เนื้อเพลง I’ll Never Love Again คำอ่านไทย Taio Cruz

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
I Was Wrong To Let You Walk Right Out Of My Life
(ไอ วอส รอง ทู เล็ท ยู ว๊อล์ค ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I Was Dumb To Think That I Could Survive
(ไอ วอส ดัมบ ทู ทริ๊งค แดท ไอ เคิด เซอร์ไฝ๊ฝ)
Was A Fool To Think The Grass Was Greener
(วอส ซา ฟูล ทู ทริ๊งค เดอะ กราซ วอส กรีนเออะ)
On The Other Side, Now It Hurts To Know That
(ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ , นาว อิท เฮิร์ท ทู โนว์ แดท)
He Means That I, I’ll Never Love Again
(ฮี มีน แดท ไอ , อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never Hey, Hey…
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เฮ , เฮ)
I’ll Never Find Nobody Who Can Love Me Like You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ฮู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody To Treat Me The Way You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ทู ทรี๊ท มี เดอะ เวย์ ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody Else [Babe] Hey I’ll Never Fall In Love Again Ay…
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส [ เบ้บ ] เฮ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน ไอ)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I Was Stupid To Think That Any Love Could Compare
(ไอ วอส สทิ๊วผิด ทู ทริ๊งค แดท เอ๊นี่ ลัฝ เคิด คอมแพร์)
To The Love That You Gave To Me From You…
(ทู เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ ทู มี ฟรอม ยู)
Was A Fool, Yes A Fool To Think That I’d Find Anywhere
(วอส ซา ฟูล , เย็ซ ซา ฟูล ทู ทริ๊งค แดท อาย ไฟนด์ เอนอิฮแว)
Anyone That’s Better For Me Than You…
(เอนอิวัน แด้ท เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ มี แฑ็น ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never Hey, Hey…
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เฮ , เฮ)
I’ll Never Find Nobody Who Can Love Me Like You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ฮู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody To Treat Me The Way You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ทู ทรี๊ท มี เดอะ เวย์ ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody Else [Babe] Hey I’ll Never Fall In Love Again Ay…
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส [ เบ้บ ] เฮ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน ไอ)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
And Now My Heart Is Stone Cold Because You’ve Gone, Gone Away [Away] Gone Away [Away]
(แอนด์ นาว มาย ฮาร์ท อีส สโทน โคลด์ บิคอส ยู๊ฟ กอน , กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ] กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ])
And Now My Heart Is Stone Cold Because You’ve Gone, Gone Away [Away] Gone Away [Away]
(แอนด์ นาว มาย ฮาร์ท อีส สโทน โคลด์ บิคอส ยู๊ฟ กอน , กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ] กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ])
And Now My Heart Is Stone Cold Because You’ve Gone, Gone Away [Away] Gone Away [Away]
(แอนด์ นาว มาย ฮาร์ท อีส สโทน โคลด์ บิคอส ยู๊ฟ กอน , กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ] กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ])
And Now My Heart Is Stone Cold Because You’ve Gone, Gone Away [Away] Gone Away [Away]
(แอนด์ นาว มาย ฮาร์ท อีส สโทน โคลด์ บิคอส ยู๊ฟ กอน , กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ] กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ])
Gone Away Gone Away, Gone Away, Gone Away, Gone Away…
(กอน อะเวย์ กอน อะเวย์ , กอน อะเวย์ , กอน อะเวย์ , กอน อะเวย์)

I’ll Never Love Again
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never [I’ll Never Love Again]
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ [ อิลล เน๊เฝ่อร์ ลัฝ อะเกน ])
Never, Never Hey, Hey…
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เฮ , เฮ)
I’ll Never Find Nobody Who Can Love Me Like You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ฮู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody To Treat Me The Way You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ทู ทรี๊ท มี เดอะ เวย์ ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody Else [Babe] Hey I’ll Never Fall In Love Again Ay…
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส [ เบ้บ ] เฮ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน ไอ)
I’ll Never Find Nobody Who Can Love Me Like You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ฮู แคน ลัฝ มี ไล๊ค ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody To Treat Me The Way You Do
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ ทู ทรี๊ท มี เดอะ เวย์ ยู ดู)
I’ll Never Find Nobody Else [Babe] Hey I’ll Never Fall In Love Again Ay…
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส [ เบ้บ ] เฮ อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Never Love Again คำอ่านไทย Taio Cruz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น