เนื้อเพลง Nod Ya Head-The Remix คำอ่านไทย Will Smith

[Will Smith]
( [ วิล ซมิธ ])
We come to make it hot for you [woo]
(วี คัม ทู เม้ค กิด ฮอท ฟอร์ ยู [ วู ])

[Christina Vidal [chorus]]
([ คริสตินา Vidal [ ค๊อรัส ] ])
When we get down with the black suits, baby
(เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ)
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me [nod ya head]
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี [ น็อด ยา เฮด ])

When we get down with the black suits, baby
(เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
I am the man in black
(ไอ แอ็ม เดอะ แมน อิน แบล๊ค)
I’m back
(แอม แบ็ค)
Breakin’ the back of the random attackers
(เบรกกิ้น เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แรนดัม attackers)
So can the flack.
(โซ แคน เดอะ แฟรก)
Yo, I’m dangerous
(โย , แอม เดนเจอะรัซ)
I’ve been trained to bust
(แอฝ บีน เทรน ทู บัซท)
when the strange of us try to endanger us.
(เว็น เดอะ สเทร๊งจ อ็อฝ อัซ ธราย ทู เอ็นเดนเจอะ อัซ)
Praise me me ya’ll
(เพรส มี มี ยอล)
Don’t nothin’ phase me ya’ll
(ด้อนท์ นอทติน เฟส มี ยอล)
When they see me they gaze be all crazy , ya’ll
(เว็น เด ซี มี เด เกส บี ออล คเรสิ , ยอล)
They say I’m a myth
(เด เซย์ แอม มา มิธ)
trust me when if somebody rip
(ทรัสท มี เว็น อิ๊ฟ ซัมบอดี้ ริพ)
Out of the depths of your imagination so here’s Will Smith.
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เด็พธ อ็อฝ ยุร อิแมจิเนฌัน โซ เฮียร วิล ซมิธ)

Black suit, the black shades
(แบล๊ค ซุ๊ท , เดอะ แบล๊ค เฉด)
the black shoes, black tie with the black attitude
(เดอะ แบล๊ค ชู , แบล๊ค ไท วิธ เดอะ แบล๊ค แอ๊ททิจูด)
New style black ray-bans, I’m stunnin’ man.
(นิว สไทล์ แบล๊ค เรย์ แบน , แอม stunnin แมน)
New hot in this pitch black 600 man.
(นิว ฮอท อิน ดิส พิช แบล๊ค 600 แมน)
Don’t you understand?
(ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
What you thought I wouldn’t come again
(ว๊อท ยู ธอท ไอ วูดดึ่น คัม อะเกน)
Leave you hangin’ without bringin’ you the fun again.
(ลี๊ฝ ยู แฮนจิ้น วิธเอ๊าท บริงอิน ยู เดอะ ฟัน อะเกน)
Tanglin’ with the alien scum again.
(Tanglin วิธ ดิ เอ๊เลี่ยน ซคัม อะเกน)
Mind your manners or the black suits runnin’ in.
(ไมนด์ ยุร แม๊นเน่อร์ ออ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท รูนนิน อิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[nod ya head!] When we get down with the black suits, baby
([ น็อด ยา เฮด ! ] เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me [nod ya head]
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี [ น็อด ยา เฮด ])

When we get down with the black suits, baby
(เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี)

Yo check it, yo.
(โย เช็ค อิท , โย)
It’s just check right. Serlena makin’ me sick right
(อิทซ จั๊สท เช็ค ไร๊ท Serlena เมกิน มี ซิ๊ค ไร๊ท)
Earth is worthless to her she be trippin’ like
(เอิร์ทร อีส เวิธเล็ซ ทู เฮอ ชี บี ทริพพิน ไล๊ค)
frettin’ that me n’ my mens tryin’ to get the light.
(frettin แดท มี เอ็น มาย เม็น ทายอิน ทู เก็ท เดอะ ไล๊ท)
Thinkin’ she’s superwomen
(ติ้งกิน ชี superwomen)
but black cryptonite.
(บั๊ท แบล๊ค cryptonite)
Finishin’ whatever you start, son
(Finishin ฮว็อทเอฝเออะ ยู สท๊าร์ท , ซัน)
Best lookin’ crime fighter since myself in part one.
(เบ๊สท์ ลุคกิน ไคร์ม ไฟทเออะ ซิ๊นซ ไมเซลฟ อิน พาร์ท วัน)
Better act right, play nice, and sing along.
(เบ๊ทเท่อร์ แอ๊คท ไร๊ท , เพลย์ ไน๊ซ์ , แอนด์ ซิง อะลอง)
‘Cause K is back and he’s hype, what?
(ค๊อส เค อีส แบ็ค แอนด์ อีส เฮฝ , ว๊อท)
Bring it on
(บริง อิท ออน)

We come to make it hot for you [woo]
(วี คัม ทู เม้ค กิด ฮอท ฟอร์ ยู [ วู ])
We come to blow down the block for ya [woo]
(วี คัม ทู โบลว์ เดาน เดอะ บล๊อค ฟอร์ ยา [ วู ])
Come to crack the street for ya [woo]
(คัม ทู แคร๊ค เดอะ สทรีท ฟอร์ ยา [ วู ])
Blast the windows out ya Jeep for ya [woo]
(บลาสทํ เดอะ วิ๊นโด้ว เอ๊าท ยา จีพ ฟอร์ ยา [ วู ])
we don’t wanna hear a peep, baby [woo]
(วี ด้อนท์ วอนนา เฮียร รา พีพ , เบ๊บี้ [ วู ])
Gotsta recognize the heat, baby [woo]
(กอสดา เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ ฮีท , เบ๊บี้ [ วู ])
It’s the MIB baby
(อิทซ เดอะ MIB เบ๊บี้)
Got somethin’ for all eyes to see, baby
(ก็อท ซัมติน ฟอร์ ออล อาย ทู ซี , เบ๊บี้)

[C-Come on]
([ ซี คัมมอน ])
[just nod ya head]
([ จั๊สท น็อด ยา เฮด ])
When we get down with the black suits, baby
(เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me [Come on!]]
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี [ คัมมอน ! ] ])

[nod ya head]
([ น็อด ยา เฮด ])
When we get down with the black suits, baby
(เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี)

Check it check it.
(เช็ค อิท เช็ค อิท)
Yo, Case closed. Erase my foes.
(โย , เค๊ส โคลส อีเรส มาย โฟ)
Chased away by the black suits, shades and clothes.
(เชส อะเวย์ บาย เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เฉด แซน คโลฑ)
We above the law,
(วี อะโบ๊ฝ เดอะ ลอว์ ,)
Feds can’t touch me, ya’ll.
(เฟ็ด แค็นท ทั๊ช มี , ยอล)
Highly ranked, black blank ID cards.
(ไฮลิ แร๊งค , แบล๊ค แบล๊งค อาย ค้าร์ด)
So disregard what you think you saw.
(โซ ดิซริกาด ว๊อท ยู ทริ๊งค ยู ซอว์)
Put that phone down, now
(พุท แดท โฟน เดาน , นาว)
Who you think you callin’, huh?
(ฮู ยู ทริ๊งค ยู คอลลิน , ฮู)
One little flash then… goodnight dear.
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล แฟลช เด็น กู๊ดไนท์ เดียร์)
Just open your eyes, hunny; look right here.
(จั๊สท โอ๊เพ่น ยุร อาย , hunny ; ลุ๊ค ไร๊ท เฮียร)
Thank you.
(แธ๊งค์ ยู)

Mission completed
(มิ๊ชชั่น คอมพลีท)
I mean it we won’t be defeated
(ไอ มีน หนิด วี ว็อนท บี ดีฟี๊ท)
You seen it we did it
(ยู ซีน หนิด วี ดิด ดิท)
Even with weapons depeleted
(อี๊เฝ่น วิธ เว๊พ่อน depeleted)
Galaxy defenders don’t act like you don’t remember
(แก๊แล่กซี่ defenders ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค ยู ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์)
Taking contenders and provin’ they only pretenders.
(เทคอิง contenders แซน provin เด โอ๊นลี่ พริเทนเดอะ)
Ladies and Gentleman, boys and girls
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน , บอย แซน เกิร์ล)
The Men is Black is back to protect the world
(เดอะ เม็น อีส แบล๊ค อีส แบ็ค ทู โพรเท๊คท เดอะ เวิลด)
When the enemy is near the elites is here
(เว็น ดิ เอ๊นนิมี่ อีส เนียร์ ดิ อีหลีท ซิส เฮียร)
So have no fear
(โซ แฮ็ฝ โน เฟียร์)
just let me see you ..
(จั๊สท เล็ท มี ซี ยู)

[nod ya head]
([ น็อด ยา เฮด ])
When we get down with the black suits, baby
(เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me [nod ya head]
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี [ น็อด ยา เฮด ])

[come on!]
([ คัมมอน ! ])

[Nod ya head]When we get down with the black suits, baby
([ น็อด ยา เฮด ] เว็น วี เก็ท เดาน วิธ เดอะ แบล๊ค ซุ๊ท , เบ๊บี้)
Just let it loose up in here; go crazy [let me see you nod ya head]
(จั๊สท เล็ท ดิธ ลู้ส อั๊พ อิน เฮียร ; โก คเรสิ [ เล็ท มี ซี ยู น็อด ยา เฮด ])
The way your bouncin’ and shakin’
(เดอะ เวย์ ยุร เบ๊าซิน แอนด์ เชคกิน)
I know you’re feelin’ me
(ไอ โนว์ ยัวร์ ฟีลิน มี)
So get up out ya seat
(โซ เก็ท อั๊พ เอ๊าท ยา ซีท)
Come on and nod ya head with me
(คัมมอน แอนด์ น็อด ยา เฮด วิธ มี)

Come on!
(คัมมอน !)

We come to make it hot for you [woo]
(วี คัม ทู เม้ค กิด ฮอท ฟอร์ ยู [ วู ])
We come to blow down the block for ya [woo]
(วี คัม ทู โบลว์ เดาน เดอะ บล๊อค ฟอร์ ยา [ วู ])
Come to crack the street for ya [woo]
(คัม ทู แคร๊ค เดอะ สทรีท ฟอร์ ยา [ วู ])
Blast the windows out ya Jeep for ya [woo]
(บลาสทํ เดอะ วิ๊นโด้ว เอ๊าท ยา จีพ ฟอร์ ยา [ วู ])
We don’t wanna hear a peep, baby [woo]
(วี ด้อนท์ วอนนา เฮียร รา พีพ , เบ๊บี้ [ วู ])
Gotsta recognize the heat, baby [woo]
(กอสดา เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ ฮีท , เบ๊บี้ [ วู ])
It’s the MIB baby [woo]
(อิทซ เดอะ MIB เบ๊บี้ [ วู ])
Got somethin’ for all eyes to see, baby [woo!]
(ก็อท ซัมติน ฟอร์ ออล อาย ทู ซี , เบ๊บี้ [ วู ! ])

[feat. Christina Vidal / TrA-Knox]
([ ฟีท คริสตินา Vidal / TrA นอกซฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nod Ya Head-The Remix คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น