เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Floetry

This is memory lane
( ดิส ซิส เม๊มโมรี่ เลน)
Hello
(เฮ็ลโล)
November 11, 1998 [Hello] and i met this guy
(โนะเฝมเบอะ 11 , 1998 [ เฮ็ลโล ] แอนด์ ดาย เม็ท ดิส กาย)
Man wassup Im cool…[ooh]
(แมน วอสซับ แอม คูล [ อู้ ])
This spirit this soul [ooh]
(ดิส สพีหริท ดิส โซล [ อู้ ])
He had [ooh] this voice and his [ooh] complextion and God those eyebrows
(ฮี แฮ็ด [ อู้ ] ดิส ว๊อยซ์ แอนด์ ฮิส [ อู้ ] complextion แอนด์ ก๊อด โฑส eyebrows)
I felt them before i ever touched him
(ไอ เฟ็ลท เด็ม บีฟอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ ทั๊ช ฮิม)
It was so…
(อิท วอส โซ)
Your beautiful u got me singin shades of amazing rain
(ยุร บยูทิฟุล ยู ก็อท มี ซิงอิน เฉด อ็อฝ อะเมสอิง เรน)
Plain and simply
(เพลน แอนด์ ซีมพลิ)
You got me lovin everything about u [thing bout u]
(ยู ก็อท มี ลัฝวิน เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ยู [ ทริง เบาท ยู ])
First sight and im dazed im goin crazy constantly thinkin
(เฟิร์สท ไซ๊ท แอนด์ แอม เดย์ แอม โกอิน คเรสิ คอนสแท็นทลิ ติ้งกิน)
If i should take a chance…should i take a chance and call u
(อิ๊ฟ ฟาย เชิด เท้ค เก แช้นซํ เชิด ดาย เท้ค เก แช้นซํ แอนด์ คอลลํ ยู)

Jus to say hello; How r u; wha u up to;
(ยูส ทู เซย์ เฮ็ลโล ; ฮาว อาร์ ยู ; wha ยู อั๊พ ทู 😉
nothin; im cool; shes fine; alright; thats true;
(นอทติน ; แอม คูล ; ชี ไฟน ; ออลไร๊ท ; แด้ท ทรู 😉
Who me; not u;
(ฮู มี ; น็อท ยู 😉
she said; Wha u do
(ชี เซ็ด ; Wha ยู ดู)
You crazy; foreal though;
(ยู คเรสิ ; ฟอร์เรียว โธ 😉
can i…let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน)
hello; How r u; wha u up to;
(เฮ็ลโล ; ฮาว อาร์ ยู ; wha ยู อั๊พ ทู 😉
nothin; im cool; shes fine; alright; thats true;
(นอทติน ; แอม คูล ; ชี ไฟน ; ออลไร๊ท ; แด้ท ทรู 😉
Who me; not u;
(ฮู มี ; น็อท ยู 😉
she said; Wha u do
(ชี เซ็ด ; Wha ยู ดู)
You crazy; foreal though;
(ยู คเรสิ ; ฟอร์เรียว โธ 😉
can i…let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน)

Im mezmorized u got me doin thangs i wouldnt usually do
(แอม mezmorized ยู ก็อท มี โดย เตง ซาย วูดดึ่น ยูฉัวลิ ดู)
To get next to somebody i was into mmm
(ทู เก็ท เน๊กซท ทู ซัมบอดี้ ไอ วอส อิ๊นทู อึม)
And im into u babe into u babe
(แอนด์ แอม อิ๊นทู ยู เบ้บ อิ๊นทู ยู เบ้บ)
Last night we met I feel ive known u forever
(ล๊าสท ไน๊ท วี เม็ท ไอ ฟีล แอฝ โนน ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
and i would like to know that we can get it together
(แอนด์ ดาย เวิด ไล๊ค ทู โนว์ แดท วี แคน เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์)
so i will call u yeaa
(โซ ไอ วิล คอลลํ ยู เย้)

Jus to say hello; How r u; wha u up to;
(ยูส ทู เซย์ เฮ็ลโล ; ฮาว อาร์ ยู ; wha ยู อั๊พ ทู 😉
nothin; im cool; shes fine; alright; thats true;
(นอทติน ; แอม คูล ; ชี ไฟน ; ออลไร๊ท ; แด้ท ทรู 😉
Who me; not u;
(ฮู มี ; น็อท ยู 😉
she said; Wha u do
(ชี เซ็ด ; Wha ยู ดู)
You crazy; foreal though;
(ยู คเรสิ ; ฟอร์เรียว โธ 😉
can i…let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน)
hello; How r u; wha u up to;
(เฮ็ลโล ; ฮาว อาร์ ยู ; wha ยู อั๊พ ทู 😉
nothin; im cool; shes fine; alright; thats true;
(นอทติน ; แอม คูล ; ชี ไฟน ; ออลไร๊ท ; แด้ท ทรู 😉
Who me; not u;
(ฮู มี ; น็อท ยู 😉
she said; Wha u do
(ชี เซ็ด ; Wha ยู ดู)
You crazy; foreal though;
(ยู คเรสิ ; ฟอร์เรียว โธ 😉
can i…let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน)

Can i let u kno…can i let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน แคน นาย เล็ท ยู โน)
Can i let u kno…can i let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน แคน นาย เล็ท ยู โน)
Can i let u kno…can i let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน แคน นาย เล็ท ยู โน)
Can i let u kno…can i let u kno
(แคน นาย เล็ท ยู โน แคน นาย เล็ท ยู โน)

You know your existence
(ยู โนว์ ยุร เอ็กสีซเท็นซ)
has kinda been recognized by the resistence to dream
(แฮ็ส กินดา บีน เร๊คคอกไน๊ซ์ บาย เดอะ resistence ทู ดรีม)
Eventually becoming a way of life to me
(อีเฝ๊นชวลลี่ บิคัมอิง อะ เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ ทู มี)
Enough to keep contemptment
(อีน๊าฟ ทู คี๊พ contemptment)
through waking hours to courting shades
(ทรู เวคกิ้ง เอาเอ้อร์ ทู courtings เฉด)
in those early days
(อิน โฑส เอ๊อรํลี่ เดย์)
math was exchanged
(แมตซฺ วอส เอ็กซเช้งจ)
i kinda had to build up the courage to jus say
(ไอ กินดา แฮ็ด ทู บิ้ลดํ อั๊พ เดอะ เค๊อเหรจ ทู ยูส เซย์)
Hey…hello…remember me [hello] i jus felt…jus to say
(เฮ เฮ็ลโล รีเม๊มเบ่อร์ มี [ เฮ็ลโล ] ไอ ยูส เฟ็ลท ยูส ทู เซย์)
How r u..how r u babe hello
(ฮาว อาร์ ยู ฮาว อาร์ ยู เบ้บ เฮ็ลโล)
how r u babe how r u babe hello
(ฮาว อาร์ ยู เบ้บ ฮาว อาร์ ยู เบ้บ เฮ็ลโล)
How r u babe how r u babe hello
(ฮาว อาร์ ยู เบ้บ ฮาว อาร์ ยู เบ้บ เฮ็ลโล)
How r u babe how r u babe hello
(ฮาว อาร์ ยู เบ้บ ฮาว อาร์ ยู เบ้บ เฮ็ลโล)
How r u babe how r u babe hellooooooooo
(ฮาว อาร์ ยู เบ้บ ฮาว อาร์ ยู เบ้บ hellooooooooo)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Floetry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น