เนื้อเพลง I Have a Love / One Hand, One Heart คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Johnny Mathis

[From ” West Side Story ” ]
( [ ฟรอม ” เว๊สท ไซด์ สท๊อรี่ ” ])

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
I have a love and it’s all that I have
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แอนด์ อิทซ ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ)
Right or wrong, what else can I do?
(ไร๊ท ออ รอง , ว๊อท เอ๊ลส แคน นาย ดู)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I love him; I’m his,
(ไอ ลัฝ ฮิม ; แอม ฮิส ,)
And ev’rything he is
(แอนด์ เอฟรี่ติง ฮี อีส)
I am too…
(ไอ แอ็ม ทู)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
I am too…
(ไอ แอ็ม ทู)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I have a love and it’s all that I need.
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แอนด์ อิทซ ซอร์ แดท ไอ นี๊ด)
Right or wrong, and he needs me too.
(ไร๊ท ออ รอง , แอนด์ ฮี นี๊ด มี ทู)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
I love her, we’re one,
(ไอ ลัฝ เฮอ , เวีย วัน ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I love him,
(ไอ ลัฝ ฮิม ,)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
There’s nothing to be done.
(แดร์ นัธอิง ทู บี ดัน)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Nothing to be done.
(นัธอิง ทู บี ดัน)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
Not a thing I can do,
(น็อท ดา ทริง ไอ แคน ดู ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
But hold him,
(บั๊ท โฮลด์ ฮิม ,)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
But hold her,
(บั๊ท โฮลด์ เฮอ ,)
Hold her forever,
(โฮลด์ เฮอ ฟอเร๊เฝ่อร ,)

[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Be with her now–
(บี วิธ เฮอ นาว)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
Tomorrow
(ทูม๊อโร่ว)
And all of my life…
(แอนด์ ออล อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I have a love and it’s all that I need…
(ไอ แฮ็ฝ อะ ลัฝ แอนด์ อิทซ ซอร์ แดท ไอ นี๊ด)

Make of our hands one hand,
(เม้ค อ็อฝ เอ๊า แฮนด์ วัน แฮนด์ ,)
Make of our hearts one heart,
(เม้ค อ็อฝ เอ๊า ฮาร์ท วัน ฮาร์ท ,)
Make of our vows one last vow,
(เม้ค อ็อฝ เอ๊า โฝว วัน ล๊าสท โฝว ,)
Only death will part…
(โอ๊นลี่ เด้ท วิล พาร์ท)
Us now.
(อัซ นาว)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
Make of our lives one life,
(เม้ค อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ วัน ไล๊ฟ ,)

[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Day after day one life.
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ วัน ไล๊ฟ)
Now it begins, now we start
(นาว อิท บีกิน , นาว วี สท๊าร์ท)
One hand, one heart;
(วัน แฮนด์ , วัน ฮาร์ท 😉
Even death won’t part…
(อี๊เฝ่น เด้ท ว็อนท พาร์ท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Us now…
(อัซ นาว)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
Make of our lives one life,
(เม้ค อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ วัน ไล๊ฟ ,)

[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Day after day one life.
(เดย์ แอ๊ฟเท่อร เดย์ วัน ไล๊ฟ)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
Now it begins,
(นาว อิท บีกิน ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Now it begins,
(นาว อิท บีกิน ,)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
Now we start
(นาว วี สท๊าร์ท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Now we start
(นาว วี สท๊าร์ท)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
One hand,
(วัน แฮนด์ ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
One hand,
(วัน แฮนด์ ,)

[Johnny Mathis:]
([ จอนนิ Mathis : ])
One heart;
(วัน ฮาร์ท 😉

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
One heart;
(วัน ฮาร์ท 😉

[Both:]
([ โบทรฺ : ])
Even death won’t part us now.
(อี๊เฝ่น เด้ท ว็อนท พาร์ท อัซ นาว)

When love comes so strong,
(เว็น ลัฝ คัม โซ สทรอง ,)
There is no right or wrong,
(แดร์ อีส โน ไร๊ท ออ รอง ,)
Your love is,
(ยุร ลัฝ อีส ,)
Your love is,
(ยุร ลัฝ อีส ,)
Your love is,
(ยุร ลัฝ อีส ,)
Your life!
(ยุร ไล๊ฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Have a Love / One Hand, One Heart คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Johnny Mathis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น