เนื้อเพลง Visions of Johanna คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Ain’t it just like the night to play tricks when you’re tryin’ to be so quiet?
(เอน ดิธ จั๊สท ไล๊ค เดอะ ไน๊ท ทู เพลย์ ทริ๊ค เว็น ยัวร์ ทายอิน ทู บี โซ ไคว๊เอ้ท)
We sit here stranded, though we’re all doin’ our best to deny it
(วี ซิท เฮียร สแทรนด , โธ เวีย ออล โดย เอ๊า เบ๊สท์ ทู ดีนาย อิท)
And Louise holds a handful of rain, temptin’ you to defy it
(แอนด์ ลูอีด โฮลด์ ซา แฮนฟุล อ็อฝ เรน , เทมติน ยู ทู ดีฟาย อิท)
Lights flicker from the opposite loft
(ไล๊ท ฟลีคเคอะ ฟรอม ดิ อ๊อพโพสิท ล็อฟท)
In this room the heat pipes just cough
(อิน ดิส รูม เดอะ ฮีท ไพพ จั๊สท คอฟ)
The country music station plays soft
(เดอะ คั๊นทรี่ มิ๊วสิค สเทชั่น เพลย์ ซ๊อฟท)
But there’s nothing, really nothing to turn off
(บั๊ท แดร์ นัธอิง , ริแอ็ลลิ นัธอิง ทู เทิร์น ออฟฟ)
Just Louise and her lover so entwined
(จั๊สท ลูอีด แอนด์ เฮอ ลัฝเออะ โซ เอ็นทไวน)
And these visions of Johanna that conquer my mind
(แอนด์ ฑิส ฝิ๊ชั่น อ็อฝ Johanna แดท คองเคอะ มาย ไมนด์)

In the empty lot where the ladies play blindman’s bluff with the key chain
(อิน ดิ เอ๊มพที่ ล็อท แวร์ เดอะ เลดิส เพลย์ blindmans บลัฟ วิธ เดอะ คีย์ เชน)
And the all-night girls they whisper of escapades out on the ” D ” train
(แอนด์ ดิ ออล ไน๊ท เกิร์ล เด วิสเพ่อร์ อ็อฝ เอซคะเพด เอ๊าท ออน เดอะ ” ดี ” เทรน)
We can hear the night watchman click his flashlight
(วี แคน เฮียร เดอะ ไน๊ท watchman คลิ๊ก ฮิส แฟลชไลท์)
Ask himself if it’s him or them that’s really insane
(อาสคฺ ฮิมเซลฟ อิ๊ฟ อิทซ ฮิม ออ เด็ม แด้ท ริแอ็ลลิ อินเซน)
Louise, she’s all right, she’s just near
(ลูอีด , ชี ซอร์ ไร๊ท , ชี จั๊สท เนียร์)
She’s delicate and seems like the mirror
(ชี เดลอิคิท แอนด์ ซีม ไล๊ค เดอะ มิเร่อร์)
But she just makes it all too concise and too clear
(บั๊ท ชี จั๊สท เม้ค ซิท ออล ทู ค็อนไซซ แอนด์ ทู เคลียร์)
That Johanna’s not here
(แดท Johannas น็อท เฮียร)
The ghost of ‘lectricity howls in the bones of her face
(เดอะ โก๊สท อ็อฝ lectricity เฮาล ซิน เดอะ โบน อ็อฝ เฮอ เฟซ)
Where these visions of Johanna have now taken my place
(แวร์ ฑิส ฝิ๊ชั่น อ็อฝ Johanna แฮ็ฝ นาว เทคเอ็น มาย เพลส)

Now, little boy lost, he takes himself so seriously
(นาว , ลิ๊ทเทิ่ล บอย ล็อซท , ฮี เท้ค ฮิมเซลฟ โซ ซีเรียซลิ)
He brags of his misery, he likes to live dangerously
(ฮี บแร็ก อ็อฝ ฮิส มีสริ , ฮี ไล๊ค ทู ไล้ฝ เดนเจอะรัซลิ)
And when bringing her name up
(แอนด์ เว็น บริงกิง เฮอ เนม อั๊พ)
He speaks of a farewell kiss to me
(ฮี สพี๊ค อ็อฝ อะ แฟเวล คิซ ทู มี)
He’s sure got a lotta gall to be so useless and all
(อีส ชัวร์ ก็อท ดา ลอทดา gall ทู บี โซ ยูสเหลด แซน ออล)
Muttering small talk at the wall while I’m in the hall
(Mutterings สมอลล์ ท๊อล์ค แกท เดอะ วอลล์ ไวล์ แอม อิน เดอะ ฮอลล์)
How can I explain?
(ฮาว แคน นาย เอ็กซเพลน)
Oh, it’s so hard to get on
(โอ , อิทซ โซ ฮาร์ด ทู เก็ท ออน)
And these visions of Johanna, they kept me up past the dawn
(แอนด์ ฑิส ฝิ๊ชั่น อ็อฝ Johanna , เด เค็พท มี อั๊พ พาสท์ เดอะ ดอว์น)

Inside the museums, Infinity goes up on trial
(อิ๊นไซด์ เดอะ มิวเซี่ยม , อินฟีนอิทิ โกซ อั๊พ ออน ไทรอั้ล)
Voices echo this is what salvation must be like after a while
(ว๊อยซ์ เอ๊คโค่ ดิส ซิส ว๊อท แซ็ลเฝฌัน มัสท์ บี ไล๊ค แอ๊ฟเท่อร รา ไวล์)
But Mona Lisa musta had the highway blues
(บั๊ท โมนา ลีซา มาซดา แฮ็ด เดอะ ไฮฮเวย์ บลู)
You can tell by the way she smiles
(ยู แคน เทลล บาย เดอะ เวย์ ชี สไมล์)
See the primitive wallflower freeze
(ซี เดอะ พรี๊มิถีฝ วอฟฟาวเวอร์ ฟรีส)
When the jelly-faced women all sneeze
(เว็น เดอะ เจ๊ลลี่ เฟซ วีมเอิน ออล ซนีส)
Hear the one with the mustache say, ” Jeeze
(เฮียร ดิ วัน วิธ เดอะ มัซทาฌ เซย์ , ” Jeeze)
I can’t find my knees ”
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย นี “)
Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule
(โอ , จิ๊วเอ็ล แซน บินอคอิวเลอะ แฮง ฟรอม เดอะ เฮด อ็อฝ เดอะ มยูล)
But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel
(บั๊ท ฑิส ฝิ๊ชั่น อ็อฝ Johanna , เด เม้ค กิด ดอร์ ซีม โซ ครู๊เอ้ล)

The peddler now speaks to the countess who’s pretending to care for him
(เดอะ peddler นาว สพี๊ค ทู เดอะ เคานเท็ซ ฮู พรีเทนดิง ทู แคร์ ฟอร์ ฮิม)
Sayin’, ” Name me someone that’s not a parasite and I’ll go out and say a prayer for him ”
(เซย์อิน , ” เนม มี ซัมวัน แด้ท น็อท ดา พ๊าราไซท แอนด์ อิลล โก เอ๊าท แอนด์ เซย์ อะ พเรเออะ ฟอร์ ฮิม “)
But like Louise always says
(บั๊ท ไล๊ค ลูอีด ออลเว เซย์)
” Ya can’t look at much, can ya man? ”
(” ยา แค็นท ลุ๊ค แกท มัช , แคน ยา แมน “)
As she, herself, prepares for him
(แอส ชี , เฮอเซลฟ , พรีแพร์ ฟอร์ ฮิม)
And Madonna, she still has not showed
(แอนด์ มาดอนน่า , ชี สทิลล แฮ็ส น็อท โชว์)
We see this empty cage now corrode
(วี ซี ดิส เอ๊มพที่ เค้จ นาว คอร์โร้ด)
Where her cape of the stage once had flowed
(แวร์ เฮอ เค้พ อ็อฝ เดอะ สเท๊จ วั๊นซ แฮ็ด โฟลว์)
The fiddler, he now steps to the road
(เดอะ fiddler , ฮี นาว สเท็พ ทู เดอะ โร้ด)
He writes ev’rything’s been returned which was owed
(ฮี ไร๊ท เอฟรี่ติง บีน รีเทิร์น วิช วอส โอว์)
On the back of the fish truck that loads
(ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ฟิช ทรั๊ค แดท โหลด)
While my conscience explodes
(ไวล์ มาย คอนเฌ็นซ เอ็กซโพลด)
The harmonicas play the skeleton keys and the rain
(เดอะ ฮามอนอิคะ เพลย์ เดอะ สเค๊เลทั่น คีย์ แซน เดอะ เรน)
And these visions of Johanna are now all that remain
(แอนด์ ฑิส ฝิ๊ชั่น อ็อฝ Johanna อาร์ นาว ออล แดท รีเมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Visions of Johanna คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น