เนื้อเพลง Valley of Chrome คำอ่านไทย Cypress Hill

[B-Real]
( [ บี เรียล ])
You can’t hide from the man with the master plan
(ยู แค็นท ไฮด์ ฟรอม เดอะ แมน วิธ เดอะ ม๊าสเต้อร์ แพลน)
Huntin for your head ” How I Could Just Kill a Man ”
(ฮันติน ฟอร์ ยุร เฮด ” ฮาว ไอ เคิด จั๊สท คิลล์ อะ แมน “)
Ayo, where you at baby keep your head low, damn
(เอโย , แวร์ ยู แอ็ท เบ๊บี้ คี๊พ ยุร เฮด โลว , แดมนํ)
Got you on the camcorder in the black minivan
(ก็อท ยู ออน เดอะ camcorder อิน เดอะ แบล๊ค minivan)
You crossed line, time for the light to blind
(ยู ครอสสํ ไลน์ , ไทม์ ฟอร์ เดอะ ไล๊ท ทู ไบลนฺดฺ)
You can run but I never be far behind
(ยู แคน รัน บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ บี ฟาร์ บีฮายน์)
You never know when it’s gonna come, paranoid
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ เว็น อิทซ กอนนะ คัม , พารานอย)
Cuz the mentality is seek and destroy
(คัซ เดอะ เม็นแทลอิทิ อีส ซี๊ค แอนด์ เดสทรอย)
Better look around before you come out your door
(เบ๊ทเท่อร์ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ บีฟอร์ ยู คัม เอ๊าท ยุร ดอร์)
Cuz sh*t catches up but you don’t want no more
(คัซ ฌะ *ที catches อั๊พ บั๊ท ยู ด้อนท์ ว้อนท โน โม)
Only time will provide the right sign for real
(โอ๊นลี่ ไทม์ วิล โพรไฝด เดอะ ไร๊ท ซายน ฟอร์ เรียล)
You might die cuz you hesitate to find the steel
(ยู ไมท ดาย คัซ ยู เฮ๊สิเทท ทู ไฟนด์ เดอะ สทีล)

[HOOK 2X:]
([ ฮุ๊ค 2X : ])
You better never let me catch you alone!
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี แค็ทช ยู อะโลน !)
Bring it on, bring it on! Bring it on, bring it on!
(บริง อิท ออน , บริง อิท ออน ! บริง อิท ออน , บริง อิท ออน !)
You might die in the Valley of Chrome!
(ยู ไมท ดาย อิน เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ คโรม !)
Keepin on, keepin on, keep, keep, keepin on!
(คริพปิน ออน , คริพปิน ออน , คี๊พ , คี๊พ , คริพปิน ออน !)

[Sen-Dog]
([ เส็น ด้อกก ])
Listen up mothef*ckers I got sh*t on my mind
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ mothef*ckers ซาย ก็อท ฌะ *ที ออน มาย ไมนด์)
The spotlight’s on me and it’s time to shine
(เดอะ สปอทไลท์ ออน มี แอนด์ อิทซ ไทม์ ทู ไชน์)
I smack any brat that be jumpin outta line
(ไอ ซแม็ค เอ๊นี่ บแร็ท แดท บี จัมปิน เอ๊าตา ไลน์)
I smoke any fool try to diss on my rhyme
(ไอ สโม๊ค เอ๊นี่ ฟูล ธราย ทู ดิซ ออน มาย ไรม)
I get y’all, wearin no can’t protect y’all
(ไอ เก็ท ยอล , เวียริน โน แค็นท โพรเท๊คท ยอล)
Wash your brain and have you infiltrate the
(ว๊อช ยุร เบรน แอนด์ แฮ็ฝ ยู อินฟีลทเรท เดอะ)
Same bunch of s*ckers that be tryin to hate me
(เซม บันช อ็อฝ เอส *ckers แดท บี ทายอิน ทู เฮท มี)
Wanna take me out so they can try and replace me
(วอนนา เท้ค มี เอ๊าท โซ เด แคน ธราย แอนด์ รีเพลส มี)
F*ck what ya heard, have ya seen lately
(ฟัค ว๊อท ยา เฮิด , แฮ็ฝ ยา ซีน เลทลิ)
The size of my clan is improving greatly
(เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ มาย คแล็น อีส improvings กเรทลิ)
No one will hold ’em back, bringin the big heater
(โน วัน วิล โฮลด์ เอ็ม แบ็ค , บริงอิน เดอะ บิ๊ก ฮีทเออะ)
Watch a n*gga run scared, faster than a cheetah
(ว๊อทช อะ เอ็น *gga รัน ซคา , ฟาสเทอะ แฑ็น อะ ชีทะ)
Speed of light, move faster than sound
(สพี๊ด อ็อฝ ไล๊ท , มู๊ฝ ฟาสเทอะ แฑ็น ซาวน์ด)
But I’m still on they back and I’m gaining much ground
(บั๊ท แอม สทิลล ออน เด แบ็ค แอนด์ แอม gainings มัช กราวนด์)

[HOOK 2X]
([ ฮุ๊ค 2X ])

[B-Real]
([ บี เรียล ])
No matter what you seen, we still smokin the green
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ซีน , วี สทิลล สโมกิน เดอะ กรีน)
Represent for all the people still a part of the scheme
(รีเพรสเซ่นท ฟอร์ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล สทิลล อะ พาร์ท อ็อฝ เดอะ สคีม)
Playa haters, imitaters wanna roll with the team
(พอลเย เฮเดอ , imitaters วอนนา โรลล วิธ เดอะ ทีม)
But they fade away, hate away, all for the cream
(บั๊ท เด เฟด อะเวย์ , เฮท อะเวย์ , ออล ฟอร์ เดอะ ครีม)
They wanna instigate ?to get a losse forget my stake?
(เด วอนนา อีนซทิเกท ทู เก็ท ดา losse ฟอร์เก๊ท มาย สเท๊ค)
Take advantage of the rilla, rob killa who scrapes
(เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ เดอะ rilla , ร๊อบ คิวลา ฮู ซคเรพ)
Cuban motherf*ckers who don’t know who I am
(คยูแบ็น motherf*ckers ฮู ด้อนท์ โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
Better step aside s*ckers watch the heater expand
(เบ๊ทเท่อร์ สเท็พ อะไซ๊ดฺ เอส *ckers ว๊อทช เดอะ ฮีทเออะ เอ็กสแพนด)
Get outta hand, see the light, you and your clan
(เก็ท เอ๊าตา แฮนด์ , ซี เดอะ ไล๊ท , ยู แอนด์ ยุร คแล็น)
Better scram outta here before you get slammed
(เบ๊ทเท่อร์ scram เอ๊าตา เฮียร บีฟอร์ ยู เก็ท สแลมทฺ)
I stand strong, keepin on, when I’m rollin alone
(ไอ สแทนด์ สทรอง , คริพปิน ออน , เว็น แอม โรลลิน อะโลน)
But you sorry b*tches hideaway, place unknown
(บั๊ท ยู ซ๊อรี่ บี *tches hideaway , เพลส อันโนน)

[HOOK 4X]
([ ฮุ๊ค 4X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valley of Chrome คำอ่านไทย Cypress Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น