เนื้อเพลง It’s Tricky คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

This beat is my recital
( ดิส บีท อีส มาย ริไซทแอ็ล)
I think it’s very vital
(ไอ ทริ๊งค อิทซ เฝ๊รี่ ไฝ๊ท่อล)
To rock a rhyme
(ทู ร๊อค กา ไรม)
That’s right on time
(แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky yo here we go
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ โย เฮียร วี โก)

It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)

It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)

I met this little girlie, her hair was kind of curly
(ไอ เม็ท ดิส ลิ๊ทเทิ่ล เกิลอิ , เฮอ แฮร์ วอส ไคนด์ อ็อฝ เคอลิ)
Went to her house to bust her out, I had to leave real early
(เว็นท ทู เฮอ เฮ้าส ทู บัซท เฮอ เอ๊าท , ไอ แฮ็ด ทู ลี๊ฝ เรียล เอ๊อรํลี่)
These girls are really sleazy, all they just say is please me
(ฑิส เกิร์ล แซร์ ริแอ็ลลิ ซเลซี่ , ออล เด จั๊สท เซย์ อีส พลีซ มี)
Or spend some time and rock a rhyme, I said it’s not that easy
(ออ สเพ็นด ซัม ไทม์ แอนด์ ร๊อค กา ไรม , ไอ เซ็ด อิทซ น็อท แดท อีสอิ)

It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)
It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)

In New York the people talk and try to make us rhyme
(อิน นิว ยอค เดอะ พี๊เพิ่ล ท๊อล์ค แอนด์ ธราย ทู เม้ค อัซ ไรม)
They really hawk, but we just walk, because we have no time
(เด ริแอ็ลลิ ฮอค , บั๊ท วี จั๊สท ว๊อล์ค , บิคอส วี แฮ็ฝ โน ไทม์)
And in the city it’s a pity, ’cause we just can’t hide
(แอนด์ อิน เดอะ ซิ๊ที่ อิทซ ซา พิ๊ที่ , ค๊อส วี จั๊สท แค็นท ไฮด์)
Tinted windows don’t mean nothing, they know who’s inside
(ทินท วิ๊นโด้ว ด้อนท์ มีน นัธอิง , เด โนว์ ฮู อิ๊นไซด์)

It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)
It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)

When I wake up people take up mostly all of my time
(เว็น นาย เว้ค อั๊พ พี๊เพิ่ล เท้ค อั๊พ โมซทลิ ออล อ็อฝ มาย ไทม์)
I’m not singing, phone keep ringing so I make up a rhyme
(แอม น็อท ซิงกิง , โฟน คี๊พ รีงอิง โซ ไอ เม้ค อั๊พ อะ ไรม)
I’m not bragging, people nagging, ’cause they think I’m a star
(แอม น็อท บแรกกิง , พี๊เพิ่ล naggings , ค๊อส เด ทริ๊งค แอม มา สทาร์)
Always tearing what I’m wearing, I think they’re going too far
(ออลเว แทริง ว๊อท แอม เวียริง , ไอ ทริ๊งค เดรว โกอิ้ง ทู ฟาร์)
A girl named Tara follows Jared every gig we play
(อะ เกิร์ล เนม Tara ฟ๊อลโล่ว จาร์ เอ๊เฝอร์รี่ กิก วี เพลย์)
Evil dissed her and dismissed her, now she’s jocking Spanky
(อี๊ฝิ่ล ดิซพฺ เฮอ แอนด์ ดิสมิ๊สส เฮอ , นาว ชี jockings Spanky)
I ain’t lying, girls be crying, ’cause we’re on TV
(ไอ เอน ลายยิง , เกิร์ล บี คไรอิง , ค๊อส เวีย ออน ทีวี)
They even bother my poor father, ’cause he’s down with me
(เด อี๊เฝ่น บ๊อเทร่อรฺ มาย พัวร์ ฟ๊าเท่อร , ค๊อส อีส เดาน วิธ มี)

It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)
It’s tricky to rock a rhyme
(อิทซ ทรีคคิ ทู ร๊อค กา ไรม)
To rock a rhyme that’s right on time
(ทู ร๊อค กา ไรม แด้ท ไร๊ท ออน ไทม์)
It’s tricky tricky tricky tricky tricky tricky
(อิทซ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ ทรีคคิ)

We are not dumb, we don’t use drugs, but you assume on your own
(วี อาร์ น็อท ดัมบ , วี ด้อนท์ ยู๊ส ดรัก , บั๊ท ยู แอสซูม ออน ยุร โอว์น)
They offer coke and lots of dope, but we just leave it alone
(เด อ๊อฟเฟ่อร์ โคค แอนด์ ล็อท อ็อฝ โดพ , บั๊ท วี จั๊สท ลี๊ฝ อิท อะโลน)
It’s like that y’all, but we don’t quit
(อิทซ ไล๊ค แดท ยอล , บั๊ท วี ด้อนท์ ควิท)
You keep on, rock shot, ’cause this is it
(ยู คี๊พ ออน , ร๊อค ฌ็อท , ค๊อส ดิส ซิส อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Tricky คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น