เนื้อเพลง Emotion คำอ่านไทย Barbra Streisand

Face in the mirror looks the same every morning
( เฟซ อิน เดอะ มิเร่อร์ ลุ๊ค เดอะ เซม เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง)
I keep looking for a change
(ไอ คี๊พ ลุคอิง ฟอร์ รา เช้งจํ)
Sometimes I wonder am I standing still in time
(ซัมไทม์ ซาย วั๊นเด้อร แอ็ม ไอ ซแทนดิง สทิลล อิน ไทม์)
Tired of doing everything the same old way
(ไทร์ อ็อฝ ดูอิง เอ๊วี่ติง เดอะ เซม โอลด์ เวย์)
Tired of playing all the games that people play
(ไทร์ อ็อฝ พเลนิ่ง ออล เดอะ เกม แดท พี๊เพิ่ล เพลย์)
This running round in circles gives me no peace of mind I need to find….
(ดิส รันนิง ราวนด อิน เซ๊อร์เคิ้ล กี๊ฝ มี โน พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ ดาย นี๊ด ทู ไฟนด์)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to laugh
(ไอ นี๊ด ทู ล๊าฟ)
Sometimes I need to cry
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู คราย)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to love so hard
(ไอ นี๊ด ทู ลัฝ โซ ฮาร์ด)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
And baby , I need you…
(แอนด์ เบ๊บี้ , ไอ นี๊ด ยู)
Oooooooooooh
(Oooooooooooh)

Sometimes I need a good old fashioned fight
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด อะ กู๊ด โอลด์ แฟ๊ชั่น ไฟ้ท)
It doesn’t matter If I’m wrong or right
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ แอม รอง ออ ไร๊ท)
Please don’t worry about it
(พลีซ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)
You know how much I care
(ยู โนว์ ฮาว มัช ไอ แคร์)
Sometimes I need to make love all day long
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู เม้ค ลัฝ ออล เดย์ ลอง)
Sometimes I need to hold you in my arms
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู โฮลด์ ยู อิน มาย อาร์ม)
Let’s drift away together
(เล็ท ดริฟท์ อะเวย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
It doesn’t matter where
(อิท ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ แวร์)
As long as you’re there cause I need…
(แอส ลอง แอส ยัวร์ แดร์ ค๊อส ไอ นี๊ด)

I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to laugh
(ไอ นี๊ด ทู ล๊าฟ)
Sometimes I need to cry
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู คราย)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to love so hard
(ไอ นี๊ด ทู ลัฝ โซ ฮาร์ด)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
And baby , I need you…
(แอนด์ เบ๊บี้ , ไอ นี๊ด ยู)
Oooooooooooh
(Oooooooooooh)

Sometimes I need to tear the whole thing down
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู เทียร์ เดอะ โฮล ทริง เดาน)
Sometimes I need to turn it all around
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ)
When I put it back together I’ll be calling out to you
(เว็น นาย พุท ดิธ แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ อิลล บี คอลลิง เอ๊าท ทู ยู)
Can you hear me?
(แคน ยู เฮียร มี)
Can you hear me?
(แคน ยู เฮียร มี)
Can you hear me?
(แคน ยู เฮียร มี)

I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to laugh sometimes I need to cry
(ไอ นี๊ด ทู ล๊าฟ ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ทู คราย)
Cry…
(คราย)

I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to feel each passing day go by
(ไอ นี๊ด ทู ฟีล อีช พาซซิง เดย์ โก บาย)
By…
(บาย)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need to love so hard I don’t know what to do
(ไอ นี๊ด ทู ลัฝ โซ ฮาร์ด ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
And baby I need you
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ นี๊ด ยู)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I need ya baby
(ไอ นี๊ด ยา เบ๊บี้)
I need, I need, I need emotion
(ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น)
Oh won’t ya baby?
(โอ ว็อนท ยา เบ๊บี้)
I need, I need, I need emotion
(ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น)
Feels so good…
(ฟีล โซ กู๊ด)
I need, I need, I need emotion
(ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น)
Yes I do baby
(เย็ซ ซาย ดู เบ๊บี้)
Oooooohh
(Oooooohh)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
I said emotion
(ไอ เซ็ด อีโม๊ชั่น)
I need, I need, I need emotion
(ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น)
I need, I need, I need emotion
(ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น)
I need, I need, I need emotion
(ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด , ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น)
Every day
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
I need the emotion
(ไอ นี๊ด ดิ อีโม๊ชั่น)
Emotion
(อีโม๊ชั่น)
Every hour
(เอ๊เฝอร์รี่ เอาเอ้อร์)
I need emotion baby
(ไอ นี๊ด อีโม๊ชั่น เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Emotion คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น