เนื้อเพลง Clean Up Before She Comes คำอ่านไทย Nirvana

Clean up before she comes [x5]
( คลีน อั๊พ บีฟอร์ ชี คัม [ x5 ])
Living in a dusty town [x3]
(ลีฝอิง อิน อะ ดัซทิ ทาวน์ [ x3 ])
Something in her eyes
(ซัมติง อิน เฮอ อาย)
Must be the smoke from my lungs
(มัสท์ บี เดอะ สโม๊ค ฟรอม มาย ลัง)
Something in her eyes
(ซัมติง อิน เฮอ อาย)
Must be the smoke from my lungs
(มัสท์ บี เดอะ สโม๊ค ฟรอม มาย ลัง)

I must be getting old
(ไอ มัสท์ บี เกดดดิ้ง โอลด์)
I must be getting older
(ไอ มัสท์ บี เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
I’m starting to eat my vegetables
(แอม ซทาททิง ทู อี๊ท มาย เฝ๊จทะเบิ้ล)
Something in her eyes
(ซัมติง อิน เฮอ อาย)
Must be the smoke from my lungs
(มัสท์ บี เดอะ สโม๊ค ฟรอม มาย ลัง)
Something in her eyes
(ซัมติง อิน เฮอ อาย)
Must be the smoke from my lungs
(มัสท์ บี เดอะ สโม๊ค ฟรอม มาย ลัง)

Clean up the dusty town
(คลีน อั๊พ เดอะ ดัซทิ ทาวน์)
Living in a dusty town [x3]
(ลีฝอิง อิน อะ ดัซทิ ทาวน์ [ x3 ])
Clean up before she comes [x3]
(คลีน อั๊พ บีฟอร์ ชี คัม [ x3 ])
Living in a dusty town
(ลีฝอิง อิน อะ ดัซทิ ทาวน์)

I must be getting old [Alt: Getting older]
(ไอ มัสท์ บี เกดดดิ้ง โอลด์ [ ออท : เกดดดิ้ง โอลเดอะ ])
I must be getting old [Alt: Ate my vegetables]
(ไอ มัสท์ บี เกดดดิ้ง โอลด์ [ ออท : เอท มาย เฝ๊จทะเบิ้ล ])

I’m starting to eat my vegetables
(แอม ซทาททิง ทู อี๊ท มาย เฝ๊จทะเบิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clean Up Before She Comes คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น