เนื้อเพลง Hard Knocks คำอ่านไทย Elvis Presley

Some kids born with a silver spoon
( ซัม คิด บอน วิธ อะ ซิ๊ลเฝ่อร สพูน)
I guess that I was born a little too soon
(ไอ เกสส แดท ไอ วอส บอน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ซูน)

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
(ฮาร์ด น๊อค , ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นยู วอส ฮาร์ด น๊อค)
And I’m telling you, I said you’d better beware
(แอนด์ แอม เทลลิง ยู , ไอ เซ็ด ยูต เบ๊ทเท่อร์ บีแวร์)
‘Cause I’ve had my share
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด มาย แชร์)

Some kids born as rich as a king
(ซัม คิด บอน แอส ริ๊ช แอส ซา คิง)
But I was born without a doggone thing
(บั๊ท ไอ วอส บอน วิธเอ๊าท ดา ดอกกอน ทริง)

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
(ฮาร์ด น๊อค , ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นยู วอส ฮาร์ด น๊อค)
And I’m telling you, I said you’d better beware
(แอนด์ แอม เทลลิง ยู , ไอ เซ็ด ยูต เบ๊ทเท่อร์ บีแวร์)
‘Cause I’ve had my share
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด มาย แชร์)

I walked a million miles I bet
(ไอ ว๊อล์ค อะ มิ๊ลเลี่ยน ไมล ซาย เบ๊ท)
Tired and hungry and cold and wet
(ไทร์ แอนด์ ฮั๊งกรี้ แอนด์ โคลด์ แอนด์ เว๊ท)
I’ve heard that lonesome whistle blow
(แอฝ เฮิด แดท โลนซัม วิสเทิ่ล โบลว์)
From New York City down to Mexico
(ฟรอม นิว ยอค ซิ๊ที่ เดาน ทู เม๊กซีโค)
Some kids born fancy free
(ซัม คิด บอน แฟ๊นซี ฟรี)
Nobody never gave nothing to me but
(โนบอดี้ เน๊เฝ่อร์ เกฝ นัธอิง ทู มี บั๊ท)

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
(ฮาร์ด น๊อค , ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นยู วอส ฮาร์ด น๊อค)
And I’m telling you, I said you’d better beware
(แอนด์ แอม เทลลิง ยู , ไอ เซ็ด ยูต เบ๊ทเท่อร์ บีแวร์)
‘Cause I’ve had my share
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด มาย แชร์)

I walked a million miles I bet
(ไอ ว๊อล์ค อะ มิ๊ลเลี่ยน ไมล ซาย เบ๊ท)
Tired and hungry and cold and wet
(ไทร์ แอนด์ ฮั๊งกรี้ แอนด์ โคลด์ แอนด์ เว๊ท)
I’ve heard that lonesome whistle blow
(แอฝ เฮิด แดท โลนซัม วิสเทิ่ล โบลว์)
From New York City down to Mexico
(ฟรอม นิว ยอค ซิ๊ที่ เดาน ทู เม๊กซีโค)
Some kids born fancy free
(ซัม คิด บอน แฟ๊นซี ฟรี)
Nobody never gave nothing to me but
(โนบอดี้ เน๊เฝ่อร์ เกฝ นัธอิง ทู มี บั๊ท)

Hard knocks, all I ever knew was hard knocks
(ฮาร์ด น๊อค , ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ นยู วอส ฮาร์ด น๊อค)
And I’m telling you, I said you’d better beware
(แอนด์ แอม เทลลิง ยู , ไอ เซ็ด ยูต เบ๊ทเท่อร์ บีแวร์)
‘Cause I’ve had my share
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด มาย แชร์)
I said you’d better beware
(ไอ เซ็ด ยูต เบ๊ทเท่อร์ บีแวร์)
‘Cause I’ve had my share
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด มาย แชร์)
I said you’d better beware
(ไอ เซ็ด ยูต เบ๊ทเท่อร์ บีแวร์)
‘Cause I’ve had my share of hard knocks
(ค๊อส แอฝ แฮ็ด มาย แชร์ อ็อฝ ฮาร์ด น๊อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hard Knocks คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น