เนื้อเพลง Pop Song 89 คำอ่านไทย R.E.M.

Hello, I saw you, I know you, I knew you
( เฮ็ลโล , ไอ ซอว์ ยู , ไอ โนว์ ยู , ไอ นยู ยู)
I think I can remember your name…name
(ไอ ทริ๊งค ไอ แคน รีเม๊มเบ่อร์ ยุร เนม เนม)
Hello I’m sorry, I lost myself
(เฮ็ลโล แอม ซ๊อรี่ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)
I think I thought you were someone else
(ไอ ทริ๊งค ไอ ธอท ยู เวอ ซัมวัน เอ๊ลส)

Should we talk about the weather? [Hi…hi, hi]
(เชิด วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร [ ไฮ ไฮ , ไฮ ])
Should we talk about the government? [Hi…hi, hi, hi]
(เชิด วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ กัฝเอินเม็นท [ ไฮ ไฮ , ไฮ , ไฮ ])

Hello, how are you? I know you, I knew you
(เฮ็ลโล , ฮาว อาร์ ยู ไอ โนว์ ยู , ไอ นยู ยู)
I think I can remember your name…name
(ไอ ทริ๊งค ไอ แคน รีเม๊มเบ่อร์ ยุร เนม เนม)
Hello, I’m sorry I lost myself
(เฮ็ลโล , แอม ซ๊อรี่ ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)
I think I thought you were someone else
(ไอ ทริ๊งค ไอ ธอท ยู เวอ ซัมวัน เอ๊ลส)

Should we talk about the weather? [Hi…hi, hi]
(เชิด วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร [ ไฮ ไฮ , ไฮ ])
Should we talk about the government? [Hi…hi, hi, hi]
(เชิด วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ กัฝเอินเม็นท [ ไฮ ไฮ , ไฮ , ไฮ ])

Hello my friend, are you visible today?
(เฮ็ลโล มาย เฟรน , อาร์ ยู ฝีสอิบล ทูเดย์)
You know I never knew that it could be so strange…strange
(ยู โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู แดท ดิธ เคิด บี โซ สเทร๊งจ สเทร๊งจ)
Hello, I’m sorry, I lost myself
(เฮ็ลโล , แอม ซ๊อรี่ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)
I think I thought you were someone else
(ไอ ทริ๊งค ไอ ธอท ยู เวอ ซัมวัน เอ๊ลส)

Should we talk about the weather? [Hi…hi, hi]
(เชิด วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร [ ไฮ ไฮ , ไฮ ])
Should we talk about the government? [Hi…hi, hi, hi]
(เชิด วี ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ กัฝเอินเม็นท [ ไฮ ไฮ , ไฮ , ไฮ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pop Song 89 คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น