เนื้อเพลง Locomotive (Complicity) คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Gonna find a way to cure this loneliness
( กอนนะ ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เคียวรํ ดิส โลนลิเน็ซ)
Yeah I’ll find a way to cure the pain
(เย่ อิลล ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เคียวรํ เดอะ เพน)
If I said that you’re my friend
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด แดท ยัวร์ มาย เฟรน)
And our love would never end
(แอนด์ เอ๊า ลัฝ เวิด เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
How long before I had your trust again
(ฮาว ลอง บีฟอร์ ไอ แฮ็ด ยุร ทรัสท อะเกน)
I opened up the doors when it was cold outside
(ไอ โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ดอร์ เว็น หนิด วอส โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
Hopin’ that you’d find your own way in
(โฮพปิน แดท ยูต ไฟนด์ ยุร โอว์น เวย์ อิน)
But how can I protect you
(บั๊ท ฮาว แคน นาย โพรเท๊คท ยู)
Or try not to neglect you
(ออ ธราย น็อท ทู เน็กเล๊คท ยู)
When you won’t take the love I have to give
(เว็น ยู ว็อนท เท้ค เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ)
I bought me an illusion
(ไอ บอท มี แอน อิลยูฌัน)
An I put it on the wall
(แอน นาย พุท ดิธ ออน เดอะ วอลล์)
I let it fill my head with dreams
(ไอ เล็ท ดิธ ฟิลล มาย เฮด วิธ ดรีม)
And I had to have them all
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู แฮ็ฝ เด็ม ออล)
But oh the taste is never so sweet
(บั๊ท โอ เดอะ เท๊ซท อีส เน๊เฝ่อร์ โซ สวี้ท)
As what you’d believe it is-
(แอส ว๊อท ยูต บีลี๊ฝ อิท อีส)
Well I guess it never is
(เวลล ไอ เกสส ซิท เน๊เฝ่อร์ อีส)
It’s these prejudiced illusions
(อิทซ ฑิส พรี๊จัดดิซ อิลยูฌัน)
That pump the blood
(แดท พั๊มพ เดอะ บลัด)
To the heart of the biz
(ทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ บิซ)

You know I never thought
(ยู โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท)
That it could take so long
(แดท ดิธ เคิด เท้ค โซ ลอง)
You know I never knew how to be strong
(ยู โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู ฮาว ทู บี สทรอง)
Yeah, I let you shape me
(เย่ , ไอ เล็ท ยู เชพ มี)
But I feel as though you raped me
(บั๊ท ไอ ฟีล แอส โธ ยู แร็พ มี)
‘Cause you climbed inside my world
(ค๊อส ยู ไคลบ์ อิ๊นไซด์ มาย เวิลด)
And in my songs
(แอนด์ อิน มาย ซ็อง)
So now I’ve closed the door
(โซ นาว แอฝ โคลส เดอะ ดอร์)
To keep the cold outside
(ทู คี๊พ เดอะ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด)
Seems somehow I’ve found the will to live
(ซีม ซัมฮาว แอฝ เฟานด เดอะ วิล ทู ไล้ฝ)
But how can I forget you
(บั๊ท ฮาว แคน นาย ฟอร์เก๊ท ยู)
Or try not to reject you
(ออ ธราย น็อท ทู รีเจ๊คท ยู)
When we both know it takes time to forgive
(เว็น วี โบทรฺ โนว์ อิท เท้ค ไทม์ ทู ฟอร์กี๊ฝ)

Sweetness is a virtue
(ซวีทเน็ซ ซิส ซา เฝ๊อชิ่ว)
And you lost your virtue long ago
(แอนด์ ยู ล็อซท ยุร เฝ๊อชิ่ว ลอง อะโก)
You know I’d like to hurt you
(ยู โนว์ อาย ไล๊ค ทู เฮิร์ท ยู)
But my conscience always tells me no
(บั๊ท มาย คอนเฌ็นซ ออลเว เทลล มี โน)
You could sell your body on the street
(ยู เคิด เซลล์ ยุร บ๊อดี้ ออน เดอะ สทรีท)
To anyone whom you might meet
(ทู เอนอิวัน ฮูม ยู ไมท มี๊ท)
Who’d love to try and get inside
(โวด ลัฝ ทู ธราย แอนด์ เก็ท อิ๊นไซด์)
And bust your innocence open wide
(แอนด์ บัซท ยุร อีนโนะเซ็นซ โอ๊เพ่น ไวด์)

‘Cause my baby’s got a locomotive
(ค๊อส มาย เบ๊บี้ ก็อท ดา โลโคะโมติฝ)
My baby’s gone off the track
(มาย เบ๊บี้ กอน ออฟฟ เดอะ แทร็ค)
My baby’s got a locomotive
(มาย เบ๊บี้ ก็อท ดา โลโคะโมติฝ)
Got ta peel the b*tch off my back
(ก็อท ทา พีล เดอะ บี *tch ออฟฟ มาย แบ็ค)
I know it looks like I’m insane
(ไอ โนว์ อิท ลุ๊ค ไล๊ค แอม อินเซน)
Take a closer look I’m not to blame
(เท้ค เก โคลเซอร์ ลุ๊ค แอม น็อท ทู เบลม)
No
(โน)

Gonna have some fun with my frustration
(กอนนะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน วิธ มาย ฟรัซทเรฌัน)
Gonna watch the big screen in my head
(กอนนะ ว๊อทช เดอะ บิ๊ก สครีน อิน มาย เฮด)
I’d rather take a detour
(อาย ร๊าเธ่อร์ เท้ค เก ดิทูร)
‘Cause this road ain’t gettin’ clearer
(ค๊อส ดิส โร้ด เอน เกดดิน เคียเลอ)
Your train of thought has cut me off again
(ยุร เทรน อ็อฝ ธอท แฮ็ส คัท มี ออฟฟ อะเกน)
Better tame that boy ’cause he’s a wild one
(เบ๊ทเท่อร์ เทม แดท บอย ค๊อส อีส ซา ไวลด์ วัน)
Better tame that boy for he’s a man
(เบ๊ทเท่อร์ เทม แดท บอย ฟอร์ อีส ซา แมน)
Sweetheart don’t make me laugh
(สวีทฮาร์ท ด้อนท์ เม้ค มี ล๊าฟ)
You’s gettin’ too big for your pants
(ยู เกดดิน ทู บิ๊ก ฟอร์ ยุร แพ็นท)
And I’s think maybe you should
(แอนด์ อีส ทริ๊งค เมบี ยู เชิด)
Cut out while you can
(คัท เอ๊าท ไวล์ ยู แคน)
You can use you illusion-
(ยู แคน ยู๊ส ยู อิลยูฌัน)
Let it take you where it may
(เล็ท ดิธ เท้ค ยู แวร์ อิท เมย์)
We live and learn
(วี ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น)
And then sometimes it’s best to walk away
(แอนด์ เด็น ซัมไทม์ อิทซ เบ๊สท์ ทู ว๊อล์ค อะเวย์)
Me I’m just here hangin’ on
(มี แอม จั๊สท เฮียร แฮนจิ้น ออน)
It’s my only place to stay at least
(อิทซ มาย โอ๊นลี่ เพลส ทู สเทย์ แอ็ท ลีซท)
For now anyway
(ฟอร์ นาว เอนอิเว)
I’ve worked too hard for my illusions
(แอฝ เวิ๊ร์ค ทู ฮาร์ด ฟอร์ มาย อิลยูฌัน)
Just to throw them all away
(จั๊สท ทู โธรว์ เด็ม ออล อะเวย์)

I’m taking time for quiet consolation
(แอม เทคอิง ไทม์ ฟอร์ ไคว๊เอ้ท ค็อนโซะเลฌัน)
In passing by this love that’s passed away
(อิน พาซซิง บาย ดิส ลัฝ แด้ท พาสส อะเวย์)
I know it’s never easy-
(ไอ โนว์ อิทซ เน๊เฝ่อร์ อีสอิ)
So why should you believe me
(โซ วาย เชิด ยู บีลี๊ฝ มี)
When I’ve always got so many things to say
(เว็น แอฝ ออลเว ก็อท โซ เมนอิ ทริง ทู เซย์)
Calling off the dogs a simple choice is made
(คอลลิง ออฟฟ เดอะ ด้อกก ซา ซิ๊มเพิ่ล ช๊อยซํ อีส เมด)
‘Cause playful hearts
(ค๊อส พเลฟุล ฮาร์ท)
Can sometimes be enraged
(แคน ซัมไทม์ บี เอ็นเรจ)
You know I tried to wake you-
(ยู โนว์ ไอ ทไร ทู เว้ค ยู)
I mean how long could it take you
(ไอ มีน ฮาว ลอง เคิด ดิท เท้ค ยู)
To open up your eyes and turn the page
(ทู โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร อาย แซน เทิร์น เดอะ เพจ)

Kindness is a treasure-
(ไคนดเน็ซ ซิส ซา เทร๊เช่อร)
And it’s one towards me you’ve seldom shown
(แอนด์ อิทซ วัน ทูวอด มี ยู๊ฟ เซ๊ลดั้ม โฌน)
So I’ll say it for good measure
(โซ อิลล เซย์ อิท ฟอร์ กู๊ด เม๊เช่อร์)
To all the ones like you I’ve known
(ทู ออล ดิ วัน ไล๊ค ยู แอฝ โนน)
Ya know I’d like to shave your head
(ยา โนว์ อาย ไล๊ค ทู เชฝ ยุร เฮด)
And all my friends could paint it red
(แอนด์ ออล มาย เฟรน เคิด เพ้นท ดิธ เร้ด)
‘Cause love to me’s a two way street
(ค๊อส ลัฝ ทู เมซ ซา ทู เวย์ สทรีท)
An all I really want is peace
(แอน ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส พี๊ซ)

But my baby’s got a locomotive
(บั๊ท มาย เบ๊บี้ ก็อท ดา โลโคะโมติฝ)
My baby’s gone off the track
(มาย เบ๊บี้ กอน ออฟฟ เดอะ แทร็ค)
My baby’s got a locomotive
(มาย เบ๊บี้ ก็อท ดา โลโคะโมติฝ)
Got ta peel the b*tch off my back
(ก็อท ทา พีล เดอะ บี *tch ออฟฟ มาย แบ็ค)
I know it looks like I’m insane
(ไอ โนว์ อิท ลุ๊ค ไล๊ค แอม อินเซน)
Take a closer look I’m not to blame
(เท้ค เก โคลเซอร์ ลุ๊ค แอม น็อท ทู เบลม)
No
(โน)

Affection is a blessing
(แอ็ฟเฟคฌัน อีส ซา บเลซซิง)
Can you find it in your sordid heart
(แคน ยู ไฟนด์ ดิท อิน ยุร ซอดิด ฮาร์ท)
I tried to keep this thing ta-gether
(ไอ ทไร ทู คี๊พ ดิส ทริง ทา gether)
But the tremor tore my pad apart
(บั๊ท เดอะ ทเรมเออะ โท มาย แพ็ด อะพาร์ท)
Yeah I know it’s hard to face
(เย่ ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด ทู เฟซ)
When all we’ve worked for’s gone to waste
(เว็น ออล หวีบ เวิ๊ร์ค ฟอร์ กอน ทู เวซท)
But you’re such a stupid woman
(บั๊ท ยัวร์ ซัช อะ สทิ๊วผิด วู๊แม่น)
And I’m such a stupid man
(แอนด์ แอม ซัช อะ สทิ๊วผิด แมน)
But love like time’s got its own plans
(บั๊ท ลัฝ ไล๊ค ไทม์ ก็อท อิทซ โอว์น แพลน)

‘Cause my baby’s got a locomotive
(ค๊อส มาย เบ๊บี้ ก็อท ดา โลโคะโมติฝ)
My baby’s gone off the track
(มาย เบ๊บี้ กอน ออฟฟ เดอะ แทร็ค)
My baby’s got a locomotive
(มาย เบ๊บี้ ก็อท ดา โลโคะโมติฝ)
Got ta peel the b*tch off my back
(ก็อท ทา พีล เดอะ บี *tch ออฟฟ มาย แบ็ค)
I know it looks like I’m insane
(ไอ โนว์ อิท ลุ๊ค ไล๊ค แอม อินเซน)
Take a closer look I’m not to blame
(เท้ค เก โคลเซอร์ ลุ๊ค แอม น็อท ทู เบลม)
Yeah
(เย่)
If love is blind I guess I’ll buy myself a cane
(อิ๊ฟ ลัฝ อีส ไบลนฺดฺ ดาย เกสส อิลล บาย ไมเซลฟ อะ แคน)

Love’s so strange
(ลัฝ โซ สเทร๊งจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Locomotive (Complicity) คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น