เนื้อเพลง Blue Blood Blues คำอ่านไทย The Dead Weather

Yeah, I love you so much.
( เย่ , ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I don’t need to resist.
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู รีซิ๊สท)
I don’t need to exist.
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู เอ็กซิ๊สท)
Dripping blue blood from the wrist.
(ดรีพพิง บลู บลัด ฟรอม เดอะ ริ๊ซท)
I don’t need to resist.
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู รีซิ๊สท)
And all the neighbors get pissed when I come home.
(แอนด์ ออล เดอะ เนเบอะ เก็ท พิซ เว็น นาย คัม โฮม)
I make em nervous. Yeah, I make em nervous.
(ไอ เม้ค เอ็ม เนอฝัซ เย่ , ไอ เม้ค เอ็ม เนอฝัซ)

Crack a window, crack a broken bone.
(แคร๊ค กา วิ๊นโด้ว , แคร๊ค กา บโรเค็น โบน)
Crack your knuckles when you’re at home.
(แคร๊ค ยุร นักเคิล เว็น ยัวร์ แอ็ท โฮม)
Lick an ice cream cone. Crack a bone.
(ลิค แอน ไอ๊ซ์ ครีม โคน แคร๊ค กา โบน)

All you had to do was ask.
(ออล ยู แฮ็ด ทู ดู วอส อาสคฺ)
Who is it that wears the mask?
(ฮู อีส ซิท แดท แวร์ เดอะ แมสค)
When you give me the task.
(เว็น ยู กี๊ฝ มี เดอะ ท๊าซค)
Leave me broke and shirtless.
(ลี๊ฝ มี บโรค แอนด์ เฌิทเล็ซ)
Check your lips at the door woman.
(เช็ค ยุร ลิพ แอ็ท เดอะ ดอร์ วู๊แม่น)
Shake your hips like battleships.
(เช้ค ยุร ฮิพ ไล๊ค battleships)

Yeah, all the white girls trip when I sing at Sunday service.
(เย่ , ออล เดอะ ไว๊ท เกิร์ล ทริ๊พ เว็น นาย ซิง แอ็ท ซันดิ เซ๊อร์ฝิซ)
Sing. Sing. Sing.
(ซิง ซิง ซิง)

I only got one face da da da da.
(ไอ โอ๊นลี่ ก็อท วัน เฟซ ดา ดา ดา ดา)
I tried too long to erase.
(ไอ ทไร ทู ลอง ทู อีเรส)
You know if I left. da da da da.
(ยู โนว์ อิ๊ฟ ฟาย เล๊ฟท ดา ดา ดา ดา)
I wouldn’t leave a trace.
(ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ)

If I left you woman, you know, I wouldn’t leave a trace.
(อิ๊ฟ ฟาย เล๊ฟท ยู วู๊แม่น , ยู โนว์ , ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ)
I wouldn’t leave a trace. I wouldn’t leave a trace.
(ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ)

If I left, you’d never see me again.
(อิ๊ฟ ฟาย เล๊ฟท , ยูต เน๊เฝ่อร์ ซี มี อะเกน)
You’d never see me again.
(ยูต เน๊เฝ่อร์ ซี มี อะเกน)
I wouldn’t leave a trace.
(ไอ วูดดึ่น ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ)

You’d never see me again.
(ยูต เน๊เฝ่อร์ ซี มี อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Blood Blues คำอ่านไทย The Dead Weather

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น