เนื้อเพลง Like That คำอ่านไทย Jojo

Caught in a maze
( คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค)
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท)
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท)

Caught in a maze
(คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค)
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท)
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท)

Oh, you waitin right in front of me
(โอ , ยู เว๊ทดิน ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
No it won’t be long before you have to go
(โน อิท ว็อนท บี ลอง บีฟอร์ ยู แฮ็ฝ ทู โก)
I think I’m ready to make this thing official
(ไอ ทริ๊งค แอม เร๊ดี้ ทู เม้ค ดิส ทริง อ๊อฟิซเชี่ยล)
Cause I don’t wanna lose you
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส ยู)

I’m wantin it
(แอม วอนทิน หนิด)
I know you want it too
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ ทู)
Come on, let’s go
(คัมมอน , เล็ท โก)
You know just what to do
(ยู โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู)
So don’t waste no time cause right now
(โซ ด้อนท์ เวซท โน ไทม์ ค๊อส ไร๊ท นาว)
There’s only one way to find out
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เวย์ ทู ไฟนด์ เอ๊าท)

Caught in a maze
(คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค)
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท)
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท)

Caught in a maze
(คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค)
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท)
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท)

It’s stormin, at least wait till the rain stops
(อิทซ สตอร์มิน , แอ็ท ลีซท เว้ท ทิลล์ เดอะ เรน สท๊อพ)
If ya leave there’ll be no one to keep me warm here
(อิ๊ฟ ยา ลี๊ฝ เดอะเรล บี โน วัน ทู คี๊พ มี วอร์ม เฮียร)
You make me wanna ” ooh ”
(ยู เม้ค มี วอนนา ” อู้ “)
I never woulda called if I wasn’t tryna see you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วู๊ดดา คอลลํ อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น ทายนา ซี ยู)

I’m wantin it
(แอม วอนทิน หนิด)
I know you want it too
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ ทู)
Come on, let’s go
(คัมมอน , เล็ท โก)
You know just what to do
(ยู โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู)
So don’t waste no time cause right now
(โซ ด้อนท์ เวซท โน ไทม์ ค๊อส ไร๊ท นาว)
There’s only one way to find out
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เวย์ ทู ไฟนด์ เอ๊าท)

Caught in a maze
(คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back [Ooh no]
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค [ อู้ โน ])
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that [Come on]
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท [ คัมมอน ])
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that [Do me like that]
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท [ ดู มี ไล๊ค แดท ])

Caught in a maze
(คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back [Ooh]
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค [ อู้ ])
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that [Ooh]
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท [ อู้ ])
A week is so long [Do me like that]
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง [ ดู มี ไล๊ค แดท ])
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท)

I know I’ve never said this
(ไอ โนว์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด ดิส)
I know I wasted time
(ไอ โนว์ ไอ ว็อซท ไทม์)
All the things that we can do on my mind
(ออล เดอะ ทริง แดท วี แคน ดู ออน มาย ไมนด์)
Many say they want it but I waited for you
(เมนอิ เซย์ เด ว้อนท ดิธ บั๊ท ไอ เว้ท ฟอร์ ยู)
It’s you that I adore for real
(อิทซ ยู แดท ไอ อะโด ฟอร์ เรียล)
You wanna know the truth
(ยู วอนนา โนว์ เดอะ ทรู๊ธ)
Cause I adore what you do
(ค๊อส ไอ อะโด ว๊อท ยู ดู)

Caught in a maze
(คอท อิน อะ เมส)
I can’t find my way back
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค)
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท)
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท)

Caught in a maze [Ooh]
(คอท อิน อะ เมส [ อู้ ])
I can’t find my way back
(ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เวย์ แบ็ค)
But I’m trippin
(บั๊ท แอม ทริพพิน)
I love how you do me like that [Ooh]
(ไอ ลัฝ ฮาว ยู ดู มี ไล๊ค แดท [ อู้ ])
A week is so long
(อะ วี๊ค อีส โซ ลอง)
I don’t know how to act
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Promise me when I see you
(พรอมอิซ มี เว็น นาย ซี ยู)
You do me like that, yeah
(ยู ดู มี ไล๊ค แดท , เย่)

Oh
(โอ)
Do me like that yeah
(ดู มี ไล๊ค แดท เย่)
Promise me
(พรอมอิซ มี)
Ooh
(อู้)
Ooh ooh, ooh ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
Ooh ooh, ooh ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
Ooh ooh, ooh ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้)
Hey
(เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like That คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น