เนื้อเพลง I Put a Spell on You คำอ่านไทย Bonnie Tyler

I put a spell on you
( ไอ พุท ดา สเพลล ออน ยู)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)
Ah, you’d better stop the things that you do
(อา , ยูต เบ๊ทเท่อร์ สท๊อพ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
I ain’t lying, no I ain’t lying
(ไอ เอน ลายยิง , โน ไอ เอน ลายยิง)

I just can’t stand it baby
(ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ ดิท เบ๊บี้)
The way you’re always running ’round
(เดอะ เวย์ ยัวร์ ออลเว รันนิง ราวนด)
I just can’t stand it
(ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ ดิท)
The way you always put me down
(เดอะ เวย์ ยู ออลเว พุท มี เดาน)
Yeah, I put a spell on you
(เย่ , ไอ พุท ดา สเพลล ออน ยู)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)
You’re mine, you’re mine, you’re mine
(ยัวร์ ไมน์ , ยัวร์ ไมน์ , ยัวร์ ไมน์)

I put a spell on you
(ไอ พุท ดา สเพลล ออน ยู)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)
You’d better stop the things that you do
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ สท๊อพ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
Lord knows, I ain’t lying
(หลอร์ด โนว์ , ไอ เอน ลายยิง)
No, no, no, I ain’t lying
(โน , โน , โน , ไอ เอน ลายยิง)

I just can’t stand it
(ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ ดิท)
The way you always put me down
(เดอะ เวย์ ยู ออลเว พุท มี เดาน)
I just can’t stand it
(ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ ดิท)
The way you’re always running ’round
(เดอะ เวย์ ยัวร์ ออลเว รันนิง ราวนด)
I put a spell on you, ha ha
(ไอ พุท ดา สเพลล ออน ยู , ฮา ฮา)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)
You’re mine, you’re mine
(ยัวร์ ไมน์ , ยัวร์ ไมน์)

Ain’t lying…
(เอน ลายยิง)
I love you, I love you, oh anyhow
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , โอ เอนอิเฮา)
I don’t care if you don’t want me
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ว้อนท มี)
I’m yours anyhow
(แอม ยุร เอนอิเฮา)
I put a spell on you
(ไอ พุท ดา สเพลล ออน ยู)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)
You’re mine
(ยัวร์ ไมน์)
Because you’re mine
(บิคอส ยัวร์ ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Put a Spell on You คำอ่านไทย Bonnie Tyler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น