เนื้อเพลง Big Bang Theory คำอ่านไทย Tha Eastsidaz feat Xzibit, Kurupt, CPO, Pinky

Intro: Xzibit
( อินโทร : Xzibit)
Yeah, yeah, yeah, yeah, what
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , ว๊อท)
Snoop double, D O G, what, mr. X to the Z, yeah, and Kurupt
(ซนูพ ดั๊บเบิ้ล , ดี โอ จี , ว๊อท , มีซเทอะ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี , เย่ , แอนด์ เคอรัพชฺ)
The kingpin, DoggHouse Records takin over the sh*t in the ’99
(เดอะ คิงพิน , DoggHouse เร๊คขอร์ด ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร เดอะ ฌะ *ที อิน เดอะ 99)
What, yeah, uh huh, yeah, bangin on you, huh
(ว๊อท , เย่ , อา ฮู , เย่ , แบงงิน ออน ยู , ฮู)
It’s the big bang theory, yeah, check it out, bring it, yo
(อิทซ เดอะ บิ๊ก แบง ธีโอรี่ , เย่ , เช็ค อิท เอ๊าท , บริง อิท , โย)

HOOK: Xzibit
(ฮุ๊ค : Xzibit)
I got a big bang theory my h*rdcore comittee
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก แบง ธีโอรี่ มาย เฮส *rdcore comittee)
Gon rock and roll the streets and shake the whole city
(ก็อน ร๊อค แอนด์ โรลล เดอะ สทรีท แซน เช้ค เดอะ โฮล ซิ๊ที่)
Chronic low ridin b*tches with silicon tities
(คร๊อนิค โลว ริดอิน บี *tches วิธ ซีลอิค็อน ทีดีสฺ)
[we gon bounce and ball until the wheels fall off]
([ วี ก็อน เบ๊าสฺ แอนด์ บอล อันทิล เดอะ วีล ฟอลล์ ออฟฟ ])
I got a big bang theory my h*rdcore committee
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก แบง ธีโอรี่ มาย เฮส *rdcore ค็อมมีททิ)
Gon rock and roll the streets and shake the whole city
(ก็อน ร๊อค แอนด์ โรลล เดอะ สทรีท แซน เช้ค เดอะ โฮล ซิ๊ที่)
Affiliated with thousands sent out medallions
(แอ็ฟฟีลอิเอท วิธ เธ๊าซั่นด เซ็นท เอ๊าท มิแดลยัน)
[we gon bounce and floss until the wheels fall off
([ วี ก็อน เบ๊าสฺ แอนด์ ฟล็อซ อันทิล เดอะ วีล ฟอลล์ ออฟฟ)

[Kurupt]
([ เคอรัพชฺ ])
Chest plates hit with gauges, sawed off, hauled off
(เชสทํ เพล๊ท ฮิท วิธ เกจ , ซอว์ ออฟฟ , ฮอล ออฟฟ)
Blast wit somethin and I breaks all the walls off
(บลาสทํ วิท ซัมติน แอนด์ ดาย เบร๊ค ซอร์ เดอะ วอลล์ ออฟฟ)
F*ck it, tie my flag around my mouth
(ฟัค อิท , ไท มาย แฟล๊ก อะราวนฺดฺ มาย เม๊าธ)
Blue rag on my face, blue rag in my left pocket
(บลู แร๊ก ออน มาย เฟซ , บลู แร๊ก อิน มาย เล๊ฟท พ๊อคเค่ท)
Pistols screamin, unleashin pure fury
(พิ๊สท่อล สครีมมิน , unleashin เพียวร์ ฟยูริ)
Smash, snatch the pockets and all the jewelry
(สแม๊ช , ซแน็ช เดอะ พ๊อคเค่ท แซน ออล เดอะ จูเอ็ลริ)
Glass shattering, blastin, n*ggas scatterin
(กล๊าสส ชาเดอริง , แบลซจิน , เอ็น *ggas scatterin)
Scat, takin three to four to the back
(สแคท , ทอคกิ่น ทรี ทู โฟ ทู เดอะ แบ็ค)
I’m back motherf*cker, live broadcast
(แอม แบ็ค motherf*cker , ไล้ฝ บรอดคาส)
Show my face, with my rag on, let me throw my hood in the air
(โชว์ มาย เฟซ , วิธ มาย แร๊ก ออน , เล็ท มี โธรว์ มาย ฮุด อิน ดิ แอร์)
Let me put ’bout two in the air
(เล็ท มี พุท เบาท ทู อิน ดิ แอร์)
Let me show these motherf*ckers that I don’t care
(เล็ท มี โชว์ ฑิส motherf*ckers แดท ไอ ด้อนท์ แคร์)
It’s a symphony composed of killers and armed forces
(อิทซ ซา ซีมโฟะนิ คอมโพส อ็อฝ คีลเลอะ แซน อาร์ม ฟอร์ซ)
Livin for whatever it cost’s, crimb bosses
(ลีฝอิน ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ อิท คอสทํ , crimb บอซเซซ)

[Pinky]
([ พีงคอิ ])
It’s goin down by the year 2 G
(อิทซ โกอิน เดาน บาย เดอะ เยียร์ 2 จี)
I’m goin be flyin through the hood, duckin, dodgin the heat
(แอม โกอิน บี ฟายอิน ทรู เดอะ ฮุด , ดักคิน , dodgin เดอะ ฮีท)
My n*ggas watch the street, be it rain, snow, or sleet
(มาย เอ็น *ggas ว๊อทช เดอะ สทรีท , บี อิท เรน , สโนว์ , ออ ซลีท)
Us n*ggas gon eat, makin troops we creep
(อัซ เอ็น *ggas ก็อน อี๊ท , เมกิน ทรู๊พ วี ครีพ)
Losin the jeep, runnin on feet, survivin off the land money and
(ลูซิน เดอะ จีพ , รูนนิน ออน ฟีท , เซอวายวิน ออฟฟ เดอะ แลนด์ มั๊นนี่ แอนด์)
Gun in hand, operation quicksand
(กัน อิน แฮนด์ , ออเพอะเรฌัน ควิกแซน)
Aint tryin ta put the mark of the beast on my hand
(เอน ทายอิน ทา พุท เดอะ ม๊าร์ค อ็อฝ เดอะ บี๊สท ออน มาย แฮนด์)
I had to bless the head of a military man
(ไอ แฮ็ด ทู เบล๊ส เดอะ เฮด อ็อฝ อะ มิ๊ลิทารี่ แมน)
Jumped into the back of the 4 door sedan
(จั๊มพ อิ๊นทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ 4 ดอร์ ซิแดน)
All up in the trunk was the hidden contraband
(ออล อั๊พ อิน เดอะ ทรังค วอส เดอะ ฮีดดน คอนทระแบ็นด)
F*ck a middleman, my pistols aim directly from Iran
(ฟัค กา middleman , มาย พิ๊สท่อล เอม ดิเรคทลิ ฟรอม อิราน)
Looking from a third eye, I spot the hidden cam
(ลุคอิง ฟรอม มา เทริ๊ด อาย , ไอ สพอท เดอะ ฮีดดน แค็ม)
I know what you look like, I know how you think
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู ลุ๊ค ไล๊ค , ไอ โนว์ ฮาว ยู ทริ๊งค)
I’m the type of b*tch to pop a pill up in your drink
(แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ บี *tch ทู พ็อพ อะ พิลล์ อั๊พ อิน ยุร ดริ๊งค)

HOOK
(ฮุ๊ค)

[CPO]
([ CPO ])
B*tch, f*ck that, you bring fat rag, here’s cheese
(บี *tch , ฟัค แดท , ยู บริง แฟท แร๊ก , เฮียร ชี๊ส)
You work your f*ckin employees
(ยู เวิ๊ร์ค ยุร ฟัคin เอ็มพลอยยี่)
You know you get all excited like that
(ยู โนว์ ยู เก็ท ดอร์ เอ็กไซ๊ทํ ไล๊ค แดท)
Stack it through them hoodlum back, cuz I like it like that, b*tch
(ซแท็ค อิท ทรู เด็ม ฮูดลัม แบ็ค , คัซ ไอ ไล๊ค กิด ไล๊ค แดท , บี *tch)
I kill drama, sh*t get action packed
(ไอ คิลล์ ดร๊าม่า , ฌะ *ที เก็ท แอคฌัน แพ็ค)
When I jump out the black stealth bomber
(เว็น นาย จั๊มพ เอ๊าท เดอะ แบล๊ค ซเท็ลธ บอมเออะ)
Cuz it’s bout, you know, I want the f*ckin mansion pad
(คัซ อิทซ เบาท , ยู โนว์ , ไอ ว้อนท เดอะ ฟัคin แม๊นชั่น แพ็ด)
To heal that b*tch sittin on
(ทู ฮีล แดท บี *tch ซิทดิน ออน)
So don’t waste the f*ckin cheese that you earn
(โซ ด้อนท์ เวซท เดอะ ฟัคin ชี๊ส แดท ยู เอิร์น)
Rotate the f*ckin weed that you burn
(โร๊เถท เดอะ ฟัคin วี แดท ยู เบิร์น)
Don’t f*ck with Bossy off the glam,
(ด้อนท์ ฟัค วิธ Bossy ออฟฟ เดอะ glam ,)
Rollin crack , blow blocks in half
(โรลลิน แคร๊ค , โบลว์ บล๊อค ซิน ฮาล์ฟ)

[Tray Deee]
([ ทเร Deee ])
We rides on visitors and takes no prisoners
(วี ไรด์ ออน ฝิสอิเทอะ แซน เท้ค โน พรีสเนอะ)
Handles all business and pay off the comissioner
(แฮ๊นเดิ้ล ซอร์ บีสเน็ซ แซน เพย์ ออฟฟ เดอะ comissioner)
Big time crime figure n*ggas gettin riches
(บิ๊ก ไทม์ ไคร์ม ฟิ๊กเก้อร เอ็น *ggas เกดดิน ริชอิส)
20 inches whippin all we givin hittin switches
(20 อินเชด whippin ออล วี กีฝอิน ฮิทดิน สวิทเชท)
Twistin flippin chickens stickin victims if they slippin
(ทวิซติน ฟริพพิน ชีคเค็น สตริคกิน ฝิ๊คทิ่ม อิ๊ฟ เด สลิปพิน)
Trippin, on the mission and my trigga finga itchin
(ทริพพิน , ออน เดอะ มิ๊ชชั่น แอนด์ มาย trigga finga itchin)
Positioned at your dome, one twitch and it’s on
(โพซิ๊ชั่น แอ็ท ยุร โดม , วัน ทวิช แอนด์ อิทซ ออน)
No remorse or second thoughts once the clip and the chrome
(โน ริมอซ ออ เซ๊คคั่น ธอท วั๊นซ เดอะ คลิพ แอนด์ เดอะ คโรม)
This is the zone, weak n*ggas covers get blown
(ดิส ซิส เดอะ โซน , วี๊ค เอ็น *ggas โค๊ฝเฝ่อร์ เก็ท บโลน)
Stoned killers and gorillas want whatever you want
(สโทน คีลเลอะ แซน โกะรีลละ ว้อนท ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท)
Shake spots with bank nots, keep the thang cocked
(เช้ค สพอท วิธ แบ๊งค น็อท , คี๊พ เดอะ เตง ค๊อค)
And leave motherf*ckers stripped to tank tops
(แอนด์ ลี๊ฝ motherf*ckers สตริปชฺ ทู แท๊งค ท๊อพ)
We the gang, it’s our thang to mash and maintain
(วี เดอะ แก๊ง , อิทซ เอ๊า เตง ทู แม็ฌ แอนด์ เมนเทน)
Gangbang slang came and aint gon change
(Gangbang ซแล็ง เคม แอนด์ เอน ก็อน เช้งจํ)
All out till we fall out, f*ck the world
(ออล เอ๊าท ทิลล์ วี ฟอลล์ เอ๊าท , ฟัค เดอะ เวิลด)
DoggHouse style with the chucks and curls
(DoggHouse สไทล์ วิธ เดอะ ชัค แซน เคิล)

HOOK
(ฮุ๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Bang Theory คำอ่านไทย Tha Eastsidaz feat Xzibit, Kurupt, CPO, Pinky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น