เนื้อเพลง Contract On Love คำอ่านไทย Stevie Wonder

written by Lamont Dozier, Janie Bradford, & Brian Holland
( วึ้น บาย Lamont Dozier , เจนี่ Bradford , & ไบรเอน ฮอลแล็นด)
[c] 1962 Jobete Music Co., Inc. [ASCAP]
([ ซี ] 1962 Jobete มิ๊วสิค โค , อิงคฺ [ ASCAP ])

Baby, baby, sign my contract on love
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ)
Baby, baby, sign my contract on love
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ)
Baby, baby, sign my contract on love
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ)
Baby, baby, sign it
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน หนิด)
Sign it
(ซายน หนิด)
Sign it
(ซายน หนิด)
Sign it
(ซายน หนิด)

You say you love me
(ยู เซย์ ยู ลัฝ มี)
And I believe it’s true
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิทซ ทรู)
But before I let myself go
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ เล็ท ไมเซลฟ โก)
Here’s what you’ve got to do
(เฮียร ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท ทู ดู)

[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
You’ve got to sign
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ซายน)
[You, you, you’d better sign it]
([ ยู , ยู , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ซายน หนิด ])
My contract on love
(มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ)
[You, you, you’d better sign it]
([ ยู , ยู , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ซายน หนิด ])
Write it in your heart
(ไร๊ท อิท อิน ยุร ฮาร์ท)
[You, you, you’d better sign it]
([ ยู , ยู , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ซายน หนิด ])
That you’ll never do anything
(แดท โยว เน๊เฝ่อร์ ดู เอนอิธิง)
To ever make us part
(ทู เอ๊เฝ่อร์ เม้ค อัซ พาร์ท)
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])

Yeah, I know it may seem strange to you
(เย่ , ไอ โนว์ อิท เมย์ ซีม สเทร๊งจ ทู ยู)
Yeah, but I’ve lost a love so many times before
(เย่ , บั๊ท แอฝ ล็อซท ดา ลัฝ โซ เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)
Yeah, and now that I know the score
(เย่ , แอนด์ นาว แดท ไอ โนว์ เดอะ สคอร์)
No one’s gonna hurt me no more
(โน วัน กอนนะ เฮิร์ท มี โน โม)
And I’m takin’ all my chances with romances
(แอนด์ แอม ทอคกิ่น ออล มาย แช้นซํ วิธ โรแม๊นซ์)
Yeah
(เย่)

[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
So just sign
(โซ จั๊สท ซายน)
[You, you, you’d better sign it]
([ ยู , ยู , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ซายน หนิด ])
Right here on this dotted line
(ไร๊ท เฮียร ออน ดิส ดอททิด ไลน์)
[You, you, you’d better sign it]
([ ยู , ยู , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ซายน หนิด ])
Where it says you’ll be mine, all mine
(แวร์ อิท เซย์ โยว บี ไมน์ , ออล ไมน์)
[You, you, you’d better sign it]
([ ยู , ยู , ยูต เบ๊ทเท่อร์ ซายน หนิด ])
Until the end of time
(อันทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])

So come on, come on, come on, and
(โซ คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , แอนด์)
Sign, yeah
(ซายน , เย่)
[Baby, baby, sign my contract on love]
([ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ ])
Sign, yeah
(ซายน , เย่)
[Baby, baby, sign my contract on love]
([ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ ])
Sign, right here on this line
(ซายน , ไร๊ท เฮียร ออน ดิส ไลน์)
[Baby, baby, sign my contract on love]
([ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ ])
Yeah
(เย่)

[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
[Sign it]
([ ซายน หนิด ])
Sign, yeah
(ซายน , เย่)
[Baby, baby, sign my contract on love]
([ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ ])
Sign, yeah
(ซายน , เย่)
[Baby, baby, sign my contract on love]
([ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ ])
Sign my contract on love
(ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ)
[Baby, baby, sign my contract on love]
([ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ซายน มาย ค๊อนแทรคทํ ออน ลัฝ ])

FADE
(เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Contract On Love คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น