เนื้อเพลง Deep Kick คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

It started when we were
( อิท สท๊าร์ท เว็น วี เวอ)
little kids free spirits but
(ลิ๊ทเทิ่ล คิด ฟรี สพีหริท บั๊ท)
already tormented by our own hands
(ออลเร๊ดี้ ทอเม็นท บาย เอ๊า โอว์น แฮนด์)
given to us by our parents we got together
(กีฝเอ็น ทู อัซ บาย เอ๊า พ๊าร์เร้นท วี ก็อท ทูเก๊ทเธ่อร์)
and wrote on desks and slept in laundry
(แอนด์ โรท ออน เดสคํ แซน ซเล็พท อิน ลอนดรี้)
rooms near snowy mountains & slipped through
(รูม เนียร์ ซโนอิ เม๊าเท่น & สลิป ทรู)
whatever cracks we can find minds altered
(ฮว็อทเอฝเออะ แคร๊ค วี แคน ไฟนด์ ไมนด์ อั๊ลเท่อร์)
we didn’t falter in portraying hysterical
(วี ดิ๊นอิน ฟอลเทอะ อิน portrayings ฮิซเทริแค็ล)
and tragic characters in a smog filled
(แอนด์ ทแรจอิค แค๊ร์แรคเท่อร์ ซิน อะ ซม็อก ฟิลล)
universe we loved the dirty city and the
(ยูนิเฝิซ วี ลัฝ เดอะ เดอทิ ซิ๊ที่ แอนด์ เดอะ)
journeys away from it we had not yet been
(เจอนิ อะเวย์ ฟรอม อิท วี แฮ็ด น็อท เย๊ท บีน)
or seen our friends selves chase tails round
(ออ ซีน เอ๊า เฟรน เซ็ลฝส เชส เทล ราวนด)
and round in downward spiral leaving trail
(แอนด์ ราวนด อิน เดานเวิด สไพ๊ร่อล ลีฝอิงส ทเรล)
of irretrievable vital life juice behind still
(อ็อฝ irretrievable ไฝ๊ท่อล ไล๊ฟ จู้ยซ บีฮายน์ สทิลล)
the brothersbloodcomradespartnerfamilycuzz
(เดอะ brothersbloodcomradespartnerfamilycuzz)
was impenetrable
(วอส impenetrable)
and we lived inside it laughing with no clothes
(แอนด์ วี ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อิท ลาฟอิง วิธ โน คโลฑ)
and everything experimental ’till death was
(แอนด์ เอ๊วี่ติง เอ็คซเพริเมนแท็ล ทิลล์ เด้ท วอส)
upon us in our face mortality and
(อุพอน อัซ ซิน เอ๊า เฟซ มอแทลอิทิ แอนด์)
lots of things seemed futile then but
(ล็อท อ็อฝ ทริง ซีม ฟยูทิล เด็น บั๊ท)
love and music can save us and did while
(ลัฝ แอนด์ มิ๊วสิค แคน เซฝ อัซ แซน ดิด ไวล์)
the giant grey monster grew more poisoned
(เดอะ ไจ๊แอ้นท เกรย์ ม๊อนสเท่อร์ กรู โม พ๊อยซั่น)
and volatile around us jaws clamping down
(แอนด์ โฝ๊เลไทล์ อะราวนฺดฺ อัซ จอ clampings เดาน)
and spewing ugly sh*t around nothing
(แอนด์ spewings อั๊กลี่ ฌะ *ที อะราวนฺดฺ นัธอิง)
is the same so we keep moving.
(อีส เดอะ เซม โซ วี คี๊พ มูฝอิง)

Went off and got some hair cuts
(เว็นท ออฟฟ แอนด์ ก็อท ซัม แฮร์ คัท)
Lookin’ wild & got all drugged up
(ลุคกิน ไวลด์ & ก็อท ดอร์ ดรัง อั๊พ)
Hopped a train into the night
(โฮ๊บ อะ เทรน อิ๊นทู เดอะ ไน๊ท)
Got a ride with a transvestite
(ก็อท ดา ไรด์ วิธ อะ เทรนเวสไต)
Two boys in San Francisco
(ทู บอย ซิน แซน แฟรนคิซโก)
Two boys in San Francisco
(ทู บอย ซิน แซน แฟรนคิซโก)
Blasted off in a BART bathroom
(บลาสทํ ออฟฟ อิน อะ บาด บาทรูม)
Those coppers woke us up
(โฑส ค๊อพเพ่อร์ โวค อัซ อั๊พ)
Motherf*ckers woke us up
(Motherf*ckers โวค อัซ อั๊พ)

Two young brothers on a hover craft
(ทู ยัง บร๊าเท่อรํ ออน อะ ฮัฝเออะ คราฟทํ)
Telepathics love and belly laughs
(เทลิแพธอิค ลัฝ แอนด์ เบลลิ ล๊าฟ)

Storm the stage of Universal
(สทอร์ม เดอะ สเท๊จ อ็อฝ ยูนิเฝอแซ็ล)
Slim shine talk box go subversal
(สลิม ไชน์ ท๊อล์ค บ๊อกซฺ โก subversal)
Papa’s proud and so he sent us
(พาพ่า พเราด แอนด์ โซ ฮี เซ็นท อัซ)
Pounding hearts full and relentless
(พาวดิง ฮาร์ท ฟูล แอนด์ ริเลนทเล็ซ)
Two boys in London, England
(ทู บอย ซิน ลันดัน , อีงกแล็นด)
Two boys in London, England
(ทู บอย ซิน ลันดัน , อีงกแล็นด)
Climbing out of hostel windows
(ไคลบบิง เอ๊าท อ็อฝ ฮอซเท็ล วิ๊นโด้ว)
Wearing gear so out but in though
(เวียริง เกียร์ โซ เอ๊าท บั๊ท อิน โธ)
Come on kid and do the no no
(คัมมอน คิด แอนด์ ดู เดอะ โน โน)

Two young brothers on a hover craft
(ทู ยัง บร๊าเท่อรํ ออน อะ ฮัฝเออะ คราฟทํ)
Telepathics, love and belly laughs
(เทลิแพธอิค , ลัฝ แอนด์ เบลลิ ล๊าฟ)

We went to Fairfax High School
(วี เว็นท ทู Fairfax ไฮฮ สคูล)
Jumped off buildings into their pools
(จั๊มพ ออฟฟ บีลดิง อิ๊นทู แดร์ พูล)
We’d sit down and grease at Canters
(เว็ด ซิท เดาน แอนด์ กรีซ แอ็ท แคนเทอะ)
Run like hell they can’t catch us
(รัน ไล๊ค เฮ็ลล เด แค็นท แค็ทช อัซ)
Two boys in L.A. proper
(ทู บอย ซิน แอล อะ พร๊อพเพ่อร์)
Two boys in L.A. proper
(ทู บอย ซิน แอล อะ พร๊อพเพ่อร์)
Stealin’ anything that we could
(สติลลิน เอนอิธิง แดท วี เคิด)
Gotta sneak into the Starwood
(กอททะ ซนีค อิ๊นทู เดอะ Starwood)
Gotta peak into the deep good
(กอททะ พี๊ค อิ๊นทู เดอะ ดี๊พ กู๊ด)

I remember 10 years ago
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ 10 เยียร์ อะโก)
in Hollywood we did some good
(อิน ฮอลิวูด วี ดิด ซัม กู๊ด)
and we did some real bad stuff
(แอนด์ วี ดิด ซัม เรียล แบ้ด สทั๊ฟฟ)
but the B*tthole Surfers
(บั๊ท เดอะ บี *tthole Surfers)
always said it’s better to regret
(ออลเว เซ็ด อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ทู รีเกร๊ท)
Something you did
(ซัมติง ยู ดิด)
than something you didn’t do
(แฑ็น ซัมติง ยู ดิ๊นอิน ดู)
We were young and we
(วี เวอ ยัง แอนด์ วี)
were looking for the deep kick…
(เวอ ลุคอิง ฟอร์ เดอะ ดี๊พ คิ๊ค)
seen ’em come seen
(ซีน เอ็ม คัม ซีน)
’em
(เอ็ม)
go
(โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep Kick คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น