เนื้อเพลง Stomp คำอ่านไทย Young Buck feat The Game & Ludacris

[Intro: Young Buck]
( [ อินโทร : ยัง บั๊ค ])
Uh Ohhhhh, Young Buck,
(อา โอ้ , ยัง บั๊ค ,)
Dirty South yooo…
(เดอทิ เซ๊าธ yooo)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I hear him talkin’ but he ’bout to get that ass Stomp,
(ไอ เฮียร ฮิม ทอคกิ่น บั๊ท ฮี เบาท ทู เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Watch how I get the club crunk Im’a make ’em Stomp,
(ว๊อทช ฮาว ไอ เก็ท เดอะ คลับ ครัก แอมอา เม้ค เอ็ม สตอมพฺ ,)
We ain’t playin’ wanna front, get that ass Stomp,
(วี เอน เพลย์ยิน วอนนา ฟร๊อนท , เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Do it like them Dirty South boys do and Stomp,
(ดู อิท ไล๊ค เด็ม เดอทิ เซ๊าธ บอย ดู แอนด์ สตอมพฺ ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah],
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah]…
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ])

[Verse 1: Young Buck]
([ เฝิซ 1 : ยัง บั๊ค ])
I’m Caddillac’n through the hood sittin’ on 24’s [Yeah],
(แอม Caddillacn ทรู เดอะ ฮุด ซิทดิน ออน 24s [ เย่ ] ,)
T.V’s playin’ rim’s spinnin’, blowin’ plenty ‘dro [Yeah],
(ที Vs เพลย์ยิน ริม สปินนิน , โบลวิน เพล๊นที่ ดีโร [ เย่ ] ,)
Don’t have to mention when you pimpin’ you get plenty hoes [A’ight],
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เม๊นชั่น เว็น ยู พิมปิน ยู เก็ท เพล๊นที่ โฮ [ ไอชฺ ] ,)
It’s all on you if you gon’ trick or you gon’ get yo’ dough,
(อิทซ ซอร์ ออน ยู อิ๊ฟ ยู ก็อน ทริ๊ค ออ ยู ก็อน เก็ท โย โด ,)
I know I got these haters mad I can love that,
(ไอ โนว์ ไอ ก็อท ฑิส เฮเดอ แม้ด ดาย แคน ลัฝ แดท ,)
When you got love for the streets they give ya love back [C’mon,
(เว็น ยู ก็อท ลัฝ ฟอร์ เดอะ สทรีท เด กี๊ฝ ยา ลัฝ แบ็ค [ ซีมอน ,)
Look in my eyes you can tell I ain’t never scared [Naw],
(ลุ๊ค อิน มาย อาย ยู แคน เทลล ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ ซคา [ นอว ] ,)
Poppin’ them thangs I’m rockin’ my chain anywhere,
(พอพปิน เด็ม เตง แอม รอคกิน มาย เชน เอนอิฮแว ,)
If you gon’ represent your hood what you waitin’ on?
(อิ๊ฟ ยู ก็อน รีเพรสเซ่นท ยุร ฮุด ว๊อท ยู เว๊ทดิน ออน)
Security better back up when they play this song,
(ซิคยูริทิ เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ เว็น เด เพลย์ ดิส ซ็อง ,)
And we ’bout 50 strong please don’t make us do you wrong [Yeah],
(แอนด์ วี เบาท 50 สทรอง พลีซ ด้อนท์ เม้ค อัซ ดู ยู รอง [ เย่ ] ,)
My click of Guerrilla’s they got they G-Unit’s on,
(มาย คลิ๊ก อ็อฝ เกอรริ๊ลล่า เด ก็อท เด จี ยูนิท ออน ,)
All of that mean muggin’ really don’t mean nothin’ [B*tch],
(ออล อ็อฝ แดท มีน muggin ริแอ็ลลิ ด้อนท์ มีน นอทติน [ บี *tch ] ,)
C’mon take it outside le’me see somethin’,
(ซีมอน เท้ค กิด เอ๊าทไซ้ด leme ซี ซัมติน ,)
Wha-wha-wha-what now?
(Wha wha wha ว๊อท นาว)
Don’t get Bu-Bu-Bu-Buck’d down,
(ด้อนท์ เก็ท Bu Bu Bu Buckd เดาน ,)
Stop all this hatin’ or this club gon’ get shu-shut down,
(สท๊อพ ออล ดิส แฮดดิน ออ ดิส คลับ ก็อน เก็ท ชู ชั๊ท เดาน ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off…
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I hear him talkin’ but he ’bout to get that ass Stomp,
(ไอ เฮียร ฮิม ทอคกิ่น บั๊ท ฮี เบาท ทู เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Watch how I get the club crunk Im’a make ’em Stomp,
(ว๊อทช ฮาว ไอ เก็ท เดอะ คลับ ครัก แอมอา เม้ค เอ็ม สตอมพฺ ,)
We ain’t playin’ wanna front, get that ass Stomp,
(วี เอน เพลย์ยิน วอนนา ฟร๊อนท , เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Do it like them Dirty South boys do and Stomp,
(ดู อิท ไล๊ค เด็ม เดอทิ เซ๊าธ บอย ดู แอนด์ สตอมพฺ ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah],
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah]…
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ])

[Verse 2: The Game]
([ เฝิซ 2 : เดอะ เกม ])
G-G-G-Unit, comin’ straight outta Compton,
(จี จี จี ยูนิท , คัมอิน สเทร๊ท เอ๊าตา คอมตัน ,)
Lace up my G-6’s and I’m A-Town stompin’,
(เลซ อั๊พ มาย จี 6s แซน แอม มา ทาวน์ สตอมพิน ,)
Got ten-thousand cash in my pocket, let the pump in,
(ก็อท เท็น เธ๊าซั่นด แค๊ช อิน มาย พ๊อคเค่ท , เล็ท เดอะ พั๊มพ อิน ,)
‘Cause Luda and Young Buck always gettin’ me into somethin’,
(ค๊อส ลูดา แอนด์ ยัง บั๊ค ออลเว เกดดิน มี อิ๊นทู ซัมติน ,)
Low rider out front, I’m tryin’ to get into somethin’,
(โลว ไรดเออะ เอ๊าท ฟร๊อนท , แอม ทายอิน ทู เก็ท อิ๊นทู ซัมติน ,)
Step on Banks shoot one more time then I’ma start bustin’,
(สเท็พ ออน แบ๊งค ชู๊ท วัน โม ไทม์ เด็น แอมอา สท๊าร์ท บัสติน ,)
Rows gold in my grill I got a dirty mouth,
(โรว์ โกลด์ อิน มาย กริลล์ ไอ ก็อท ดา เดอทิ เม๊าธ ,)
And a b*tch with a fat ass from the dirty dirty South,
(แอนด์ อะ บี *tch วิธ อะ แฟท อาซ ฟรอม เดอะ เดอทิ เดอทิ เซ๊าธ ,)
I wasn’t tryin’ to get the cover of the Double XL,
(ไอ วอสซึ้น ทายอิน ทู เก็ท เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ อ็อฝ เดอะ ดั๊บเบิ้ล XL ,)
Just tryin’ to f*ck Mya, cause Dre said sex sells,
(จั๊สท ทายอิน ทู ฟัค Mya , ค๊อส ดรี เซ็ด เซ็กซ เซลล์ ,)
Don’t be mad at the rocks in my f*ckin’ chain,
(ด้อนท์ บี แม้ด แอ็ท เดอะ ร๊อค ซิน มาย ฟัคin เชน ,)
Don’t be mad cause your b*tch chose Buck and Game,
(ด้อนท์ บี แม้ด ค๊อส ยุร บี *tch โชส บั๊ค แอนด์ เกม ,)
You see the logo tatted on my neck,
(ยู ซี เดอะ โลโก tatted ออน มาย เน็ค ,)
The same one I’m autographin’ on the chest,
(เดอะ เซม วัน แอม autographin ออน เดอะ เชสทํ ,)
Put your bottles in the air for Yayo, he on house arrest,
(พุท ยุร บ๊อทเทิ่ล ซิน ดิ แอร์ ฟอร์ Yayo , ฮี ออน เฮ้าส อะเร๊สท ,)
And on behalf of 50 Cent this is G-Unit West,
(แอนด์ ออน บีฮาล์ฟ อ็อฝ 50 เซ็นท ดิส ซิส จี ยูนิท เว๊สท ,)
Now stomp, G-G-G-G-Unit,
(นาว สตอมพฺ , จี จี จี จี ยูนิท ,)
Now stomp, G-G-G-G-Unit…
(นาว สตอมพฺ , จี จี จี จี ยูนิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I hear him talkin’ but he ’bout to get that ass Stomp,
(ไอ เฮียร ฮิม ทอคกิ่น บั๊ท ฮี เบาท ทู เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Watch how I get the club crunk Im’a make ’em Stomp,
(ว๊อทช ฮาว ไอ เก็ท เดอะ คลับ ครัก แอมอา เม้ค เอ็ม สตอมพฺ ,)
We ain’t playin’ wanna front, get that ass Stomp,
(วี เอน เพลย์ยิน วอนนา ฟร๊อนท , เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Do it like them Dirty South boys do and Stomp,
(ดู อิท ไล๊ค เด็ม เดอทิ เซ๊าธ บอย ดู แอนด์ สตอมพฺ ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah],
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah]…
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ])

[Verse 3: Ludacris]
([ เฝิซ 3 : ลูดาคริ ])
Mothaf*cka I’m a monster in this game similar to the Lochness,
(Mothaf*cka แอม มา ม๊อนสเท่อร์ อิน ดิส เกม ซิ๊มิล่าร์ ทู เดอะ Lochness ,)
My rhymes is nappy rooted, some verses gotta process,
(มาย ไรม ซิส แนพพิ รู๊ท , ซัม เฝิซ กอททะ โพร๊เซสส ,)
The truth in this booth, ain’t no doubt ehen I’m tappin’,
(เดอะ ทรู๊ธ อิน ดิส บูธ , เอน โน เดาท ehen แอม tappin ,)
If I day it I’ve either done it, or It’s ’bout to happen,
(อิ๊ฟ ฟาย เดย์ อิท แอฝ ไอ๊เทร่อ ดัน อิท , ออ อิทซ เบาท ทู แฮ๊พเพ่น ,)
When I pull up in the Louis truck on 26’s people dumb out,
(เว็น นาย พูลล อั๊พ อิน เดอะ ลุอี ทรั๊ค ออน 26s พี๊เพิ่ล ดัมบ เอ๊าท ,)
If life’s a crack game I’m rollin’ 7’s on the come out,
(อิ๊ฟ ไล๊ฟ ซา แคร๊ค เกม แอม โรลลิน 7s ออน เดอะ คัม เอ๊าท ,)
These rapper’s think I’m ignent love sayin’ my name,
(ฑิส แรพเพอ ทริ๊งค แอม ignent ลัฝ เซย์อิน มาย เนม ,)
‘Cause maintainin’ my fish tank an’ they house cost the same,
(ค๊อส maintainin มาย ฟิช แท๊งค แอน เด เฮ้าส คอสทํ เดอะ เซม ,)
Ask me I’ll say I made it an’ it sure wasn’t luck,
(อาสคฺ มี อิลล เซย์ ไอ เมด อิท แอน หนิด ชัวร์ วอสซึ้น ลัค ,)
‘Cause hustler’s relate to me and some are younger then Buck,
(ค๊อส ฮัซเลอะ รีเหลท ทู มี แอนด์ ซัม อาร์ ยังเกอะ เด็น บั๊ค ,)
You see I’m married to my music but we got a prenupt,
(ยู ซี แอม แมริด ทู มาย มิ๊วสิค บั๊ท วี ก็อท ดา prenupt ,)
So if that b*tch don’t act right I’m still gettin’ my cut,
(โซ อิ๊ฟ แดท บี *tch ด้อนท์ แอ๊คท ไร๊ท แอม สทิลล เกดดิน มาย คัท ,)
My deals never get screwed my contracts practice abstinence,
(มาย ดีล เน๊เฝ่อร์ เก็ท สครูว์ มาย ค๊อนแทรคทํ แพร๊คทิ๊ซ แอ็บสทิเน็นซ ,)
I’m masterin’ this program hazin’ these undergraduates,
(แอม masterin ดิส พโรกแร็ม hazin ฑิส อันเดิกแรจอิวเอ็ ,)
So pimpin’ be easy quit catchin’ feelings,
(โซ พิมปิน บี อีสอิ ควิท แคซชิน ฟีลอิง ,)
‘Cause you worth a couple hundred grand and I’m worth millions,
(ค๊อส ยู เวิร์ธ อะ คั๊พเพิ่ล ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ แอนด์ แอม เวิร์ธ มิ๊ลเลี่ยน ,)
Nobodys thinkin’ about you plus your beef ain’t legit,
(โนบอดี้ ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู พลัส ยุร บี๊ฟ เอน เลจิท ,)
So please stay off the T.I.P. of my d*ck…
(โซ พลีซ สเทย์ ออฟฟ เดอะ ที ไอ พี อ็อฝ มาย ดี *ck)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I hear him talkin’ but he ’bout to get that ass Stomp,
(ไอ เฮียร ฮิม ทอคกิ่น บั๊ท ฮี เบาท ทู เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Watch how I get the club crunk Im’a make ’em Stomp,
(ว๊อทช ฮาว ไอ เก็ท เดอะ คลับ ครัก แอมอา เม้ค เอ็ม สตอมพฺ ,)
We ain’t playin’ wanna front, get that ass Stomp,
(วี เอน เพลย์ยิน วอนนา ฟร๊อนท , เก็ท แดท อาซ สตอมพฺ ,)
Do it like them Dirty South boys do and Stomp,
(ดู อิท ไล๊ค เด็ม เดอทิ เซ๊าธ บอย ดู แอนด์ สตอมพฺ ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah],
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Now where you from who the boss Im’a break him off [Yeah],
(นาว แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส แอมอา เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ] ,)
Where you from who the boss le’me break him off [Yeah]…
(แวร์ ยู ฟรอม ฮู เดอะ บอส leme เบร๊ค ฮิม ออฟฟ [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stomp คำอ่านไทย Young Buck feat The Game & Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น