เนื้อเพลง Froggie Went a Courtin’ คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan [arr]
( บาย บ็อบ ดายแลน [ arr ])

1. Frog went a-courtin’, and he did ride, Uh-huh,
(1 ฟร๊อก เว็นท ดา courtin , แอนด์ ฮี ดิด ไรด์ , อา ฮู ,)
Frog went a-courtin’, and he did ride, Uh-huh,
(ฟร๊อก เว็นท ดา courtin , แอนด์ ฮี ดิด ไรด์ , อา ฮู ,)
Frog went a-courtin’, and he did ride.
(ฟร๊อก เว็นท ดา courtin , แอนด์ ฮี ดิด ไรด์)
With a sword and a pistol by his side, Uh-huh.
(วิธ อะ ซ๊อร์ด แอนด์ อะ พิ๊สท่อล บาย ฮิส ไซด์ , อา ฮู)

2. Well he rode up to Miss Mousey’s door, Uh-huh,
(2 เวลล ฮี โรด อั๊พ ทู มิซ Mouseys ดอร์ , อา ฮู ,)
Well he rode up to Miss Mousey’s door, Uh-huh,
(เวลล ฮี โรด อั๊พ ทู มิซ Mouseys ดอร์ , อา ฮู ,)
Well he rode up to Miss Mousey’s door.
(เวลล ฮี โรด อั๊พ ทู มิซ Mouseys ดอร์)
Gave three loud raps and a very big roar, Uh-huh.
(เกฝ ทรี เลาด แร็พ แซน อะ เฝ๊รี่ บิ๊ก โร , อา ฮู)

3. Said, ” Miss Mouse, are you within? ” Uh-huh,
(3 เซ็ด , ” มิซ เม๊าส , อาร์ ยู วิธอิน ” อา ฮู ,)
Said he, ” Miss Mouse, are you within? ” Uh-huh,
(เซ็ด ฮี , ” มิซ เม๊าส , อาร์ ยู วิธอิน ” อา ฮู ,)
Said, ” Miss Mouse, are you within? ”
(เซ็ด , ” มิซ เม๊าส , อาร์ ยู วิธอิน “)
” Yes, kind sir, I sit and spin, ” Uh-huh.
(” เย็ซ , ไคนด์ เซ่อร์ , ไอ ซิท แอนด์ สพิน , ” อา ฮู)

4. He took Miss Mousey on his knee, Uh-huh,
(4 ฮี ทุค มิซ Mousey ออน ฮิส นี , อา ฮู ,)
Took Miss Mousey on his knee, Uh-huh,
(ทุค มิซ Mousey ออน ฮิส นี , อา ฮู ,)
Took Miss Mousey on his knee.
(ทุค มิซ Mousey ออน ฮิส นี)
Said, ” Miss Mousey, will you marry me? ” Uh-huh.
(เซ็ด , ” มิซ Mousey , วิล ยู แม๊ร์รี่ มี ” อา ฮู)

5. ” Without my uncle Rat’s consent, Uh-huh
(5 ” วิธเอ๊าท มาย อั๊งเคิ่ล แร๊ท ค็อนเซนท , อา ฮู)
” Without my uncle Rat’s consent, Uh-huh
(” วิธเอ๊าท มาย อั๊งเคิ่ล แร๊ท ค็อนเซนท , อา ฮู)
” Without my uncle Rat’s consent.
(” วิธเอ๊าท มาย อั๊งเคิ่ล แร๊ท ค็อนเซนท)
I wouldn’t marry the president, Uh-huh
(ไอ วูดดึ่น แม๊ร์รี่ เดอะ เพร๊สซิเด้นท , อา ฮู)

6. Uncle Rat laughed and he shook his fat sides, Uh-huh,
(6 อั๊งเคิ่ล แร๊ท ล๊าฟ แอนด์ ฮี ฌุค ฮิส แฟท ไซด์ , อา ฮู ,)
Uncle Rat laughed and he shook his fat sides, Uh-huh,
(อั๊งเคิ่ล แร๊ท ล๊าฟ แอนด์ ฮี ฌุค ฮิส แฟท ไซด์ , อา ฮู ,)
Uncle Rat laughed and he shook his fat sides,.
(อั๊งเคิ่ล แร๊ท ล๊าฟ แอนด์ ฮี ฌุค ฮิส แฟท ไซด์ ,)
To think his niece would be a bride, Uh-huh.
(ทู ทริ๊งค ฮิส นี๊ซ เวิด บี อะ ไบรดํ , อา ฮู)

7. Uncle Rat went runnin’ downtown, Uh-huh,
(7 อั๊งเคิ่ล แร๊ท เว็นท รูนนิน ดาวน์ทาวน์ , อา ฮู ,)
Uncle Rat went runnin’ downtown, Uh-huh,
(อั๊งเคิ่ล แร๊ท เว็นท รูนนิน ดาวน์ทาวน์ , อา ฮู ,)
Uncle Rat went runnin’ downtown.
(อั๊งเคิ่ล แร๊ท เว็นท รูนนิน ดาวน์ทาวน์)
To buy his niece a wedding gown, Uh-huh
(ทู บาย ฮิส นี๊ซ อะ เว๊ดดิ้ง เกาน , อา ฮู)

8. Where shall the wedding supper be? Uh-huh,
(8 แวร์ แชลล์ เดอะ เว๊ดดิ้ง ซัพเพอะ บี อา ฮู ,)
Where shall the wedding supper be? Uh-huh,
(แวร์ แชลล์ เดอะ เว๊ดดิ้ง ซัพเพอะ บี อา ฮู ,)
Where shall the wedding supper be?
(แวร์ แชลล์ เดอะ เว๊ดดิ้ง ซัพเพอะ บี)
Way down yonder in a hollow tree, Uh-huh
(เวย์ เดาน ยอนเดอะ อิน อะ ฮ๊อลโล่ว ทรี , อา ฮู)

9. What should the wedding supper be? Uh-huh,
(9 ว๊อท เชิด เดอะ เว๊ดดิ้ง ซัพเพอะ บี อา ฮู ,)
What should the wedding supper be? Uh-huh,
(ว๊อท เชิด เดอะ เว๊ดดิ้ง ซัพเพอะ บี อา ฮู ,)
What should the wedding supper be?
(ว๊อท เชิด เดอะ เว๊ดดิ้ง ซัพเพอะ บี)
Fried mosquito in a black-eye pea, Uh-huh.
(ฟไร ม๊อสควิ๊โท่ อิน อะ แบล๊ค อาย พี , อา ฮู)

10. Well, first to come in was a flyin’ moth, Uh-huh,
(10 เวลล , เฟิร์สท ทู คัม อิน วอส ซา ฟายอิน ม็อธ , อา ฮู ,)
First to come in was a flyin’ moth, Uh-huh,
(เฟิร์สท ทู คัม อิน วอส ซา ฟายอิน ม็อธ , อา ฮู ,)
First to come in was a flyin’ moth.
(เฟิร์สท ทู คัม อิน วอส ซา ฟายอิน ม็อธ)
She laid out the table cloth, Uh-huh.
(ชี เลด เอ๊าท เดอะ เท๊เบิ้ล โคลท , อา ฮู)

11. Next to come in was a juney bug, Uh-huh,
(11 เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา juney บั๊ก , อา ฮู ,)
Next to come in was a juney bug, Uh-huh,
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา juney บั๊ก , อา ฮู ,)
Next to come in was a juney bug.
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา juney บั๊ก)
She brought the water jug, Uh-huh.
(ชี บรอท เดอะ ว๊อเท่อร จั๊ก , อา ฮู)

12. Next to come in was a bumbley bee, Uh-huh
(12 เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา bumbley บี , อา ฮู)
Next to come in was a bumbley bee, Uh-huh
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา bumbley บี , อา ฮู)
Next to come in was a bumbley bee.
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา bumbley บี)
Sat mosquito on his knee, Uh-huh.
(แซ็ท ม๊อสควิ๊โท่ ออน ฮิส นี , อา ฮู)

13. Next to come in was a broken black flea, Uh-huh,
(13 เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา บโรเค็น แบล๊ค ฟลี , อา ฮู ,)
Next to come in was a broken black flea, Uh-huh,
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา บโรเค็น แบล๊ค ฟลี , อา ฮู ,)
Next to come in was a broken black flea.
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา บโรเค็น แบล๊ค ฟลี)
Danced a jig with the bumbley bee, Uh-huh.
(แด๊นซ์ อะ จิก วิธ เดอะ bumbley บี , อา ฮู)

14. Next to come in was Mrs. Cow, Uh-huh,
(14 เน๊กซท ทู คัม อิน วอส มีซซิซ คาว , อา ฮู ,)
Next to come in was Mrs. Cow, Uh-huh,
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส มีซซิซ คาว , อา ฮู ,)
Next to come in was Mrs. Cow.
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส มีซซิซ คาว)
She tried to dance but she didn’t know how, Uh-huh.
(ชี ทไร ทู แด๊นซ์ บั๊ท ชี ดิ๊นอิน โนว์ ฮาว , อา ฮู)

15. Next to come in was a little black tick, Uh-huh,
(15 เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล แบล๊ค ทิค , อา ฮู ,)
Next to come in was a little black tick, Uh-huh,
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล แบล๊ค ทิค , อา ฮู ,)
Next to come in was a little black tick.
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล แบล๊ค ทิค)
She ate so much she made us sick, Uh-huh.
(ชี เอท โซ มัช ชี เมด อัซ ซิ๊ค , อา ฮู)

16. Next to come in was a big black snake, Uh-huh,
(16 เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา บิ๊ก แบล๊ค สเน๊ค , อา ฮู ,)
Next to come in was a big black snake, Uh-huh,
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา บิ๊ก แบล๊ค สเน๊ค , อา ฮู ,)
Next to come in was a big black snake.
(เน๊กซท ทู คัม อิน วอส ซา บิ๊ก แบล๊ค สเน๊ค)
Ate up all of the wedding cake, Uh-huh.
(เอท อั๊พ ออล อ็อฝ เดอะ เว๊ดดิ้ง เค้ก , อา ฮู)

17. Next to come was the old gray cat, Uh-huh,
(17 เน๊กซท ทู คัม วอส ดิ โอลด์ กเร แค๊ท , อา ฮู ,)
Next to come was the old gray cat, Uh-huh,
(เน๊กซท ทู คัม วอส ดิ โอลด์ กเร แค๊ท , อา ฮู ,)
Next to come was the old gray cat.
(เน๊กซท ทู คัม วอส ดิ โอลด์ กเร แค๊ท)
Swallowed the mouse and ate up the rat, Uh-huh.
(สว๊อลโล่ว เดอะ เม๊าส แอนด์ เอท อั๊พ เดอะ แร๊ท , อา ฮู)

18. Mr. Frog went a-hoppin’ up over the brook, Uh-huh,
(18 มีซเทอะ ฟร๊อก เว็นท ดา โฮ๊พปิน อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ บรุค , อา ฮู ,)
Mr. Frog went a-hoppin’ up over the brook, Uh-huh,
(มีซเทอะ ฟร๊อก เว็นท ดา โฮ๊พปิน อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ บรุค , อา ฮู ,)
Mr. Frog went a-hoppin’ up over the brook.
(มีซเทอะ ฟร๊อก เว็นท ดา โฮ๊พปิน อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ บรุค)
A lily-white duck come and swallowed him up, Uh-huh.
(อะ ลีลอิ ไว๊ท ดั๊ค คัม แอนด์ สว๊อลโล่ว ฮิม อั๊พ , อา ฮู)

19. A little piece of cornbread layin’ on a shelf, Uh-huh,
(19 อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ cornbread เลย์อิน ออน อะ เช๊ลฟ , อา ฮู ,)
A little piece of cornbread layin’ on a shelf, Uh-huh,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ cornbread เลย์อิน ออน อะ เช๊ลฟ , อา ฮู ,)
A little piece of cornbread layin’ on a shelf.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ cornbread เลย์อิน ออน อะ เช๊ลฟ)
If you want anymore, you can sing it yourself, Uh-huh.
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท แอนนี่มอ , ยู แคน ซิง อิท ยุรเซลฟ , อา ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Froggie Went a Courtin’ คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น