เนื้อเพลง Coffee Shop คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

We love it in the palace when we smokin’ off the chalice,
( วี ลัฝ อิท อิน เดอะ พ๊าเหลซ เว็น วี สโมกิน ออฟฟ เดอะ chalice ,)
Quiet as a mouse on the couch we sit,
(ไคว๊เอ้ท แอส ซา เม๊าส ออน เดอะ เคาช วี ซิท ,)
Fillin’ the pouch eatin’ sour patch kids,
(ฟิลลิน เดอะ เพาช อีดิน ซาวร์ แพทช์ คิด ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Thirty-eight strands we through em on the table,
(เธอทิ เอท สแทรนด วี ทรู เอ็ม ออน เดอะ เท๊เบิ้ล ,)
Sampled em all one by one I was able,
(แซ๊มเพิ่ล เอ็ม ออล วัน บาย วัน ไอ วอส เอ๊เบิ้ล ,)
They all taste good, defeated to smoke,
(เด ออล เท๊ซท กู๊ด , ดีฟี๊ท ทู สโม๊ค ,)
Next the two footer, I wanted to choke,
(เน๊กซท เดอะ ทู ฟูทเออะ , ไอ ว้อนท ทู โชค ,)

First morning over seas I’m up a quarter to seven,
(เฟิร์สท ม๊อร์นิ่ง โอ๊เฝ่อร ซี แอม อั๊พ อะ คว๊อร์เท่อร ทู เซเฝ่น ,)
Wakin’ up on a boat a floatin’ tokers’ heaven,
(เวคกิน อั๊พ ออน อะ โบ๊ท ดา โฟลดิน tokers เฮ๊ฝเฝ่น ,)
I head to the future to where I got the future roller,
(ไอ เฮด ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ทู แวร์ ไอ ก็อท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โรลเลอะ ,)
A hash ?? with a special loader,
(อะ แฮ็ช วิธ อะ สเพ๊เชี่ยล โลดเออะ ,)
Hey yo, roll up the chiva, the paper the comb,
(เฮ โย , โรลล อั๊พ เดอะ chiva , เดอะ เพ๊เพ่อร์ เดอะ โคมบํ ,)
Insert the filter, head rush, mind blown,
(อิ๊นเสิร์ท เดอะ ฟิ๊ลเท่อร์ , เฮด รัช , ไมนด์ บโลน ,)
I call it bluff if the herb ain’t quality,
(ไอ คอลลํ อิท บลัฟ อิ๊ฟ เดอะ เฮิร์บ เอน คว๊อลิที่ ,)
I’m hunting for the dankiest buds in the country,
(แอม ฮันติง ฟอร์ เดอะ dankiest บัด ซิน เดอะ คั๊นทรี่ ,)
Well I dismissed all rookies with the keyfast cookies,
(เวลล ไอ ดิสมิ๊สส ออล รูคอิ วิธ เดอะ keyfast คูคอิ ,)
And I head to redlight just to get a little lookie,
(แอนด์ ดาย เฮด ทู redlight จั๊สท ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล lookie ,)
Hit the green house, too crowded,
(ฮิท เดอะ กรีน เฮ้าส , ทู คราวดํ ,)
Just checked out the entry,
(จั๊สท เช็ค เอ๊าท ดิ เอนทริ ,)
Smoked so much weed I got the highest in the century,
(สโม๊ค โซ มัช วี ดาย ก็อท เดอะ ฮายเอส อิน เดอะ เซ๊นจูรี่ ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

I’m in the mellow yellow, hello, hello,
(แอม อิน เดอะ เมลโล เย๊ลโล่ว , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล ,)
Smokin’ double purple just me an my girl,
(สโมกิน ดั๊บเบิ้ล เพ๊อร์เพิ่ล จั๊สท มี แอน มาย เกิร์ล ,)
Richter shows up ready to puff,
(Richter โชว์ อั๊พ เร๊ดี้ ทู พัฟ ,)
We start smokin’ snuff, don’t bluff no more skunk,
(วี สท๊าร์ท สโมกิน ซนัฟ , ด้อนท์ บลัฟ โน โม ซคังค ,)
The PT Bump? the last of the bunch,
(เดอะ PT บั๊มพํ เดอะ ล๊าสท อ็อฝ เดอะ บันช ,)
The dirty dirty smoke, we all passed the hump,
(เดอะ เดอทิ เดอทิ สโม๊ค , วี ออล พาสส เดอะ ฮัมพ ,)
I’m all up in my high so I played a little pinball,
(แอม ออล อั๊พ อิน มาย ไฮฮ โซ ไอ เพลย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล pinball ,)
Gave my girl a kiss we jump like pitfall,
(เกฝ มาย เกิร์ล อะ คิซ วี จั๊มพ ไล๊ค pitfall ,)
Ding ding to another level,
(ดิง ดิง ทู อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล ,)
Higher, getting higher, we sat down at the table,
(ไฮเออะ , เกดดดิ้ง ไฮเออะ , วี แซ็ท เดาน แอ็ท เดอะ เท๊เบิ้ล ,)
Breakin’ up strands got mad amounts of herbs,
(เบรกกิ้น อั๊พ สแทรนด ก็อท แม้ด อะเม๊าท อ็อฝ เฮิร์บ ,)
Observe my headache kid i was high as a blimp kid,
(อ๊อบเซิร์ฝ มาย เฮดแฮ็ค คิด ดาย วอส ไฮฮ แอส ซา บลิมพ คิด ,)
Now I’m Johnny Richter never say that I’m done,
(นาว แอม จอนนิ Richter เน๊เฝ่อร์ เซย์ แดท แอม ดัน ,)
Smokin’ vaps all day I got that golden lung,
(สโมกิน vaps ซอร์ เดย์ ไอ ก็อท แดท โกลเด็น ลัง ,)
Blunts and backs? 40 sacks ?? pipe to his bong,
(บลันท แซน แบ็ค 40 แซ๊ค ไพพ ทู ฮิส บอง ,)
I even saw a po po puff a bowl from a gun,
(ไอ อี๊เฝ่น ซอว์ อะ โพ โพ พัฟ อะ โบลว์ ฟรอม มา กัน ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Why does everybody keep on planting bud seeds,
(วาย โด เอวี่บอดี้ คี๊พ ออน plantings บัด ซีด ,)
It’s obvious to me that it’s fulfilling some need,
(อิทซ อ๊อบเฝียส ทู มี แดท อิทซ ฟลูฟินลิ้ง ซัม นี๊ด ,)
A plant is a power like a human is a being,
(อะ แพล๊นท อีส ซา พ๊าวเว่อร์ ไล๊ค เก ฮิ๊วแมน อีส ซา บีอิง ,)
Put the seed in fertile soil then continue to feed,
(พุท เดอะ ซี อิน เฟ๊อร์ไทล์ ซอยล์ เด็น คอนทิ๊นิว ทู ฟี ,)
Whoa! Sit back and watch it grow,
(โว้ว ! ซิท แบ็ค แอนด์ ว๊อทช อิท โกรว์ ,)
The miracle of life is so beautiful,
(เดอะ มิ๊ราเคิ่ล อ็อฝ ไล๊ฟ อีส โซ บยูทิฟุล ,)
Don’t ever let them tell you mother nature is a b*tch,
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม เทลล ยู ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ อีส ซา บี *tch ,)
Love and restrict only benefit the rich,
(ลัฝ แอนด์ เร้สทริคท โอ๊นลี่ เบ๊เนฝิต เดอะ ริ๊ช ,)

Loaded with hash eight-teen is the winner,
(โหลด วิธ แฮ็ช เอท ทีน อีส เดอะ วีนเนอะ ,)
You get the picture I started to shiver,
(ยู เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์ ไอ สท๊าร์ท ทู ชีฝเฝ่อร์ ,)
I’m as high as can be with my girl and weed,
(แอม แอส ไฮฮ แอส แคน บี วิธ มาย เกิร์ล แอนด์ วี ,)
I’m insistology overseas stay high,
(แอม insistology โอ๊เฝ่อร์ซี สเทย์ ไฮฮ ,)
John Rastafari handles my business,
(จอน รัซเตเฟรี แฮ๊นเดิ้ล มาย บีสเน็ซ ,)
Licorice sticks at a flick of the wrist,
(ลีคโอะริซ สทิ๊ค แอ็ท ดา ฟลิค อ็อฝ เดอะ ริ๊ซท ,)
Coffee Shop stop but some mocha and some crop,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ บั๊ท ซัม mocha แอนด์ ซัม ครอพ ,)
Amsterdam where they legalize pot,
(แอมสเทอแดม แวร์ เด ลีแกะไลส พ๊อท ,)
Yo Coffee Shop stop this daze my last strange,
(โย คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ ดิส เดส มาย ล๊าสท สเทร๊งจ ,)
Slapped on my shades as I step into the rain,
(สแลพ ออน มาย เฉด แอส ซาย สเท็พ อิ๊นทู เดอะ เรน ,)
Try to regain up your ?? and refrain,
(ธราย ทู รีเกน อั๊พ ยุร แอนด์ ริฟเรน ,)
Johnny Richter’s playin’ games,
(จอนนิ Richters เพลย์ยิน เกม ,)
High as f*ck ridin’ trains took a plane to the cup ?? cannabis,
(ไฮฮ แอส ฟัค ริดอิน เทรน ทุค กา เพลน ทู เดอะ คัพ cannabis ,)
You know it got me so lit I forgot what song is this,
(ยู โนว์ อิท ก็อท มี โซ ลิท ไอ เฟาะกอท ว๊อท ซ็อง อีส ดิส ,)
I’ll never miss another year you know I wish you were here,
(อิลล เน๊เฝ่อร์ มิซ อะน๊าเทร่อร์ เยียร์ ยู โนว์ ไอ วิ๊ช ยู เวอ เฮียร ,)
Heinekens all day and grips of krypt with my beer,
(Heinekens ซอร์ เดย์ แอนด์ กริพ อ็อฝ krypt วิธ มาย เบีย ,)

I’m on a paid vacation,
(แอม ออน อะ เพลด แฝคเค๊ชั่น ,)
Smokin’ purple silver hazin’,
(สโมกิน เพ๊อร์เพิ่ล ซิ๊ลเฝ่อร hazin ,)
The back of the cad ’82, rippin’ out the pap,
(เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แค็ด 82 , ริพปิน เอ๊าท เดอะ แพ็พ ,)
The herb makes me wiser and quality taste smoked out the whole place,
(เดอะ เฮิร์บ เม้ค มี วายเซอ แอนด์ คว๊อลิที่ เท๊ซท สโม๊ค เอ๊าท เดอะ โฮล เพลส ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home,
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม ,)

Coffee Shop stop we found another strand ya’ll,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ วี เฟานด อะน๊าเทร่อร์ สแทรนด ยอล ,)
Searchin’ for the dank the space cage roll,
(เสริทชิน ฟอร์ เดอะ แด็งค เดอะ สเพ๊ซ เค้จ โรลล ,)
Coffee Shop stop my lungs are gettin’ lovely,
(คีอฟฟี่ ช๊อพ สท๊อพ มาย ลัง แซร์ เกดดิน ลัฝลิ ,)
Amsterdam a place called home
(แอมสเทอแดม มา เพลส คอลลํ โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coffee Shop คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น