เนื้อเพลง My Lifestyle คำอ่านไทย Fat Joe

{*background*}
( {*แบ็คกราว *})
[Ya’ll wanna live my lifestyle
([ ยอล วอนนา ไล้ฝ มาย ไลฟ์สตายอฺ)
Never seen a brick, never seen a crackhouse
(เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ บริ๊ค , เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ crackhouse)
Wanna a war with the Don have your techs out
(วอนนา อะ วอร์ วิธ เดอะ ด็อน แฮ็ฝ ยุร ทิค เอ๊าท)
Bring it on, and I’ma show you gangsta]
(บริง อิท ออน , แอนด์ แอมอา โชว์ ยู แก๊งซดา ])

{*lapses over*}
({*แล็พซ โอ๊เฝ่อร *})
Yeah…ughh…right back at you motherf*ckers….ughh…yeah..
(เย่ ughh ไร๊ท แบ็ค แกท ยู motherf*ckers ughh เย่)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Yo, Yo, I stand alone in this cold world, could you believe that?
(โย , โย , ไอ สแทนด์ อะโลน อิน ดิส โคลด์ เวิลด , เคิด ยู บีลี๊ฝ แดท)
I’ve seen some good men get blown over G-packs
(แอฝ ซีน ซัม กู๊ด เม็น เก็ท บโลน โอ๊เฝ่อร จี แพ็ค)
In the Bronx where it’s known to hear the heat clap
(อิน เดอะ บรอนซ แวร์ อิทซ โนน ทู เฮียร เดอะ ฮีท คแล็พ)
And live n*ggaz get it on with the D-techs, SH*T, my life’s legendary
(แอนด์ ไล้ฝ เอ็น *ggaz เก็ท ดิธ ออน วิธ เดอะ ดี ทิค , ฌะ *ที , มาย ไล๊ฟ เลจเอ็นเดริ)
If I wrote down all in a book it would be very scary
(อิ๊ฟ ฟาย โรท เดาน ออล อิน อะ บุ๊ค อิท เวิด บี เฝ๊รี่ สเกลี่)
What you know 16 be missin’ Benzes
(ว๊อท ยู โนว์ 16 บี มิซซิน เบนเซซ)
Rope chain down to my d*ck, the beef looks tremendous
(โร๊พ เชน เดาน ทู มาย ดี *ck , เดอะ บี๊ฟ ลุ๊ค ทริเม๊นดั้ส)
Me and my n*ggaz flip holes in b*tches
(มี แอนด์ มาย เอ็น *ggaz ฟลิพ โฮล ซิน บี *tches)
Back then, when I wouldn’t even pose for b*tches
(แบ็ค เด็น , เว็น นาย วูดดึ่น อี๊เฝ่น โพส ฟอร์ บี *tches)
A-YO, you can ask dapadan who was the man
(อะ โย , ยู แคน อาสคฺ dapadan ฮู วอส เดอะ แมน)
Back in 88, every other week tricked 30 grand
(แบ็ค อิน 88 , เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค ทริ๊ค 30 แกรนด์)
Even my b*tches wore Gucci and Louie
(อี๊เฝ่น มาย บี *tches โว กู๊ซชี่ แอนด์ ลูยอี)
My peeps already in the crowd looking for groupies to screw me
(มาย พีพ ออลเร๊ดี้ อิน เดอะ คราวดํ ลุคอิง ฟอร์ กรูพพี ทู สครูว์ มี)
Exit the club, about to cruise up the block now
(เอ๊กสิท เดอะ คลับ , อะเบ๊าท ทู ครู้ยสํ อั๊พ เดอะ บล๊อค นาว)
with the taj, stay frontin’ with top down
(วิธ เดอะ ทาจ , สเทย์ ฟ้อนดิน วิธ ท๊อพ เดาน)
See me in that new thing with my fiancee
(ซี มี อิน แดท นิว ทริง วิธ มาย ฟีอานเซ)
Ass so fat, making you say ” Muchos GRANDE ”
(อาซ โซ แฟท , เมคอิง ยู เซย์ ” Muchos GRANDE “)
Don’t blame me, blame them, the white folk
(ด้อนท์ เบลม มี , เบลม เด็ม , เดอะ ไว๊ท โฟล้ค)
for giving me ten mil, for possessin’ the tight flow
(ฟอร์ กีฝวิง มี เท็น มิล , ฟอร์ possessin เดอะ ไท๊ท โฟลว์)
WHOA
(โว้ว)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
Ya’ll wanna live my lifestyle
(ยอล วอนนา ไล้ฝ มาย ไลฟ์สตายอฺ)
Never seen a brick, never seen a crackhouse
(เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ บริ๊ค , เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ crackhouse)
Wanna a war with the Don have your techs out
(วอนนา อะ วอร์ วิธ เดอะ ด็อน แฮ็ฝ ยุร ทิค เอ๊าท)
Bring it on, and I’m show you gangsta
(บริง อิท ออน , แอนด์ แอม โชว์ ยู แก๊งซดา)

[Verse 2] {*lapse over chorus*}
([ เฝิซ 2 ] {*แล็พซ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส *})
Yeah, yeah, uh, yo, blow half your head off, leave you with brain damage
(เย่ , เย่ , อา , โย , โบลว์ ฮาล์ฟ ยุร เฮด ออฟฟ , ลี๊ฝ ยู วิธ เบรน แด๊เหมจ)
He got his sh*t rocked cause he didn’t pay homage
(ฮี ก็อท ฮิส ฌะ *ที ร๊อค ค๊อส ฮี ดิ๊นอิน เพย์ ฮอมอิจ)
It’s the Don of this rap sh*t, go on with that wack sh*t
(อิทซ เดอะ ด็อน อ็อฝ ดิส แร็พ ฌะ *ที , โก ออน วิธ แดท แวค ฌะ *ที)
Heard you walked the dorm in a thong on your last bid
(เฮิด ยู ว๊อล์ค เดอะ ดรอม อิน อะ ธอง ออน ยุร ล๊าสท บิด)
Joey Crack is, the most official
(โจอี้ แคร๊ค อีส , เดอะ โมซท อ๊อฟิซเชี่ยล)
Toke the pistol for those who appose the issue
(โทกคฺ เดอะ พิ๊สท่อล ฟอร์ โฑส ฮู appose ดิ อิ๊ชชู่)
I hope I convinced you to back up, really you acted up, believe me
(ไอ โฮพ ไอ คอนฝิ๊นซํ ยู ทู แบ็ค อั๊พ , ริแอ็ลลิ ยู แอ๊คท อั๊พ , บีลี๊ฝ มี)
I could EASILY GET YOUR ASS TOUCHED
(ไอ เคิด อีสอิลิ เก็ท ยุร อาซ ทั๊ช)
And that s*cks, ain’t nobody could f*ck with this
(แอนด์ แดท เอส *cks , เอน โนบอดี้ เคิด ฟัค วิธ ดิส)
Bullet shook could make you take a bucket of piss
(บัลเล่ ฌุค เคิด เม้ค ยู เท้ค เก บัคเค็ท อ็อฝ พิซ)
For runnin’ your lips
(ฟอร์ รูนนิน ยุร ลิพ)
Got the fifth stuck in your ribs, don’t make me…
(ก็อท เดอะ ฟิฟธ ซทัค อิน ยุร ริบ , ด้อนท์ เม้ค มี)
splash your lungs right in front of your kids
(ซพแลฌ ยุร ลัง ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยุร คิด)
I’m a basketcase, don’t ever give this bastard space
(แอม มา basketcase , ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ กี๊ฝ ดิส แบซเทิด สเพ๊ซ)
or I’ma have your ass erased
(ออ แอมอา แฮ็ฝ ยุร อาซ อีเรส)
I’m from the Bronx amongst corrupt cops, we mothered this rap sh*t
(แอม ฟรอม เดอะ บรอนซ อะมังซท คอร์รัพทํ ค็อพ , วี ม๊าเธ่อร์ ดิส แร็พ ฌะ *ที)
But still don’t get enough props
(บั๊ท สทิลล ด้อนท์ เก็ท อีน๊าฟ พร็อพ)
All I hear is ” Gangsta ” you ain’t build like that
(ออล ไอ เฮียร อีส ” แก๊งซดา ” ยู เอน บิ้ลดํ ไล๊ค แดท)
Don’t make me have to pull a tool and really tilt your cap
(ด้อนท์ เม้ค มี แฮ็ฝ ทู พูลล อะ ทูล แอนด์ ริแอ็ลลิ ทิลท ยุร แค๊พ)
I’m from crills to crack
(แอม ฟรอม crills ทู แคร๊ค)
You’ve been dealin’ with rap
(ยู๊ฟ บีน ดิลลิน วิธ แร็พ)
You ain’t never run the streets, now I’m revealing your act
(ยู เอน เน๊เฝ่อร์ รัน เดอะ สทรีท , นาว แอม รีวิวลิง ยุร แอ๊คท)
What the f*ck
(ว๊อท เดอะ ฟัค)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
Ya’ll wanna live my lifestyle
(ยอล วอนนา ไล้ฝ มาย ไลฟ์สตายอฺ)
Never seen a brick, never seen a crackhouse
(เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ บริ๊ค , เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ crackhouse)
Wanna a war with the Don have your techs out
(วอนนา อะ วอร์ วิธ เดอะ ด็อน แฮ็ฝ ยุร ทิค เอ๊าท)
Bring it on, and I’m show you gangsta
(บริง อิท ออน , แอนด์ แอม โชว์ ยู แก๊งซดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Lifestyle คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น