เนื้อเพลง Are U Capable คำอ่านไทย Olivia

[Rap:]
( [ แร็พ : ])
Get your cock stiff and change the topic
(เก็ท ยุร ค๊อค ซทิฟ แอนด์ เช้งจํ เดอะ ท๊อพผิค)
Mansion in the tropics, hot sh*t
(แม๊นชั่น อิน เดอะ ทร๊อผิค , ฮอท ฌะ *ที)
Laser cut key by the locksmith
(เลเสอะ คัท คีย์ บาย เดอะ locksmith)
Tight security, see four just to pop sh*t
(ไท๊ท ซิคยูริทิ , ซี โฟ จั๊สท ทู พ็อพ ฌะ *ที)
N*gga know we stop sh*t
(เอ็น *gga โนว์ วี สท๊อพ ฌะ *ที)
Only see the broads [??], see more when you cop it
(โอ๊นลี่ ซี เดอะ บรอด [ ] , ซี โม เว็น ยู ค็อพ อิท)
Dolce Gabbana, size four and I rock it
(โดลเซ แก๊บบานา , ไซ๊ซ โฟ แอนด์ ดาย ร๊อค อิท)
I got all your cash, what more can I pocket
(ไอ ก็อท ดอร์ ยุร แค๊ช , ว๊อท โม แคน นาย พ๊อคเค่ท)
Holdin’ down the fort, no other b*tch can top this
(โฮดดิน เดาน เดอะ โฟท , โน อ๊อเธ่อร์ บี *tch แคน ท๊อพ ดิส)

Can you flip it? Can you hit it? Are you ready to get with it tonight?
(แคน ยู ฟลิพ อิท แคน ยู ฮิท ดิธ อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู เก็ท วิธ อิท ทูไน๊ท)
Can you give me what I want? Can you do the things I want?
(แคน ยู กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ ว้อนท แคน ยู ดู เดอะ ทริง ซาย ว้อนท)
Can you kiss below the border while I run a camcorder tonight?
(แคน ยู คิซ บีโลว์ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ ไวล์ ไอ รัน อะ camcorder ทูไน๊ท)
Can you give me what I want? Are your skills ??, can you do me right?
(แคน ยู กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ ว้อนท อาร์ ยุร สกิลล , แคน ยู ดู มี ไร๊ท)

Are you capable? [Are you capable?]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล ])
Do you think that you can handle the floor?
(ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์)
For sure [for sure, for sure]
(ฟอร์ ชัวร์ [ ฟอร์ ชัวร์ , ฟอร์ ชัวร์ ])
Are you capable? [Are you capable?]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล ])
Can you spank it ’til I’m beggin’ for more?
(แคน ยู ซแพ็งค อิท ทิล แอม เบคกิน ฟอร์ โม)
For sure
(ฟอร์ ชัวร์)
Are you capable?
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล)

[Rap:]
([ แร็พ : ])
Who be the capramell mami
(ฮู บี เดอะ capramell มัมมี)
N*ggaz wanna with me like I was the Kawasaki
(เอ็น *ggaz วอนนา วิธ มี ไล๊ค ไก วอส เดอะ คาวาซากิ)
Open up the pocahonta face, the Gabanna lace
(โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ pocahonta เฟซ , เดอะ Gabanna เลซ)
Sh*t I hate your man, hopin’ never leave a trace
(ฌะ *ที ไอ เฮท ยุร แมน , โฮพปิน เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ อะ เทร๊ซ)
Yo why you fell in love with a dime like, oh lovely
(โย วาย ยู เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ อะ ไดม ไล๊ค , โอ ลัฝลิ)
Sippin’ bubbly, n*ggaz wanna rub me
(ซิบปิ่น บั๊บบี้ , เอ็น *ggaz วอนนา รับ มี)
In the tub, see, cuz I’m nasty
(อิน เดอะ ทับ , ซี , คัซ แอม นาซทิ)
Though your back be in the backseat
(โธ ยุร แบ็ค บี อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
In my rimmed up ??
(อิน มาย rimmed อั๊พ)

Can you flip it? Can you hit it? Are you ready to get with it tonight?
(แคน ยู ฟลิพ อิท แคน ยู ฮิท ดิธ อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู เก็ท วิธ อิท ทูไน๊ท)
Can you give me what I want? Can you do the things I want?
(แคน ยู กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ ว้อนท แคน ยู ดู เดอะ ทริง ซาย ว้อนท)
Can you kiss below the border while I run a camcorder tonight?
(แคน ยู คิซ บีโลว์ เดอะ บ๊อร์เด้อรฺ ไวล์ ไอ รัน อะ camcorder ทูไน๊ท)
Can you give me what I want? Are your skills ??, can you do me right?
(แคน ยู กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ ว้อนท อาร์ ยุร สกิลล , แคน ยู ดู มี ไร๊ท)

Are you capable? [Are you capable?]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล ])
Do you think that you can handle the floor? [Can you handle the floor?]
(ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์ [ แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์ ])
For sure [Can you handle the floor?]
(ฟอร์ ชัวร์ [ แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์ ])
Are you capable? [Are you capable?]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล ])
Can you spank it ’til I’m beggin’ for more?
(แคน ยู ซแพ็งค อิท ทิล แอม เบคกิน ฟอร์ โม)
For sure
(ฟอร์ ชัวร์)
Are you capable?
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Do you got the stamina?
(ดู ยู ก็อท เดอะ ซแทมอินะ)
Are you just an amateur?
(อาร์ ยู จั๊สท แอน อะเมเท่อร)
Are you capable? [We can pull an all-nighter]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ วี แคน พูลล แอน ออล นายเทอ ])
Can you ??
(แคน ยู)
Do you got the anedote?
(ดู ยู ก็อท ดิ anedote)
Are you capable? [Are you capable? Are you capable?]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล ])
Can you give me what I need baby?
(แคน ยู กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ นี๊ด เบ๊บี้)

Are you capable? [Are you capable?]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล ])
Do you think that you can handle the floor? [Can you handle the floor?]
(ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์ [ แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์ ])
For sure [Can you handle the floor?]
(ฟอร์ ชัวร์ [ แคน ยู แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์ ])
Are you capable? [I gotta know]
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล [ ไอ กอททะ โนว์ ])
Can you spank it ’til I’m beggin’ for more?
(แคน ยู ซแพ็งค อิท ทิล แอม เบคกิน ฟอร์ โม)
For sure
(ฟอร์ ชัวร์)
Are you capable?
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล)

Can you make it right?
(แคน ยู เม้ค กิด ไร๊ท)
Do you think that you can handle the floor?
(ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ฟลอร์)
For sure
(ฟอร์ ชัวร์)
Are you capable…
(อาร์ ยู แค๊พพะเบิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Are U Capable คำอ่านไทย Olivia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น