เนื้อเพลง Think Like a Girl คำอ่านไทย Diana King

Boys will be boys will be boys will be boys
( บอย วิล บี บอย วิล บี บอย วิล บี บอย)
Will be boys
(วิล บี บอย)
If only them could think like a girl
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ เด็ม เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
It would a be such a perfect world
(อิท เวิด อะ บี ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)

It don’t tek too much, fi please a man
(อิท ด้อนท์ เทค ทู มัช , ฟาย พลีซ อะ แมน)
But as a woman mi harder fi understand
(บั๊ท แอส ซา วู๊แม่น มี อาณ์เดอ ฟาย อั๊นเด้อรสแทนด)
A girl she needs affection
(อะ เกิร์ล ชี นี๊ด แอ็ฟเฟคฌัน)
A man he needs direction
(อะ แมน ฮี นี๊ด ดิเรคฌัน)
If I an I say black, mi ago get white
(อิ๊ฟ ฟาย แอน นาย เซย์ แบล๊ค , มี อะโก เก็ท ไว๊ท)
You give mi a minute when mi want it
(ยู กี๊ฝ มี อะ มิ๊หนิท เว็น มี ว้อนท ดิธ)
All night
(ออล ไน๊ท)
A girl she needs emotion
(อะ เกิร์ล ชี นี๊ด อีโม๊ชั่น)
A man’s a locomotion
(อะ แมน ซา โลโคะโมฌัน)

If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
It would a be such a perfect world
(อิท เวิด อะ บี ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
If you could only think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
It would a be such a perfect world
(อิท เวิด อะ บี ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)

Mi no wah yu fi hear u hafi listen to me
(มี โน วา yu ฟาย เฮียร ยู hafi ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Pay attention try fi love differently
(เพย์ แอ็ทเทนฌัน ธราย ฟาย ลัฝ ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
A girl she needs a best friend
(อะ เกิร์ล ชี นี๊ด ซา เบ๊สท์ เฟรน)
A man needs television
(อะ แมน นี๊ด เทเลฝิ๊ชั่น)
U hafi light a candle a pour di wine
(ยู hafi ไล๊ท ดา แค๊นเดิ้ล อะ พาว ได ไวน์)
Touch mi badi likkle bwoy tek yu time
(ทั๊ช มี badi ลิคเกอล โบวา เทค yu ไทม์)
Baby you can slow down
(เบ๊บี้ ยู แคน สโลว์ เดาน)
Maybe you can go down
(เมบี ยู แคน โก เดาน)

Think like a girl
(ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)

If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
It would a be such a perfect world
(อิท เวิด อะ บี ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
If you could only think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
It would a be such a perfect world
(อิท เวิด อะ บี ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)

Boys will be boys will be boys will be boys
(บอย วิล บี บอย วิล บี บอย วิล บี บอย)
Will be boys
(วิล บี บอย)
Boys will be boys will be boys will be boys
(บอย วิล บี บอย วิล บี บอย วิล บี บอย)
Will be boys
(วิล บี บอย)
Never gonna think like a girl
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)

And the boy say sex me, and the girl say know me
(แอนด์ เดอะ บอย เซย์ เซ็กซ มี , แอนด์ เดอะ เกิร์ล เซย์ โนว์ มี)
And the boy say want me, and the girl says need me
(แอนด์ เดอะ บอย เซย์ ว้อนท มี , แอนด์ เดอะ เกิร์ล เซย์ นี๊ด มี)
And the boy say, and the girl say
(แอนด์ เดอะ บอย เซย์ , แอนด์ เดอะ เกิร์ล เซย์)
And the boy, the girl the boy, the girl…..
(แอนด์ เดอะ บอย , เดอะ เกิร์ล เดอะ บอย , เดอะ เกิร์ล)

If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
It would a be such a perfect world
(อิท เวิด อะ บี ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
If you could think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)
If you could only think like a girl
(อิ๊ฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ทริ๊งค ไล๊ค เก เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Think Like a Girl คำอ่านไทย Diana King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น