เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Jennifer Lopez

[Forever, forever, forever, forever, forever]
( [ ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร , ฟอเร๊เฝ่อร ])

You can stop the clock that wouldn’t be time enough
(ยู แคน สท๊อพ เดอะ คล๊อค แดท วูดดึ่น บี ไทม์ อีน๊าฟ)
You could let the light turn to morning
(ยู เคิด เล็ท เดอะ ไล๊ท เทิร์น ทู ม๊อร์นิ่ง)
I still would be wanting more of your love
(ไอ สทิลล เวิด บี วอนทิง โม อ็อฝ ยุร ลัฝ)
It just ain’t enough days in a week
(อิท จั๊สท เอน อีน๊าฟ เดย์ ซิน อะ วี๊ค)
Weeks in a month
(วี๊ค ซิน อะ มั้นธ)
Months in a year
(มั้นธ ซิน อะ เยียร์)
How can I make it clear
(ฮาว แคน นาย เม้ค กิด เคลียร์)
[I wanna be with you]
([ ไอ วอนนา บี วิธ ยู ])
I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิธ ยู)
[And feel the heat with you]
([ แอนด์ ฟีล เดอะ ฮีท วิธ ยู ])
And feel the heat with you
(แอนด์ ฟีล เดอะ ฮีท วิธ ยู)
[I’m flying]
([ แอม ฟไลอิง ])
[I’m weightless]
([ แอม เวทเล็ซ ])
I’m floating in the distance
(แอม ฟโลทอิง อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)
[Don’t rush it, be patient]
([ ด้อนท์ รัช อิท , บี เพ๊เที้ยนท์ ])
I’m gonna stop the hands of time I will
(แอม กอนนะ สท๊อพ เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ไทม์ ไอ วิล)

Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
If it feels like this it’s gotta be right
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ดิส อิทซ กอททะ บี ไร๊ท)
Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Don’t let it be over tonight, over tonight
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี โอ๊เฝ่อร ทูไน๊ท , โอ๊เฝ่อร ทูไน๊ท)
Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
If it feels like this it’s gotta be right
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ดิส อิทซ กอททะ บี ไร๊ท)

Let’s do it forever
(เล็ท ดู อิท ฟอเร๊เฝ่อร)
We could do it forever
(วี เคิด ดู อิท ฟอเร๊เฝ่อร)
I could do this forever
(ไอ เคิด ดู ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)
I could do this forever
(ไอ เคิด ดู ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)

Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)

Give me all your life
(กี๊ฝ มี ออล ยุร ไล๊ฟ)
And I’d ask you for even more
(แอนด์ อาย อาสคฺ ยู ฟอร์ อี๊เฝ่น โม)
You can’t offer me a part of your body
(ยู แค็นท อ๊อฟเฟ่อร์ มี อะ พาร์ท อ็อฝ ยุร บ๊อดี้)
Because honestly
(บิคอส ออนเอ็ซทลิ)
It’s just not enough anymore
(อิทซ จั๊สท น็อท อีน๊าฟ แอนนี่มอ)
Let’s get lost in the moment
(เล็ท เก็ท ล็อซท อิน เดอะ โม๊เม้นท)
You know you want it
(ยู โนว์ ยู ว้อนท ดิธ)
What you waiting for?
(ว๊อท ยู เวททิง ฟอร์)
[I wanna be with you]
([ ไอ วอนนา บี วิธ ยู ])
I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิธ ยู)
[And feel the heat with you]
([ แอนด์ ฟีล เดอะ ฮีท วิธ ยู ])
And feel the heat with you
(แอนด์ ฟีล เดอะ ฮีท วิธ ยู)
[I’m flying]
([ แอม ฟไลอิง ])
[I’m weightless]
([ แอม เวทเล็ซ ])
I’m floating in the distance
(แอม ฟโลทอิง อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)

[Don’t rush it, be patient]
([ ด้อนท์ รัช อิท , บี เพ๊เที้ยนท์ ])
I’m gonna stop the hands of time I will
(แอม กอนนะ สท๊อพ เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ไทม์ ไอ วิล)

Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
If it feels like this it’s gotta be right
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ดิส อิทซ กอททะ บี ไร๊ท)
Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Don’t let it be over tonight, over tonight
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี โอ๊เฝ่อร ทูไน๊ท , โอ๊เฝ่อร ทูไน๊ท)
Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
If it feels like this it’s gotta be right
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ดิส อิทซ กอททะ บี ไร๊ท)

Let’s do it forever
(เล็ท ดู อิท ฟอเร๊เฝ่อร)
We could do it forever
(วี เคิด ดู อิท ฟอเร๊เฝ่อร)
I could do this forever
(ไอ เคิด ดู ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)
I could do this forever
(ไอ เคิด ดู ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)

Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)

Can you tell me what it is
(แคน ยู เทลล มี ว๊อท ดิธ อีส)
You’re waiting for?
(ยัวร์ เวททิง ฟอร์)
Can you tell me what it is
(แคน ยู เทลล มี ว๊อท ดิธ อีส)
‘Cause I don’t know
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ โนว์)
[Let’s go]
([ เล็ท โก ])
Come on baby just take my hand
(คัมมอน เบ๊บี้ จั๊สท เท้ค มาย แฮนด์)
[Let’s go]
([ เล็ท โก ])
Why you lookin’ like you don’t understand
(วาย ยู ลุคกิน ไล๊ค ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

[Let’s go]
([ เล็ท โก ])
That’s it, I’m gonna make this easy
(แด้ท ซิท , แอม กอนนะ เม้ค ดิส อีสอิ)

[Let’s go]
([ เล็ท โก ])
And that ain’t me, believe me
(แอนด์ แดท เอน มี , บีลี๊ฝ มี)
But just…
(บั๊ท จั๊สท)

Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
If it feels like this it’s gotta be right
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ดิส อิทซ กอททะ บี ไร๊ท)
Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
Don’t let it be over tonight, over tonight
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บี โอ๊เฝ่อร ทูไน๊ท , โอ๊เฝ่อร ทูไน๊ท)
Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี)
If it feels like this it’s gotta be right
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ไล๊ค ดิส อิทซ กอททะ บี ไร๊ท)

Let’s do it forever
(เล็ท ดู อิท ฟอเร๊เฝ่อร)
We could do it forever
(วี เคิด ดู อิท ฟอเร๊เฝ่อร)
I could do this forever
(ไอ เคิด ดู ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)
I could do this forever
(ไอ เคิด ดู ดิส ฟอเร๊เฝ่อร)

Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever
(ฟอเร๊เฝ่อร)

Let’s go
(เล็ท โก)

Forever…
(ฟอเร๊เฝ่อร)

Let’s go
(เล็ท โก)

Forever…
(ฟอเร๊เฝ่อร)

Let’s go
(เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น