เนื้อเพลง A Quick One While He’s Away คำอ่านไทย The Who

I. Her Man’s Been Gone
( ไอ เฮอ แมน บีน กอน)

Her man’s been gone
(เฮอ แมน บีน กอน)
For nearly a year
(ฟอร์ เนียลิ อะ เยียร์)
He was due home yesterday
(ฮี วอส ดิว โฮม เยซเทอะดิ)
But he ain’t here
(บั๊ท ฮี เอน เฮียร)

Her man’s been gone
(เฮอ แมน บีน กอน)
For nigh on a year
(ฟอร์ ไน ออน อะ เยียร์)
He was due home yesterday
(ฮี วอส ดิว โฮม เยซเทอะดิ)
But he ain’t here
(บั๊ท ฮี เอน เฮียร)

II. Crying Town
(ทรู คไรอิง ทาวน์)

Down your street your crying is a well-known sound
(เดาน ยุร สทรีท ยุร คไรอิง อีส ซา เวลล โนน ซาวน์ด)
Your street is very well known, right here in town
(ยุร สทรีท อีส เฝ๊รี่ เวลล โนน , ไร๊ท เฮียร อิน ทาวน์)
Your town is very famous for the little girl
(ยุร ทาวน์ อีส เฝ๊รี่ เฟ๊มัส ฟอร์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล)
Whose cries can be heard all around the world
(ฮูส ไคร แคน บี เฮิด ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)

III. We Have A Remedy
(ทรี วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)

Fa la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)

We have a remedy
(วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)
You’ll appreciate
(โยว แอพพรี๊ชิเอท)
No need to be so sad
(โน นี๊ด ทู บี โซ แซ้ด)
He’s only late
(อีส โอ๊นลี่ เหลท)

We’ll bring you flowers and things
(เวลล บริง ยู ฟล๊าวเว่อร์ แซน ทริง)
Help pass your time
(เฮ้ลพ เพซ ยุร ไทม์)
We’ll give him eagle’s wings
(เวลล กี๊ฝ ฮิม อี๊เกิ้ล วิง)
Then he can fly to you
(เด็น ฮี แคน ฟลาย ทู ยู)

Fa la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา)
Fa la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา)

We have a remedy
(วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
We have a remedy
(วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
We have a remedy
(วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
We have a remedy
(วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

[spoken]
([ ซโพเค็น ])
We have a remedy.
(วี แฮ็ฝ อะ เรมอิดิ)
We have!
(วี แฮ็ฝ !)

Little girl, why don’t you stop your crying?
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , วาย ด้อนท์ ยู สท๊อพ ยุร คไรอิง)
I’m gonna make you feel all right
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออล ไร๊ท)

IV. Ivor The Engine Driver
(โฟว์ Ivor ดิ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)

My name is Ivor
(มาย เนม อีส Ivor)
I’m an engine driver
(แอม แอน เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)

I know him well
(ไอ โนว์ ฮิม เวลล)
I know why you feel blue
(ไอ โนว์ วาย ยู ฟีล บลู)
Just ’cause he’s late
(จั๊สท ค๊อส อีส เหลท)
Don’t mean he’ll never get through
(ด้อนท์ มีน เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ เก็ท ทรู)

He told me he loves you
(ฮี โทลด มี ฮี ลัฝ ยู)
He ain’t no liar, I ain’t either
(ฮี เอน โน ไลอ้าร , ไอ เอน ไอ๊เทร่อ)
So let’s have a smile for an old engine driver
(โซ เล็ท แฮ็ฝ อะ สไมล์ ฟอร์ แอน โอลด์ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)
So let’s have a smile for an old engine driver
(โซ เล็ท แฮ็ฝ อะ สไมล์ ฟอร์ แอน โอลด์ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)

Please take a sweet
(พลีซ เท้ค เก สวี้ท)
Come take a walk with me
(คัม เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี)
We’ll sort it out
(เวลล ซ๊อร์ท ดิธ เอ๊าท)
Back at my place, maybe
(แบ็ค แกท มาย เพลส , เมบี)

It’ll come right
(อิว คัม ไร๊ท)
You ain’t no fool, I ain’t either
(ยู เอน โน ฟูล , ไอ เอน ไอ๊เทร่อ)
So why not be nice to an old engine driver?
(โซ วาย น็อท บี ไน๊ซ์ ทู แอน โอลด์ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)
Better be nice to an old engine driver
(เบ๊ทเท่อร์ บี ไน๊ซ์ ทู แอน โอลด์ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)
Better be nice to an old engine driver
(เบ๊ทเท่อร์ บี ไน๊ซ์ ทู แอน โอลด์ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ)

V. Soon Be Home
(วี ซูน บี โฮม)

We’ll soon be home
(เวลล ซูน บี โฮม)
We’ll soon be home
(เวลล ซูน บี โฮม)
We’ll soon
(เวลล ซูน)
We’ll soon, soon, soon be home
(เวลล ซูน , ซูน , ซูน บี โฮม)

We’ll soon be home
(เวลล ซูน บี โฮม)
We’ll soon be home
(เวลล ซูน บี โฮม)
We’ll soon
(เวลล ซูน)
We’ll soon, soon, soon be home
(เวลล ซูน , ซูน , ซูน บี โฮม)

Come on, old horse
(คัมมอน , โอลด์ ฮอร์ส)

Soon be home
(ซูน บี โฮม)
Soon be home
(ซูน บี โฮม)
Soon
(ซูน)
We’ll soon, soon, soon be home
(เวลล ซูน , ซูน , ซูน บี โฮม)

We’ll soon
(เวลล ซูน)
We’ll soon, soon, soon be home
(เวลล ซูน , ซูน , ซูน บี โฮม)

We’ll soon be home
(เวลล ซูน บี โฮม)
Soon be home …
(ซูน บี โฮม)

VI. You Are Forgiven
(VI ยู อาร์ เฟาะกีฝเอ็น)

Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang
(แดง , แดง , แดง , แดง , แดง , แดง , แดง , แดง , แดง)

Cello, cello, cello, cello, cello, cello
(เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล)
Cello, cello, cello, cello, cello, cello
(เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล)
Cello, cello, cello, cello, cello, cello
(เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล)
Cello, cello, cello, cello, cello, cello
(เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล , เชลโล)

I can’t believe it
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
Do my eyes deceive me?
(ดู มาย อาย ดิซีฝ มี)
Am I back in your arms?
(แอ็ม ไอ แบ็ค อิน ยุร อาร์ม)
Away from all harm?
(อะเวย์ ฟรอม ออล ฮาร์ม)

It’s like a dream to be with you again
(อิทซ ไล๊ค เก ดรีม ทู บี วิธ ยู อะเกน)
Can’t believe that I’m with you again
(แค็นท บีลี๊ฝ แดท แอม วิธ ยู อะเกน)

I missed you and I must admit
(ไอ มิส ยู แอนด์ ดาย มัสท์ แอ๊ดมิท)
I kissed a few and once did sit
(ไอ คิสส อะ ฟิว แอนด์ วั๊นซ ดิด ซิท)
On Ivor the Engine Driver’s lap
(ออน Ivor ดิ เอ๊นจิ้น ดไรฝเออะ แหล๊พ)
And later with him, had a nap
(แอนด์ เลทเออะ วิธ ฮิม , แฮ็ด อะ แน๊พ)

You are forgiven, you are forgiven, you are forgiven … [ad lib]
(ยู อาร์ เฟาะกีฝเอ็น , ยู อาร์ เฟาะกีฝเอ็น , ยู อาร์ เฟาะกีฝเอ็น [ แอ็ด lib ])

You are forgiven
(ยู อาร์ เฟาะกีฝเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Quick One While He’s Away คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น