เนื้อเพลง Blood in My Eyes คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( บาย บ็อบ ดายแลน [ arr ])

1. Woke up this morning, feeling blue,
(1 โวค อั๊พ ดิส ม๊อร์นิ่ง , ฟีลอิง บลู ,)
Seen a good-lookin’ girl, can I make love with you?
(ซีน อะ กู๊ด ลุคกิน เกิร์ล , แคน นาย เม้ค ลัฝ วิธ ยู)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you,
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู ,)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you.
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู)
I got blood in my eyes for you, babe,
(ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู , เบ้บ ,)
I don’t care what in the world you do.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ยู ดู)

2. I went back home, put on my tie,
(2 ไอ เว็นท แบ็ค โฮม , พุท ออน มาย ไท ,)
Gonna get that girl that money that money will buy.
(กอนนะ เก็ท แดท เกิร์ล แดท มั๊นนี่ แดท มั๊นนี่ วิล บาย)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you,
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู ,)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you.
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู)
I got blood in my eyes for you, babe,
(ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู , เบ้บ ,)
I don’t care what in the world you do.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ยู ดู)

3. She looked at me, begin to smile,
(3 ชี ลุ๊ค แอ็ท มี , บีกิน ทู สไมล์ ,)
Said, ” Hey, hey, man, can’t you wait a little while? ”
(เซ็ด , ” เฮ , เฮ , แมน , แค็นท ยู เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ “)
No, no, babe, I got blood in my eyes for you,
(โน , โน , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู ,)
No, no, babe, I got blood in my eyes for you.
(โน , โน , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู)
Got blood in my eyes for you, babe,
(ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู , เบ้บ ,)
I don’t care what in the world you do.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ยู ดู)

Instrumental
(อินซทรุเมนแท็ล)

4. No, no, ma’ma, I can’t wait,
(4 โน , โน , มามะ , ไอ แค็นท เว้ท ,)
You got my money, now you’re trying to break this date.
(ยู ก็อท มาย มั๊นนี่ , นาว ยัวร์ ทไรอิง ทู เบร๊ค ดิส เดท)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you,
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู ,)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you.
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู)
I got blood in my eyes for you, babe,
(ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู , เบ้บ ,)
I don’t care what in the world you do.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ยู ดู)

5. I tell you something, tell you the facts,
(5 ไอ เทลล ยู ซัมติง , เทลล ยู เดอะ แฟคท ,)
You don’t want me, give my money back.
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มี , กี๊ฝ มาย มั๊นนี่ แบ็ค)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you,
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู ,)
Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you.
(เฮ , เฮ , เบ้บ , ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู)
I got blood in my eyes for you, babe,
(ไอ ก็อท บลัด อิน มาย อาย ฟอร์ ยู , เบ้บ ,)
I don’t care what in the world you do.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ยู ดู)

Instrumental
(อินซทรุเมนแท็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blood in My Eyes คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น