เนื้อเพลง Across The Universe คำอ่านไทย Cyndi Lauper

Words are flowing out like endless rain into a paper cup,
( เวิร์ด แซร์ ฟโลอิง เอ๊าท ไล๊ค เอ็นเล็ซ เรน อิ๊นทู อะ เพ๊เพ่อร์ คัพ ,)
They slither while they pass, they slip away across the universe.
(เด ซลีฑเออะ ไวล์ เด เพซ , เด สลิ๊พ อะเวย์ อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)
Pools of sorrow, waves of joy,
(พูล อ็อฝ ซ๊อโร่ว , เว๊ฝ อ็อฝ จอย ,)
Are drifting through my open mind,
(อาร์ ดริฟทิง ทรู มาย โอ๊เพ่น ไมนด์ ,)
Possessing and caressing me.
(โพซเซซซิง แอนด์ คะเรซซิง มี)

Jai guru deva om
(เจ กูรู ดีว่า om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world.
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

Images of broken light which dance before me
(อิ๊มเมจ อ็อฝ บโรเค็น ไล๊ท วิช แด๊นซ์ บีฟอร์ มี)
Like a million eyes,
(ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน อาย ,)
They call me on and on across the universe,
(เด คอลลํ มี ออน แอนด์ ออน อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ ,)
Thoughts meander like a restless wind
(ธอท มีแอนเดอะ ไล๊ค เก เรซทเล็ซ วินด)
Inside a letterbox
(อิ๊นไซด์ อะ letterbox)
They tumble blindly as they make their way across the universe
(เด ทัมเบิล บไลนดลิ แอส เด เม้ค แดร์ เวย์ อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)

Jai guru deva om
(เจ กูรู ดีว่า om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world.
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

Sounds of laughter shades of earth are
(ซาวน์ด อ็อฝ ลาฟเทอะ เฉด อ็อฝ เอิร์ทร อาร์)
Ringing through my open ears exciting and inviting me
(รีงอิง ทรู มาย โอ๊เพ่น เอียร เอ็คไซทอิง แอนด์ อินไฝทิง มี)
Limitless undying love which shines around me like a million suns
(ลีมอิทเล็ซ อันไดอิง ลัฝ วิช ไชน์ อะราวนฺดฺ มี ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน ซัน)
It calls me on and on across the universe
(อิท คอลลํ มี ออน แอนด์ ออน อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)

Jai guru deva om
(เจ กูรู ดีว่า om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world.
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

Sounds of laughter shades of earth are
(ซาวน์ด อ็อฝ ลาฟเทอะ เฉด อ็อฝ เอิร์ทร อาร์)
Ringing through my open ears exciting and inviting me
(รีงอิง ทรู มาย โอ๊เพ่น เอียร เอ็คไซทอิง แอนด์ อินไฝทิง มี)

Jai guru deva om
(เจ กูรู ดีว่า om)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world.
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

Jai guru deva
(เจ กูรู ดีว่า)
Jai guru deva
(เจ กูรู ดีว่า)
Jai guru deva om
(เจ กูรู ดีว่า om)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Across The Universe คำอ่านไทย Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น