เนื้อเพลง Our Town คำอ่านไทย Iris DeMent

And you know the sun’s settin’ fast
( แอนด์ ยู โนว์ เดอะ ซัน เซทดิน ฟาสท)
and just like they say nothing good ever lasts
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค เด เซย์ นัธอิง กู๊ด เอ๊เฝ่อร์ ล๊าสท)
Well, go on now and kiss it goodbye but hold on to your lover
(เวลล , โก ออน นาว แอนด์ คิซ ซิท กู๊ดบาย บั๊ท โฮลด์ ออน ทู ยุร ลัฝเออะ)
’cause your heart’s bound to die
(ค๊อส ยุร ฮาร์ท บาวนฺดฺ ทู ดาย)
Go on now and say goodbye to our town, to our town
(โก ออน นาว แอนด์ เซย์ กู๊ดบาย ทู เอ๊า ทาวน์ , ทู เอ๊า ทาวน์)
Can’t you see the sun’s settin’ down on our town, on our town
(แค็นท ยู ซี เดอะ ซัน เซทดิน เดาน ออน เอ๊า ทาวน์ , ออน เอ๊า ทาวน์)
goodnight
(กู๊ดไนท์)

Up the street beside that red neon light
(อั๊พ เดอะ สทรีท บีไซด์ แดท เร้ด นีอ็อน ไล๊ท)
that’s where I met my baby on one hot summer night
(แด้ท แวร์ ไอ เม็ท มาย เบ๊บี้ ออน วัน ฮอท ซั๊มเม่อร์ ไน๊ท)
He was the tender and I ordered a beer
(ฮี วอส เดอะ เท๊นเด้อร์ แอนด์ ดาย อ๊อร์เด้อร์ อะ เบีย)
It’s been forty years and I’m still sitting here
(อิทซ บีน ฟอทิ เยียร์ แซน แอม สทิลล ซีททิง เฮียร)

But you know the sun’s settin’ fast
(บั๊ท ยู โนว์ เดอะ ซัน เซทดิน ฟาสท)
and just like they say nothing good ever lasts
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค เด เซย์ นัธอิง กู๊ด เอ๊เฝ่อร์ ล๊าสท)
Well, go on now and kiss it goodbye but hold on to your lover
(เวลล , โก ออน นาว แอนด์ คิซ ซิท กู๊ดบาย บั๊ท โฮลด์ ออน ทู ยุร ลัฝเออะ)
’cause your heart’s bound to die
(ค๊อส ยุร ฮาร์ท บาวนฺดฺ ทู ดาย)
Go on now and say goodbye to our town, to our town
(โก ออน นาว แอนด์ เซย์ กู๊ดบาย ทู เอ๊า ทาวน์ , ทู เอ๊า ทาวน์)
Can’t you see the sun’s settin’ down on our town, on our town
(แค็นท ยู ซี เดอะ ซัน เซทดิน เดาน ออน เอ๊า ทาวน์ , ออน เอ๊า ทาวน์)
goodnight
(กู๊ดไนท์)

It’s here I had my baby’s and I had my first kiss
(อิทซ เฮียร ไอ แฮ็ด มาย เบ๊บี้ แซน ดาย แฮ็ด มาย เฟิร์สท คิซ)
I’ve walked down Main Street in the cold morning mist
(แอฝ ว๊อล์ค เดาน เมน สทรีท อิน เดอะ โคลด์ ม๊อร์นิ่ง มิซท)
Over there is where I bought my first car
(โอ๊เฝ่อร แดร์ อีส แวร์ ไอ บอท มาย เฟิร์สท คารํ)
it turned over once but then it never went far
(อิท เทิร์น โอ๊เฝ่อร วั๊นซ บั๊ท เด็น หนิด เน๊เฝ่อร์ เว็นท ฟาร์)

And I can see the sun settin’ fast
(แอนด์ ดาย แคน ซี เดอะ ซัน เซทดิน ฟาสท)
and just like they say nothing good ever lasts
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค เด เซย์ นัธอิง กู๊ด เอ๊เฝ่อร์ ล๊าสท)
Well, go on now and kiss it goodbye but hold on to your lover
(เวลล , โก ออน นาว แอนด์ คิซ ซิท กู๊ดบาย บั๊ท โฮลด์ ออน ทู ยุร ลัฝเออะ)
’cause your heart’s bound to die
(ค๊อส ยุร ฮาร์ท บาวนฺดฺ ทู ดาย)
Go on now and say goodbye to our town, to our town
(โก ออน นาว แอนด์ เซย์ กู๊ดบาย ทู เอ๊า ทาวน์ , ทู เอ๊า ทาวน์)
Can’t you see the sun’s settin’ down on our town, on our town
(แค็นท ยู ซี เดอะ ซัน เซทดิน เดาน ออน เอ๊า ทาวน์ , ออน เอ๊า ทาวน์)
goodnight
(กู๊ดไนท์)

I buried my Mama and I buried my Pa
(ไอ เบ๊อรี่ มาย มามะ แอนด์ ดาย เบ๊อรี่ มาย พา)
They sleep up the street beside that pretty brick wall
(เด สลี๊พ อั๊พ เดอะ สทรีท บีไซด์ แดท พริ๊ทที่ บริ๊ค วอลล์)
I bring them flowers about every day
(ไอ บริง เด็ม ฟล๊าวเว่อร์ อะเบ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
but I just gotta cry when I think what they’d say
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอททะ คราย เว็น นาย ทริ๊งค ว๊อท เดยฺ เซย์)

If they could see how the sun’s settin’ fast
(อิ๊ฟ เด เคิด ซี ฮาว เดอะ ซัน เซทดิน ฟาสท)
and just like they say nothing good ever lasts
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค เด เซย์ นัธอิง กู๊ด เอ๊เฝ่อร์ ล๊าสท)
Well, go on now and kiss it goodbye but hold on to your lover
(เวลล , โก ออน นาว แอนด์ คิซ ซิท กู๊ดบาย บั๊ท โฮลด์ ออน ทู ยุร ลัฝเออะ)
’cause your heart’s bound to die
(ค๊อส ยุร ฮาร์ท บาวนฺดฺ ทู ดาย)
Go on now and say goodbye to our town, to our town
(โก ออน นาว แอนด์ เซย์ กู๊ดบาย ทู เอ๊า ทาวน์ , ทู เอ๊า ทาวน์)
Can’t you see the sun’s settin’ down on our town, on our town
(แค็นท ยู ซี เดอะ ซัน เซทดิน เดาน ออน เอ๊า ทาวน์ , ออน เอ๊า ทาวน์)
goodnight
(กู๊ดไนท์)

Now I sit on the porch and watch the lightning-bugs fly
(นาว ไอ ซิท ออน เดอะ โพช แอนด์ ว๊อทช เดอะ ไล๊ทนิ่ง บั๊ก ฟลาย)
but I can’t see too good, I got tears in my eyes
(บั๊ท ไอ แค็นท ซี ทู กู๊ด , ไอ ก็อท เทียร์ ซิน มาย อาย)
I’m leaving tomorrow but I don’t wanna go
(แอม ลีฝอิงส ทูม๊อโร่ว บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)
I love you my town, you’ll always live in my soul
(ไอ ลัฝ ยู มาย ทาวน์ , โยว ออลเว ไล้ฝ อิน มาย โซล)

But I can see the sun’s settin’ fast
(บั๊ท ไอ แคน ซี เดอะ ซัน เซทดิน ฟาสท)
and just like they say nothing good ever lasts
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค เด เซย์ นัธอิง กู๊ด เอ๊เฝ่อร์ ล๊าสท)
Well, go on I gotta kiss you goodbye but I’ll hold to my lover
(เวลล , โก ออน นาย กอททะ คิซ ยู กู๊ดบาย บั๊ท อิลล โฮลด์ ทู มาย ลัฝเออะ)
’cause my heart’s ’bout to die
(ค๊อส มาย ฮาร์ท เบาท ทู ดาย)
Go on now and say goodbye to my town, to my town
(โก ออน นาว แอนด์ เซย์ กู๊ดบาย ทู มาย ทาวน์ , ทู มาย ทาวน์)
Can’t you see the sun’s settin’ down on my town, on my town
(แค็นท ยู ซี เดอะ ซัน เซทดิน เดาน ออน มาย ทาวน์ , ออน มาย ทาวน์)
Goodnight, goodnight
(กู๊ดไนท์ , กู๊ดไนท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our Town คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น