เนื้อเพลง Parking Lot Pimpin’ คำอ่านไทย Jay-Z

[feat. Beanie Sigel, Memphis Bleek]
( [ ฟีท Beanie Sigel , เมมฟริซ Bleek ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeh, it’s that knock right here
(เย้ , อิทซ แดท น๊อค ไร๊ท เฮียร)
You f*ck around not have the right speakers in your system
(ยู ฟัค อะราวนฺดฺ น็อท แฮ็ฝ เดอะ ไร๊ท ซพีคเออะ ซิน ยุร ซิ๊สเท่ม)
your sh*t be soundin like this [*funny sounds*]
(ยุร ฌะ *ที บี ซาวดิน ไล๊ค ดิส [ *ฟันนิ ซาวน์ด * ])

Big thangs, thick chains, ain’t sh*t changed
(บิ๊ก เตง , ทริ๊ค เชน , เอน ฌะ *ที เช้งจํ)
Get brain in the four-dot-six Range
(เก็ท เบรน อิน เดอะ โฟ ดอท ซิกซ์ เร๊นจ)
Sh*t mayn, switch lanes
(ฌะ *ที เมน , สวิทช์ เลน)
Every town I hit you switch lames, b*tch flip big ‘caine
(เอ๊เฝอร์รี่ ทาวน์ นาย ฮิท ยู สวิทช์ เลม , บี *tch ฟลิพ บิ๊ก เคน)

I givin ’em whiplash when I’m whippin the whip fast
(ไอ กีฝอิน เอ็ม whiplash เว็น แอม whippin เดอะ ฮวิพ ฟาสท)
Which one? Pick one n*gga, I got a six stashed
(วิช วัน พิค วัน เอ็น *gga , ไอ ก็อท ดา ซิกซ์ สแตช)
Continental T’s, no tense like I got a thick stab
(คอนทิเนนแท็ล Ts , โน เท็นซ ไล๊ค ไก ก็อท ดา ทริ๊ค ซแท็บ)
Big cigar, old money, when I drop it it’s so funny
(บิ๊ก ซิกา , โอลด์ มั๊นนี่ , เว็น นาย ดรอพ อิท อิทซ โซ ฟันนิ)
Six-four switches, slam doors on 6’s
(ซิกซ์ โฟ สวิทเชท , ซแล็ม ดอร์ ออน 6s)
Big trucks when I wanna f*ck and it’s time to get ass
(บิ๊ก ทรั๊ค เว็น นาย วอนนา ฟัค แอนด์ อิทซ ไทม์ ทู เก็ท อาซ)
I turn automobiles to hotels on wheels
(ไอ เทิร์น ออโทะโมะบีล ทู โฮเท็ล ออน วีล)
I got money for a room it’s just the fact that I’m trill
(ไอ ก็อท มั๊นนี่ ฟอร์ รา รูม อิทซ จั๊สท เดอะ แฟคท แดท แอม ทริล)
B*tches love when I cruise up the boulevard
(บี *tches ลัฝ เว็น นาย ครู้ยสํ อั๊พ เดอะ บูลิฝาด)
They have contests to guess which car I’ma pull out the yard
(เด แฮ็ฝ ค๊อนเทสทํ ทู เกสส วิช คารํ แอมอา พูลล เอ๊าท เดอะ ย๊าร์ด)
They know I, come for dolo and pull off with a broad
(เด โนว์ ไอ , คัม ฟอร์ dolo แอนด์ พูลล ออฟฟ วิธ อะ บรอด)
Spin away, spend a day tryin to pull menage
(สพิน อะเวย์ , สเพ็นด อะ เดย์ ทายอิน ทู พูลล เม๊หนาด)
Just Mac [??] God, the sunlight hit the ice it’s flawless
(จั๊สท แมค [ ] ก๊อด , เดอะ ซันไลท์ ฮิท ดิ ไอ๊ซ์ อิทซ ฟลอเล็ซ)
Run lights like I’m the king of New York, I’m lawless
(รัน ไล๊ท ไล๊ค แอม เดอะ คิง อ็อฝ นิว ยอค , แอม ลอเล็ซ)
B*tches, they wanna hang like plaques in the office
(บี *tches , เด วอนนา แฮง ไล๊ค พแล็ค ซิน ดิ อ๊อฟฟิซ)
Cause I push black Porsches, Benz’s and Jaguars-es
(ค๊อส ไอ พุช แบล๊ค โพช , เบนซฺ แซน แจกวา es)
When the rag’s off it, gat on my lap, I’m that cautious
(เว็น เดอะ แร๊ก ออฟฟ อิท , แกท ออน มาย แหล๊พ , แอม แดท คอฌัซ)
Never trust grimy-ass New Yorkers
(เน๊เฝ่อร์ ทรัสท ไกรมอิ อาซ นิว Yorkers)
‘Specially when you’re sittin on 20’s they get nauseous
(ซเพฌแอ็ลลิ เว็น ยัวร์ ซิทดิน ออน 20s เด เก็ท นอฌัซ)
Standin in the Azure with white air forces
(แสตนดิน อิน ดิ แอฉเออะ วิธ ไว๊ท แอร์ ฟอร์ซ)

[Chorus: sung]
([ ค๊อรัส : ซัง ])
You can catch me in the parkin lot
(ยู แคน แค็ทช มี อิน เดอะ พาคกิน ล็อท)
Hollerin at b*tches, parkin lot pimpin’
(ฮอร์เลอริน แอ็ท บี *tches , พาคกิน ล็อท พิมปิน)
Everyday we be off the chains
(เอวี่เดย์ วี บี ออฟฟ เดอะ เชน)
Workin with grain, sittin on them thangs
(เวิคกิน วิธ กเรน , ซิทดิน ออน เด็ม เตง)
Tryin to find out where dem dollars at [dollars at]
(ทายอิน ทู ไฟนด์ เอ๊าท แวร์ เดม ดอลเลอะ แอ็ท [ ดอลเลอะ แอ็ท ])
So when I holla at you, holla back [holla back]
(โซ เว็น นาย ฮอลละ แอ็ท ยู , ฮอลละ แบ็ค [ ฮอลละ แบ็ค ])
Everyday we be off the chains
(เอวี่เดย์ วี บี ออฟฟ เดอะ เชน)
Ain’t nuttin different, parkin lot pimpin’
(เอน นัทดิน ดีฟเฟอะเร็นท , พาคกิน ล็อท พิมปิน)

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
Holla at me mami! Sigel..
(ฮอลละ แอ็ท มี มัมมี ! Sigel)

You can catch Mac in the parkin lot, pimpin crazy
(ยู แคน แค็ทช แมค อิน เดอะ พาคกิน ล็อท , พิมปิน คเรสิ)
S-5, Navy ‘Cedes, sittin on 80
(เอส 5 , เน๊ฝี่ ซีด , ซิทดิน ออน 80)
That’s four dubs, not S-4 dub
(แด้ท โฟ ดับ , น็อท เอส 4 ดับ)
Stash box, push +Hot Wheel+ like +Matchbox+
(สแตช บ๊อกซฺ , พุช +ฮอท วีล + ไล๊ค +แมทบอค +)
B*tches wanna push my world, they flash box
(บี *tches วอนนา พุช มาย เวิลด , เด แฟลช บ๊อกซฺ)
160, push my wheel, mash cops
(160 , พุช มาย วีล , แม็ฌ ค็อพ)
Cause 160 took my wheel to cash drop
(ค๊อส 160 ทุค มาย วีล ทู แค๊ช ดรอพ)
Run 60, you Big Will, match cop
(รัน 60 , ยู บิ๊ก วิล , แหมทช์ ค็อพ)
Lookin through the rearview and Mac was wylin
(ลุคกิน ทรู เดอะ rearview แอนด์ แมค วอส wylin)
New driver, screwdriver, the cracked steering column
(นิว ดไรฝเออะ , screwdriver , เดอะ แคร๊ค สเตียริง ค๊อลลั่มนํ)
Pushin somethin stolen, blastin, picture me rollin
(พรุซชิน ซัมติน ซโทเล็น , แบลซจิน , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)
Baghdad, couldn’t picture me ??
(Baghdad , คูดซึ่น พิ๊คเจ้อร์ มี)
Now the truth different, Mac come through Coupe roof missin
(นาว เดอะ ทรู๊ธ ดีฟเฟอะเร็นท , แมค คัม ทรู คูเพ รู๊ฟ มิซซิน)
I’m the truth til my f*ckin roof missin
(แอม เดอะ ทรู๊ธ ทิล มาย ฟัคin รู๊ฟ มิซซิน)
Mac stay stuck in the Coupe to school pigeons
(แมค สเทย์ ซทัค อิน เดอะ คูเพ ทู สคูล พีจอัน)
Feathers gettin plucked in the truck from loose chickens, listen
(เฟฑเออะ เกดดิน พลัค อิน เดอะ ทรั๊ค ฟรอม ลู้ส ชีคเค็น , ลิ๊สซึ่น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Yo, aiyyo I dip dip dive, what can I say?
(โย , เออายเอว ไอ ดิพ ดิพ ไดฝ , ว๊อท แคน นาย เซย์)
I can’t fit ’em all inside the Escalade
(ไอ แค็นท ฟิท เอ็ม ออล อิ๊นไซด์ ดิ เอซคอลเลต)
So I called up, murder to further my parkin lot pimpin
(โซ ไอ คอลลํ อั๊พ , เม๊อร์เด้อร์ ทู เฟ๊อร์เธ่อร์ มาย พาคกิน ล็อท พิมปิน)
Told ’em get the Impala so I can start dippin
(โทลด เอ็ม เก็ท ดิ อิมพาร่า โซ ไอ แคน สท๊าร์ท ดิพพิน)
Lay back, seat recline, they notice the hand
(เลย์ แบ็ค , ซีท ริคไลน , เด โน๊ทิซ เดอะ แฮนด์)
Car movin slow, driven by the invisible man
(คารํ มูฝวิน สโลว์ , ดรีฝเอ็น บาย ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
Everything on the dash, digital and
(เอ๊วี่ติง ออน เดอะ แด็ฌ , ดิจิตอล แอนด์)
I got a fast stashbox don’t make me spit at you man
(ไอ ก็อท ดา ฟาสท stashbox ด้อนท์ เม้ค มี ซพิท แอ็ท ยู แมน)
In the parkin lot, where I spark a lot
(อิน เดอะ พาคกิน ล็อท , แวร์ ไอ สพ๊าร์ค กา ล็อท)
I come to show my new feet, slide off with a few freaks
(ไอ คัม ทู โชว์ มาย นิว ฟีท , สไล๊ด ออฟฟ วิธ อะ ฟิว ฟรี๊ค)
Bleek, turn up the beats..
(Bleek , เทิร์น อั๊พ เดอะ บีท)
.. turn up the heat then we burn up the streets, b*tch!
(เทิร์น อั๊พ เดอะ ฮีท เด็น วี เบิร์น อั๊พ เดอะ สทรีท , บี *tch !)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Parking Lot Pimpin’ คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น