เนื้อเพลง I Don’t Care คำอ่านไทย Jewel

Good-bye baby, I don’t think I’ll be seeing you again
( กู๊ด ไบ เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล บี ซีอิง ยู อะเกน)
Good-bye baby, we’ll say that we’re still friends
(กู๊ด ไบ เบ๊บี้ , เวลล เซย์ แดท เวีย สทิลล เฟรน)
Even though I know I love nobody else
(อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์ ไอ ลัฝ โนบอดี้ เอ๊ลส)
And even though I know, I say to myself
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์ , ไอ เซย์ ทู ไมเซลฟ)
That this time I’m leaving and I now that we’re through and I don’t
(แดท ดิส ไทม์ แอม ลีฝอิงส แอนด์ ดาย นาว แดท เวีย ทรู แอนด์ ดาย ด้อนท์)
love you
(ลัฝ ยู)
And that I just don’t care
(แอนด์ แดท ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)
I’m just so tired of being another statistic on TV
(แอม จั๊สท โซ ไทร์ อ็อฝ บีอิง อะน๊าเทร่อร์ ซทะทีซทิค ออน ทีวี)
The classic case of I love him, but he just don’t love me
(เดอะ คแลซซิแค็ล เค๊ส อ็อฝ ไอ ลัฝ ฮิม , บั๊ท ฮี จั๊สท ด้อนท์ ลัฝ มี)

So this time I’m going to be the one to say it’s the end
(โซ ดิส ไทม์ แอม โกอิ้ง ทู บี ดิ วัน ทู เซย์ อิทซ ดิ เอ็นด)
This time I’m gonna be my own best friend
(ดิส ไทม์ แอม กอนนะ บี มาย โอว์น เบ๊สท์ เฟรน)
And I’m going to save some love, some love for myself
(แอนด์ แอม โกอิ้ง ทู เซฝ ซัม ลัฝ , ซัม ลัฝ ฟอร์ ไมเซลฟ)
I’ll kiss you all serious, it might help
(อิลล คิซ ยู ออล ซี๊เรี๊ยส , อิท ไมท เฮ้ลพ)
And that I just don’t care
(แอนด์ แดท ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)

I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
So many times, I tried to tell myself
(โซ เมนอิ ไทม์ , ไอ ทไร ทู เทลล ไมเซลฟ)
That this love would work, if I just gave up some more love for myself
(แดท ดิส ลัฝ เวิด เวิ๊ร์ค , อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท เกฝ อั๊พ ซัม โม ลัฝ ฟอร์ ไมเซลฟ)
I believed if I just quite my crying, you’d start your trying, leave
(ไอ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท ไคว๊ มาย คไรอิง , ยูต สท๊าร์ท ยุร ทไรอิง , ลี๊ฝ)
your lying
(ยุร ลายยิง)
But I believe if I just walked away, I could say
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์ , ไอ เคิด เซย์)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
don’t care
(ด้อนท์ แคร์)

You were always the cool one, you stood by the backdoor
(ยู เวอ ออลเว เดอะ คูล วัน , ยู ซทูด บาย เดอะ backdoor)
You said ” you know, leaving sorta makes you look good ”
(ยู เซ็ด ” ยู โนว์ , ลีฝอิงส โซร์ดา เม้ค ยู ลุ๊ค กู๊ด “)
But this time I swear it’s the best you’ll ever see of me
(บั๊ท ดิส ไทม์ ไอ สแวร์ อิทซ เดอะ เบ๊สท์ โยว เอ๊เฝ่อร์ ซี อ็อฝ มี)

So this time I’m going to be the one to say it’s the end
(โซ ดิส ไทม์ แอม โกอิ้ง ทู บี ดิ วัน ทู เซย์ อิทซ ดิ เอ็นด)
This time I’m gonna be my own best friend
(ดิส ไทม์ แอม กอนนะ บี มาย โอว์น เบ๊สท์ เฟรน)
And I’m going to save some love, some love for myself
(แอนด์ แอม โกอิ้ง ทู เซฝ ซัม ลัฝ , ซัม ลัฝ ฟอร์ ไมเซลฟ)
I’ll [kiss you all serious in hell]???
(อิลล [ คิซ ยู ออล ซี๊เรี๊ยส ซิน เฮ็ลล ])
And that I just don’t care
(แอนด์ แดท ไอ จั๊สท ด้อนท์ แคร์)

I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
So many times, I tried to tell myself
(โซ เมนอิ ไทม์ , ไอ ทไร ทู เทลล ไมเซลฟ)
That this love would work, if I just gave up some more love for myself
(แดท ดิส ลัฝ เวิด เวิ๊ร์ค , อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท เกฝ อั๊พ ซัม โม ลัฝ ฟอร์ ไมเซลฟ)
I believed if I just quite my crying, you’d start your trying, leave
(ไอ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท ไคว๊ มาย คไรอิง , ยูต สท๊าร์ท ยุร ทไรอิง , ลี๊ฝ)
your lying
(ยุร ลายยิง)
But I believe if I just walked away, I could say
(บั๊ท ไอ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท ว๊อล์ค อะเวย์ , ไอ เคิด เซย์)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
don’t care
(ด้อนท์ แคร์)

*skat over two-line verse and refrain
(*skat โอ๊เฝ่อร ทู ไลน์ เฝิซ แอนด์ ริฟเรน)
So good-bye baby, I don’t think I’ll be seeing you again
(โซ กู๊ด ไบ เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล บี ซีอิง ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Care คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น