เนื้อเพลง Let’s Dance คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

Dance!
( แด๊นซ์ !)
It’s so hot
(อิทซ โซ ฮอท)
I can’t stop
(ไอ แค็นท สท๊อพ)
The music fills the room
(เดอะ มิ๊วสิค ฟิลล เดอะ รูม)
Vibrations
(ไฝบเรฌัน)
Sensations
(เซ็นเซฌัน)
That beat goes boom boom boom
(แดท บีท โกซ บูม บูม บูม)
I’ve got to keep it together
(แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ve got to keep it together
(แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ve got to keep it together
(แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Watch the crazy people dance
(ว๊อทช เดอะ คเรสิ พี๊เพิ่ล แด๊นซ์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Let’s dance [tonight]
(เล็ท แด๊นซ์ [ ทูไน๊ท ])
Show me [feels so right]
(โชว์ มี [ ฟีล โซ ไร๊ท ])
Hold me [hold me tight]
(โฮลด์ มี [ โฮลด์ มี ไท๊ท ])
Control me
(คอนโทรล มี)
Let’s dance [right now]
(เล็ท แด๊นซ์ [ ไร๊ท นาว ])
Take me [spin me round]
(เท้ค มี [ สพิน มี ราวนด ])
Shake me [shake me down]
(เช้ค มี [ เช้ค มี เดาน ])
Make me
(เม้ค มี)

Let’s dance
(เล็ท แด๊นซ์)
Just like that
(จั๊สท ไล๊ค แดท)
Don’t hold back
(ด้อนท์ โฮลด์ แบ็ค)
Get crazy on the floor
(เก็ท คเรสิ ออน เดอะ ฟลอร์)
We’ll have fun
(เวลล แฮ็ฝ ฟัน)
All day long
(ออล เดย์ ลอง)
And then we’ll still want more
(แอนด์ เด็น เวลล สทิลล ว้อนท โม)
I’ve got to keep it together
(แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ve got to keep it together
(แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ve got to keep it together
(แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Watch the crazy people dance
(ว๊อทช เดอะ คเรสิ พี๊เพิ่ล แด๊นซ์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Let’s dance [tonight]
(เล็ท แด๊นซ์ [ ทูไน๊ท ])
Show me [feels so right]
(โชว์ มี [ ฟีล โซ ไร๊ท ])
Hold me [hold me tight]
(โฮลด์ มี [ โฮลด์ มี ไท๊ท ])
Control me
(คอนโทรล มี)
Let’s dance [right now]
(เล็ท แด๊นซ์ [ ไร๊ท นาว ])
Take me [spin me round]
(เท้ค มี [ สพิน มี ราวนด ])
Shake me [shake me down]
(เช้ค มี [ เช้ค มี เดาน ])
Make me
(เม้ค มี)

Look in my eyes
(ลุ๊ค อิน มาย อาย)
You’ll realize
(โยว รีแอะไลส)
We can’t deny
(วี แค็นท ดีนาย)
I’m into you and you’re so into me
(แอม อิ๊นทู ยู แอนด์ ยัวร์ โซ อิ๊นทู มี)
And you know you can’t fight what is meant to be
(แอนด์ ยู โนว์ ยู แค็นท ไฟ้ท ว๊อท อีส เม็นท ทู บี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Let’s dance [tonight]
(เล็ท แด๊นซ์ [ ทูไน๊ท ])
Show me [feels so right]
(โชว์ มี [ ฟีล โซ ไร๊ท ])
Hold me [hold me tight]
(โฮลด์ มี [ โฮลด์ มี ไท๊ท ])
Control me
(คอนโทรล มี)
Let’s dance [right now]
(เล็ท แด๊นซ์ [ ไร๊ท นาว ])
Take me [spin me round]
(เท้ค มี [ สพิน มี ราวนด ])
Shake me [shake me down]
(เช้ค มี [ เช้ค มี เดาน ])
Make me
(เม้ค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Dance คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น