เนื้อเพลง Faith คำอ่านไทย Air Supply

[Rick Hahn/George Thatcher]
( [ ริค Hahn/จอจ Thatcher ])

Easy come and easy go
(อีสอิ คัม แอนด์ อีสอิ โก)
Hard to get a hold on
(ฮาร์ด ทู เก็ท ดา โฮลด์ ออน)
Searching for what you don’t know
(เซิชอิง ฟอร์ ว๊อท ยู ด้อนท์ โนว์)
Blind to where you belong
(ไบลนฺดฺ ทู แวร์ ยู บีลอง)
Feel the power in your dreams
(ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์ อิน ยุร ดรีม)
Vision in your sight
(ฝิ๊ชั่น อิน ยุร ไซ๊ท)
Nothing’s dark as it may seem
(นัธอิง ด๊าร์ค แอส ซิท เมย์ ซีม)
We can make it right
(วี แคน เม้ค กิด ไร๊ท)

CHORUS
(ค๊อรัส)
I have faith
(ไอ แฮ็ฝ เฟท)
In your love
(อิน ยุร ลัฝ)
I have faith
(ไอ แฮ็ฝ เฟท)
In your heart
(อิน ยุร ฮาร์ท)
You don’t need to hide from what you want
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู ไฮด์ ฟรอม ว๊อท ยู ว้อนท)
You’ve just got to give it all you got
(ยู๊ฟ จั๊สท ก็อท ทู กี๊ฝ อิท ดอร์ ยู ก็อท)
The first thing that you need
(เดอะ เฟิร์สท ทริง แดท ยู นี๊ด)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)

Truth hidden between the lies
(ทรู๊ธ ฮีดดน บีทะวีน เดอะ ไล)
We both know the chances
(วี โบทรฺ โนว์ เดอะ แช้นซํ)
Nothing comes from compromise
(นัธอิง คัม ฟรอม ค๊อมโพรไหมสํ)
Only strength advances
(โอ๊นลี่ ซทเร็งธ แอดฝ๊านซ)
I will be here at your side
(ไอ วิล บี เฮียร แอ็ท ยุร ไซด์)
For everything you do
(ฟอร์ เอ๊วี่ติง ยู ดู)
When the world tears at your pride
(เว็น เดอะ เวิลด เทียร์ แอ็ท ยุร ไพรด์)
I’ll be there for you
(อิลล บี แดร์ ฟอร์ ยู)

CHORUS
(ค๊อรัส)

When the world’s coming at you like a hungry alligator
(เว็น เดอะ เวิลด คัมอิง แอ็ท ยู ไล๊ค เก ฮั๊งกรี้ แอลลิเกเทอะ)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)
When you’ve got to pay them now or they’ll take it from you later
(เว็น ยู๊ฟ ก็อท ทู เพย์ เด็ม นาว ออ เด๊ว เท้ค กิด ฟรอม ยู เลทเออะ)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)
When you feel like the future’s hiding on a distant cloud
(เว็น ยู ฟีล ไล๊ค เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไฮดอิง ออน อะ ดีซแท็นท คลาวดํ)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)
And you feel like shouting at the good Lord out loud
(แอนด์ ยู ฟีล ไล๊ค ชาวดิง แอ็ท เดอะ กู๊ด หลอร์ด เอ๊าท เลาด)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)

CHORUS
(ค๊อรัส)

When you know that you’re ready but the time is not right
(เว็น ยู โนว์ แดท ยัวร์ เร๊ดี้ บั๊ท เดอะ ไทม์ อีส น็อท ไร๊ท)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)
And you lie awake staring at the ceiling all night
(แอนด์ ยู ไล อะเว้ค ซแทริง แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง ออล ไน๊ท)
You got to have faith
(ยู ก็อท ทู แฮ็ฝ เฟท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faith คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น