เนื้อเพลง Don’t You Wish คำอ่านไทย Willa Ford

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
( ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

Wake up
(เว้ค อั๊พ)
It’s four AM
(อิทซ โฟ แอ็ม)
Looked up at my clock
(ลุ๊ค อั๊พ แอ็ท มาย คล๊อค)
Started dreamin’ of you again
(สท๊าร์ท ดรีมมิน อ็อฝ ยู อะเกน)
All the time
(ออล เดอะ ไทม์)
You act so blind
(ยู แอ๊คท โซ ไบลนฺดฺ)
I know you see a girl in heat
(ไอ โนว์ ยู ซี อะ เกิร์ล อิน ฮีท)
Feelin’ and readin’ your body, damn
(ฟีลิน แอนด์ readin ยุร บ๊อดี้ , แดมนํ)
You such a nice hottie
(ยู ซัช อะ ไน๊ซ์ ฮอทดี)
Well-built body
(เวลล บิลท บ๊อดี้)
I got ploy
(ไอ ก็อท พลอย)
How ’bout a boy toy?
(ฮาว เบาท ดา บอย ทอย)
She doesn’t need to know about us
(ชี ดัสอินท นี๊ด ทู โนว์ อะเบ๊าท อัซ)
And it wouldn’t change a thing, I know
(แอนด์ ดิท วูดดึ่น เช้งจํ อะ ทริง , ไอ โนว์)

You’re lookin’ for the stable, not goin’ anywhere type, don’t stay out all night
(ยัวร์ ลุคกิน ฟอร์ เดอะ สเท๊เบิ้ล , น็อท โกอิน เอนอิฮแว ไท๊พ , ด้อนท์ สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท)
And I don’t care ’bout that much, no
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ เบาท แดท มัช , โน)
I just wanna be your wish
(ไอ จั๊สท วอนนา บี ยุร วิ๊ช)

Don’t you wish
(ด้อนท์ ยู วิ๊ช)
If only for a night or two
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา ไน๊ท ออ ทู)
Oh, the things I’d love to do
(โอ , เดอะ ทริง อาย ลัฝ ทู ดู)
New tempation’s calling you
(นิว tempations คอลลิง ยู)
Don’t I wish
(ด้อนท์ ไอ วิ๊ช)
That you would leave your woman’s arms
(แดท ยู เวิด ลี๊ฝ ยุร วู๊แม่น อาร์ม)
Capture you with all my charms
(แค๊พเจ้อรํ ยู วิธ ออล มาย ชาร์ม)
Just to have my way with you
(จั๊สท ทู แฮ็ฝ มาย เวย์ วิธ ยู)

Da da da da da da da da da da..
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
[Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da]
([ ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ])

Dear Guy
(เดียร์ กาย)
I’m never gonna ever be her, no way
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เอ๊เฝ่อร์ บี เฮอ , โน เวย์)
I gotta get home, get down
(ไอ กอททะ เก็ท โฮม , เก็ท เดาน)
Gotta do my thing [Just do my thing]
(กอททะ ดู มาย ทริง [ จั๊สท ดู มาย ทริง ])
I wanna be bad witchu [I, I, I, I]
(ไอ วอนนา บี แบ้ด วิทชู [ ไอ , ไอ , ไอ , ไอ ])
That’s all
(แด้ท ซอร์)
Can’t you see?
(แค็นท ยู ซี)
Understand
(อั๊นเด้อรสแทนด)
Be my man
(บี มาย แมน)
Just one night
(จั๊สท วัน ไน๊ท)
Hold me tight.. Ooh
(โฮลด์ มี ไท๊ท อู้)
Tighter and tighter ’till I tell you stop
(ไทท์เดอ แอนด์ ไทท์เดอ ทิลล์ ไอ เทลล ยู สท๊อพ)
No, I didn’t mean stop
(โน , ไอ ดิ๊นอิน มีน สท๊อพ)
I meant go, go, go
(ไอ เม็นท โก , โก , โก)
Come for me
(คัม ฟอร์ มี)

You’re lookin’ for the stable, not goin’ anywhere type, don’t stay out all night
(ยัวร์ ลุคกิน ฟอร์ เดอะ สเท๊เบิ้ล , น็อท โกอิน เอนอิฮแว ไท๊พ , ด้อนท์ สเทย์ เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท)
And I don’t care ’bout that much, no
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ เบาท แดท มัช , โน)
All I want is just one wish
(ออล ไอ ว้อนท อีส จั๊สท วัน วิ๊ช)

Don’t you wish
(ด้อนท์ ยู วิ๊ช)
If only for a night or two
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา ไน๊ท ออ ทู)
Oh, the things I’d love to do
(โอ , เดอะ ทริง อาย ลัฝ ทู ดู)
New tempation’s calling you
(นิว tempations คอลลิง ยู)
Don’t I wish
(ด้อนท์ ไอ วิ๊ช)
That you would leave your woman’s arms
(แดท ยู เวิด ลี๊ฝ ยุร วู๊แม่น อาร์ม)
Capture you with all my charms
(แค๊พเจ้อรํ ยู วิธ ออล มาย ชาร์ม)
Just to have my way with you [ohh]
(จั๊สท ทู แฮ็ฝ มาย เวย์ วิธ ยู [ โอ้ ])

[I’d love to do, I’d love to do, I’d love to do to you]
([ อาย ลัฝ ทู ดู , อาย ลัฝ ทู ดู , อาย ลัฝ ทู ดู ทู ยู ])
[Ooh..]
([ อู้ ])
Boy, all the funny things you
(บอย , ออล เดอะ ฟันนิ ทริง ยู)
[Do]
([ ดู ])
They make me wanna get with
(เด เม้ค มี วอนนา เก็ท วิธ)
[You]
([ ยู ])
Ooh, I’d love to…get close
(อู้ , อาย ลัฝ ทู เก็ท โคลส)
To feel it all up in my soul
(ทู ฟีล อิท ดอร์ อั๊พ อิน มาย โซล)
You say you gonna take me home with you
(ยู เซย์ ยู กอนนะ เท้ค มี โฮม วิธ ยู)
I don’t know what to do..
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
[What the hell I’m gon’ do?]
([ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล แอม ก็อน ดู ])

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
[Don’t I wish]
([ ด้อนท์ ไอ วิ๊ช ])
Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
(ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

Don’t you wish
(ด้อนท์ ยู วิ๊ช)
If only for a night or two
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา ไน๊ท ออ ทู)
Oh, the things I’d love to do
(โอ , เดอะ ทริง อาย ลัฝ ทู ดู)
New tempation’s calling you
(นิว tempations คอลลิง ยู)
Don’t I wish
(ด้อนท์ ไอ วิ๊ช)
That you would leave your woman’s arms
(แดท ยู เวิด ลี๊ฝ ยุร วู๊แม่น อาร์ม)
Capture you with all my charms
(แค๊พเจ้อรํ ยู วิธ ออล มาย ชาร์ม)
Just to have my way with you
(จั๊สท ทู แฮ็ฝ มาย เวย์ วิธ ยู)

I’ll love you
(อิลล ลัฝ ยู)

Don’t you wish
(ด้อนท์ ยู วิ๊ช)
If only for a night or two
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา ไน๊ท ออ ทู)
Oh, the things I’d love to do
(โอ , เดอะ ทริง อาย ลัฝ ทู ดู)
[I’d love to do, I’d love to do, I’d love to do to you]
([ อาย ลัฝ ทู ดู , อาย ลัฝ ทู ดู , อาย ลัฝ ทู ดู ทู ยู ])
New tempation’s calling you
(นิว tempations คอลลิง ยู)
[I’d love to do, I’d love to do, I’d love to do to you]
([ อาย ลัฝ ทู ดู , อาย ลัฝ ทู ดู , อาย ลัฝ ทู ดู ทู ยู ])
Don’t I wish
(ด้อนท์ ไอ วิ๊ช)
That you would leave your woman’s arms [I’ll love you]
(แดท ยู เวิด ลี๊ฝ ยุร วู๊แม่น อาร์ม [ อิลล ลัฝ ยู ])
Capture you with all my charms
(แค๊พเจ้อรํ ยู วิธ ออล มาย ชาร์ม)
Just to have my way with you
(จั๊สท ทู แฮ็ฝ มาย เวย์ วิธ ยู)

Don’t I wish
(ด้อนท์ ไอ วิ๊ช)
That you would leave your woman’s arms
(แดท ยู เวิด ลี๊ฝ ยุร วู๊แม่น อาร์ม)
Capture you with all my charms
(แค๊พเจ้อรํ ยู วิธ ออล มาย ชาร์ม)
Just to have my way with you
(จั๊สท ทู แฮ็ฝ มาย เวย์ วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t You Wish คำอ่านไทย Willa Ford

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น