เนื้อเพลง Hexagram คำอ่านไทย Deftones

Paint the streets in white!
( เพ้นท เดอะ สทรีท ซิน ไว๊ท !)
Death is the standard
(เด้ท อีส เดอะ สแท๊นดาร์ด)
Breach for a complex prize!
(บรีช ฟอร์ รา คอมเพล็กซ์ ไพร๊ซ์ !)

I think it’s sweet of you
(ไอ ทริ๊งค อิทซ สวี้ท อ็อฝ ยู)
And your parents are proud…
(แอนด์ ยุร พ๊าร์เร้นท แซร์ พเราด)
But I would expect it from anyone
(บั๊ท ไอ เวิด เอ็กซเพ็คท ดิธ ฟรอม เอนอิวัน)
Now to protect life’s indigenous sound!
(นาว ทู โพรเท๊คท ไล๊ฟ อินดีจอินัซ ซาวน์ด !)

Worship! Play, Play [x 3]
(เวอฌิพ ! เพลย์ , เพลย์ [ เอ๊กซฺ 3 ])
Worship! Play! Worship! Play
(เวอฌิพ ! เพลย์ ! เวอฌิพ ! เพลย์)
Worship! Worship!
(เวอฌิพ ! เวอฌิพ !)
Worship! Play, Play [x 3]
(เวอฌิพ ! เพลย์ , เพลย์ [ เอ๊กซฺ 3 ])
Worship! Play! Worship! Worship!
(เวอฌิพ ! เพลย์ ! เวอฌิพ ! เวอฌิพ !)

How the streets they swell!
(ฮาว เดอะ สทรีท เด ซเว็ล !)
While the animals make their way through the crowds!
(ไวล์ ดิ แอ๊นิมอล เม้ค แดร์ เวย์ ทรู เดอะ คราวดํ !)

If you keep listening you can hear it for miles…
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ ลิเซินนิง ยู แคน เฮียร อิท ฟอร์ ไมล)
God, I trust everyone quicker with every faint smile!
(ก๊อด , ไอ ทรัสท เอ๊วี่วัน ควิกเกอร์ วิธ เอ๊เฝอร์รี่ เฟ้นท สไมล์ !)

Worship! Play, Play [x 4]
(เวอฌิพ ! เพลย์ , เพลย์ [ เอ๊กซฺ 4 ])
Worship! Worship!
(เวอฌิพ ! เวอฌิพ !)
Worship! Play, Play
(เวอฌิพ ! เพลย์ , เพลย์)
Worship! Worship!
(เวอฌิพ ! เวอฌิพ !)
Worship! Play, Play [x 4]
(เวอฌิพ ! เพลย์ , เพลย์ [ เอ๊กซฺ 4 ])
Worship! Worship!
(เวอฌิพ ! เวอฌิพ !)
Worship! Play, Play
(เวอฌิพ ! เพลย์ , เพลย์)
Worship! Worship! Worship!
(เวอฌิพ ! เวอฌิพ ! เวอฌิพ !)

And the crowd goes wild!
(แอนด์ เดอะ คราวดํ โกซ ไวลด์ !)
And the camera makes you seasick!
(แอนด์ เดอะ แค๊เมร่า เม้ค ยู seasick !)
God it’s so sweet of you and I know you’re proud
(ก๊อด อิทซ โซ สวี้ท อ็อฝ ยู แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ พเราด)
And the car bomb hits quick click, faint smile!
(แอนด์ เดอะ คารํ บอมบฺ ฮิท ควิค คลิ๊ก , เฟ้นท สไมล์ !)
It’s the same sound… it’s the same, same… sound….
(อิทซ เดอะ เซม ซาวน์ด อิทซ เดอะ เซม , เซม ซาวน์ด)
And the crowd goes wild!
(แอนด์ เดอะ คราวดํ โกซ ไวลด์ !)
And the camera makes you seasick!
(แอนด์ เดอะ แค๊เมร่า เม้ค ยู seasick !)
God it’s so sweet of you and you know I’m proud
(ก๊อด อิทซ โซ สวี้ท อ็อฝ ยู แอนด์ ยู โนว์ แอม พเราด)
And the car bomb tick ticks with the same sound!
(แอนด์ เดอะ คารํ บอมบฺ ทิค ทิค วิธ เดอะ เซม ซาวน์ด !)
Its the same sound! With the same sound…
(อิทซ เดอะ เซม ซาวน์ด ! วิธ เดอะ เซม ซาวน์ด)
Hexagram…
(เฮคซะกแร็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hexagram คำอ่านไทย Deftones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น