เนื้อเพลง I Wanna Love You คำอ่านไทย Akon feat Snoop Dogg

[Akon:] Convict…Music…and you know we up front.
([ เอคอน : ] ค๊อนฝิคทํ มิ๊วสิค แอนด์ ยู โนว์ วี อั๊พ ฟร๊อนท)

[Chorus: Akon]
([ ค๊อรัส : เอคอน ])
I see you windin’ and grindin’ up on the floor
(ไอ ซี ยู วินดิน แอนด์ กรี๊ดอิน อั๊พ ออน เดอะ ฟลอร์)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โนว์ ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอนด์ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Money in the air as mo’ fell
(มั๊นนี่ อิน ดิ แอร์ แอส โม เฟล)
Grab you by your coattail, take you to the motel, ho sale
(แกร๊บ ยู บาย ยัวร์ โคลทเทล , เท้ค ยู ทู เดอะ โมเท็ล , โฮ เซล)
Don’t tell, wont tell, baby say “I don’t talk, Dogg unless you told on me” – oh well
(โด๊นท เทลล , โวน เทลล , เบ๊บี้ เซย์ ไอ โด๊นท ท๊อล์ค , ด๊อก อันเล๊ซ ยู โทลด ออน มี โอ้ เวลล)
Take a picture wit me, what the flick gon’ do
(ทาก เก พิ๊คเจ้อร์ วิท มี , ว๊อท เดอะ ฟลิค กอน ดู)
Baby stick to me and I’ma stick on you
(เบ๊บี้ สทิ๊ค ทู มี แอนด์ แอมมา สทิ๊ค ออน ยู)
If you pick me then I’ma pick on you
(อิ๊ฟ ยู พิค มี เด็น แอมมา พิค ออน ยู)
d-o-double g and I’m here to put this dick on you
(d โอ ดั๊บเบิ้ล จี แอนด์ แอม เฮียร ทู พุท ดิส ดิก ออน ยู)
I’m stuck on pussy and your’s is right
(แอม สทัค ออน พุซซิ แอนด์ ยัวร์ อีส ไร๊ท)
Rip ridin’ the poles and them doors is tight
(ริพ ริดอิน เดอะ โพล แอนด์ เด็ม ดอร์ อีส ไท๊ท)
And I’ma get me a shot ‘fo the end of the night
(แอนด์ แอมมา เก็ท มี อะ ชอด โฟ ดิ เอ็นด ออฟ เดอะ ไน๊ท)
Cause pussy is pussy and baby you’re pussy for life
(ค๊อส พุซซิ อีส พุซซิ แอนด์ เบ๊บี้ ยัวร์ พุซซิ ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Chorus: Akon]
([ ค๊อรัส : เอคอน ])
I see you windin’ and grindin’ up on the floor
(ไอ ซี ยู วินดิน แอนด์ กรี๊ดอิน อั๊พ ออน เดอะ ฟลอร์)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โนว์ ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอนด์ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)

[Akon]
([ เอคอน ])
Shorty I can see you ain’t lonely
(ชอร์ทที ไอ แคน ซี ยู เอน โลนลี่)
Handful of niggease and they all got cheese
(แฮนฟุล ออฟ นิกกีสฺ แอนด์ เดย์ ออล กอท ชี๊ส)
See you lookin’ at me now what its gon’ be
(ซี ยู ลุคกิน แอ็ท มี นาว ว๊อท อิทซ กอน บี)
Just another tease far as I can see
(เจิ๊สท อะน๊าเทร่อร์ ทีส ฟาร์ แอส ซาย แคน ซี)
Tryna get you up out this club if it means spendin’ a couple dubs
(ทายนา เก็ท ยู อั๊พ เอ๊าท ดิส คลับ อิ๊ฟ อิท มีน สเปนดิน อะ คั๊พเพิ่ล ดับ)
Throwin’ bout 30 stacks in the back make it rain like that cause I’m far from a scrub
(โตวอิน เบ้าท์ 30 สแตก ซิน เดอะ แบ็ค เม้ค อิท เรน ไล๊ค แดท ค๊อส แอม ฟาร์ ฟรอม มา ซครับ)
And you know my pedigree, ex-deala use to move amphetamines
(แอนด์ ยู โนว์ มาย เพ๊ดิกรี , เอ็กซ์ ดิลลา ยู๊ส ทู มู๊ฝ แอมเฟททะมีน)
Girl I spend money like it don’t mean nothing and besides I got a thing for you.
(เกิร์ล ไอ สเพ็นด มั๊นนี่ ไล๊ค อิท โด๊นท มีน นอทติง แอนด์ บีไซด์ ซาย กอท ดา ติง ฟอร์ ยู)
[adsense]
[Chorus: Akon]
([ ค๊อรัส : เอคอน ])
I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
(ไอ ซี ยู วินดิน แอนด์ กรี๊ดอิน อั๊พ ออน เดอะ ฟลอร์ ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โนว์ ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอนด์ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know girl
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ เกิร์ล)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Mobbin’ through the club and I’m low pressin’
(มอบบิน ตรู เดอะ คลับ แอนด์ แอม โลว เพรซซิน)
I’m sittin’ in the back in the smoker’s section [just smokin’]
(แอม ซิทดิน อิน เดอะ แบ็ค อิน เดอะ ซโมคเออะ เซ๊คชั่น [ เจิ๊สท สโมกิน ])
Birds eye, I got a clear view
(เบิร์ด อาย , ไอ กอท ดา เคลียร์ ฝิว)
You can’t see me, but I can see you [baby I see you] -mm
(ยู แค้น ซี มี , บั๊ท ไอ แคน ซี ยู [ เบ๊บี้ ไอ ซี ยู ] มึม)
It’s cool, we jet, the mood is set, your pussy is wet
(อิทซ คูล , วี เจ๊ต , เดอะ มู้ด อีส เซ็ท , ยัวร์ พุซซิ อีส เว๊ท)
You’re rubbin’ your back and touchin’ your neck
(ยัวร์ รับบิน ยัวร์ แบ็ค แอนด์ ทัชชิน ยัวร์ เน็ค)
Your body is movin’, you humpin’ and jumpin’
(ยัวร์ บ๊อดี้ อีส มูวิน , ยู ฮัพปิน แอนด์ จั๊มปิน)
Your titties is bouncin’, you smilin’ and grinnin’ and lookin’ at me
(ยัวร์ ไตเติลสฺ อีส เบ๊าซิน , ยู สไมลิน แอนด์ กรีนอิน แอนด์ ลุคกิน แอ็ท มี)

[Akon]
([ เอคอน ])
Girl and while your looking at me I’m ready to hit the caddy
(เกิร์ล แอนด์ ไวล์ ยัวร์ ลุคกิ้ง แอ็ท มี แอม เร๊ดี้ ทู ฮิท เดอะ แคดดี)
Right up on the patio move the patty to the caddy
(ไร๊ท อั๊พ ออน เดอะ พาทิโอ มู๊ฝ เดอะ แพททิ ทู เดอะ แคดดี)
Baby you got a phatty, the type I like to marry
(เบ๊บี้ ยู กอท ดา พาดี , เดอะ ไท๊พ ไอ ไล๊ค ทู แม๊ร์รี่)
Wantin’ to just give you everything and that’s kinda scary
(วอนติน ทู เจิ๊สท กี๊ฝ ยู เอฟรี่ติง แอนด์ แด้ท กินดา สเกลี่)
Cause I’m loving the way you shake your ass
(ค๊อส แอม เลิฝฝิ่ง เดอะ เวย์ ยู เช้ค ยัวร์ แอส)
Bouncin’, got me tippin’ my glass
(เบ๊าซิน , กอท มี ทิพปิน มาย กล๊าสส)
normally don’t get caught up too fast
(นอแม็ลลิ โด๊นท เก็ท คลอด อั๊พ ทู ฟาสท)
But I got a thing for you
(บั๊ท ไอ กอท ดา ติง ฟอร์ ยู)

[Chorus: Akon]
([ ค๊อรัส : เอคอน ])
I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
(ไอ ซี ยู วินดิน แอนด์ กรี๊ดอิน อั๊พ ออน เดอะ ฟลอร์ ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โนว์ ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอนด์ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)

[Chorus: Akon]
([ ค๊อรัส : เอคอน ])
I see you windin’ and grindin’ up on the floor,
(ไอ ซี ยู วินดิน แอนด์ กรี๊ดอิน อั๊พ ออน เดอะ ฟลอร์ ,)
I know you see me lookin’ at you and you already know
(ไอ โนว์ ยู ซี มี ลุคกิน แอ็ท ยู แอนด์ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)
I wanna love you, you already know
(ไอ วอนนา เลิฟ ยู , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์)

girl…
(เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Love You คำอ่านไทย Akon feat Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น