เนื้อเพลง I Love The Lord คำอ่านไทย Whitney Houston

I love the the Lord, he heard my cry
( ไอ ลัฝ เดอะ หลอร์ด , ฮี เฮิด มาย คราย)
And pitied every groan, long as I, I live
(แอนด์ พิ๊ที่ เอ๊เฝอร์รี่ กโรน , ลอง แอส ซาย , ไอ ไล้ฝ)
And troubles rise, I hasten to his throne
(แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล ไร๊ส , ไอ hasten ทู ฮิส ธโรน)
Chorus:
(ค๊อรัส :)
Oh, I love the Lord
(โอ , ไอ ลัฝ เดอะ หลอร์ด)
I sure do, surely do love the Lord
(ไอ ชัวร์ ดู , ฌูรลิ ดู ลัฝ เดอะ หลอร์ด)
He heard, he heard my cry
(ฮี เฮิด , ฮี เฮิด มาย คราย)
And pitied every groan, yes he did
(แอนด์ พิ๊ที่ เอ๊เฝอร์รี่ กโรน , เย็ซ ฮี ดิด)
Every groan
(เอ๊เฝอร์รี่ กโรน)
Long as I live, long as I, I live
(ลอง แอส ซาย ไล้ฝ , ลอง แอส ซาย , ไอ ไล้ฝ)
And troubles rise, troubles rise
(แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล ไร๊ส , ทรั๊บเบิ้ล ไร๊ส)
I hasten to to to to to
(ไอ hasten ทู ทู ทู ทู ทู)
I’ll hasten, I’ll hasten to his throne
(อิลล hasten , อิลล hasten ทู ฮิส ธโรน)
I’ll hasten to his throne hold on hold on
(อิลล hasten ทู ฮิส ธโรน โฮลด์ ออน โฮลด์ ออน)
Tears are streaming down my eyes
(เทียร์ แซร์ สตรีมมิง เดาน มาย อาย)
I’ll hasten, I’ll hasten to his throne
(อิลล hasten , อิลล hasten ทู ฮิส ธโรน)

Yes I will, I’ll run
(เย็ซ ซาย วิล , อิลล รัน)
I know I can go to his throne
(ไอ โนว์ ไอ แคน โก ทู ฮิส ธโรน)
I know I can go, I know I can go
(ไอ โนว์ ไอ แคน โก , ไอ โนว์ ไอ แคน โก)
I’ll hasten, I’m gonna run
(อิลล hasten , แอม กอนนะ รัน)
I know I can go, I know I can go
(ไอ โนว์ ไอ แคน โก , ไอ โนว์ ไอ แคน โก)
I’ll hasten, I’ll hasten to his throne
(อิลล hasten , อิลล hasten ทู ฮิส ธโรน)

See I can run, Lord you know I will
(ซี ไอ แคน รัน , หลอร์ด ยู โนว์ ไอ วิล)
When there is nowhere to go I know I can go to you
(เว็น แดร์ อีส โนแวร์ ทู โก ไอ โนว์ ไอ แคน โก ทู ยู)
I know I can run to you oh
(ไอ โนว์ ไอ แคน รัน ทู ยู โอ)
I’ll hasten, I’ll hasten to his, his throne
(อิลล hasten , อิลล hasten ทู ฮิส , ฮิส ธโรน)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
I’ll hasten, hasten to his throne
(อิลล hasten , hasten ทู ฮิส ธโรน)
Surely gonna be here
(ฌูรลิ กอนนะ บี เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Love The Lord คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น