เนื้อเพลง Off The Chain With It คำอ่านไทย Trina

[Trick Daddy]
( [ ทริ๊ค แดดดิ ])
What time ya’ll?? Ball off tha chain
(ว๊อท ไทม์ ยอล บอล ออฟฟ ท่า เชน)

[CHORUS- 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
You off tha chain wit it,
(ยู ออฟฟ ท่า เชน วิท ดิธ ,)
you do your thang wit it
(ยู ดู ยุร เตง วิท ดิธ)
tha way you talk, tha way you walkin
(ท่า เวย์ ยู ท๊อล์ค , ท่า เวย์ ยู วอคกิน)
girl you slang wit it
(เกิร์ล ยู ซแล็ง วิท ดิธ)
You on tha road lil’ momma
(ยู ออน ท่า โร้ด ลิล มอมมา)
Outta control lil’ momma
(เอ๊าตา คอนโทรล ลิล มอมมา)
never know dis b’4, but damn you swole lil momma
(เน๊เฝ่อร์ โนว์ ดิซ b4 , บั๊ท แดมนํ ยู swole ลิล มอมมา)

[VERSE 1: Trina]
([ เฝิซ 1 : ทรีน่า ])

Like I said before, you don’t nann hoe
(ไล๊ค ไก เซ็ด บีฟอร์ , ยู ด้อนท์ nann โฮ)
who off tha chain like me, you understand hoe?
(ฮู ออฟฟ ท่า เชน ไล๊ค มี , ยู อั๊นเด้อรสแทนด โฮ)
I got tha n*ggas at me, I got tha b*tches at me
(ไอ ก็อท ท่า เอ็น *ggas แอ็ท มี , ไอ ก็อท ท่า บี *tches แอ็ท มี)
At the shows dyke hoes blowin kisses at me
(แอ็ท เดอะ โชว์ ไดค โฮ โบลวิน คีสเซซ แอ็ท มี)
Slow your roll hoe, Lil’ Momma strictly d*ck
(สโลว์ ยุร โรลล โฮ , ลิล มอมมา ซทรีคลิ ดี *ck)
I’m the b*tch that got you lame hoes poppin sh*t
(แอม เดอะ บี *tch แดท ก็อท ยู เลม โฮ พอพปิน ฌะ *ที)
I’m off tha glass, got these n*ggas trickin 20 G’s
(แอม ออฟฟ ท่า กล๊าสส , ก็อท ฑิส เอ็น *ggas ทริคกิน 20 จีส)
Lil’ Momma gettin’ plenty g’s and I got ’em hollerin
(ลิล มอมมา เกดดิน เพล๊นที่ จีส แซน ดาย ก็อท เอ็ม ฮอร์เลอริน)

[CHORUS 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[VERSE 2: Trina]
([ เฝิซ 2 : ทรีน่า ])

Ain’t no secret baby
(เอน โน ซี๊เขร็ท เบ๊บี้)
you know lil’ momma shinin’
(ยู โนว์ ลิล มอมมา ชายนิน)
BB studded, diamond’s got these big ballers whinin’
(BB ซทัดดิด , ได๊ม่อนดํ ก็อท ฑิส บิ๊ก บอลเลอ วายนิน)
You know lil’ momma play
(ยู โนว์ ลิล มอมมา เพลย์)
N*gga let them g’s loose
(เอ็น *gga เล็ท เด็ม จีส ลู้ส)
Or rob that bank playboy
(ออ ร๊อบ แดท แบ๊งค พเลบอย)
peel them g’s loose
(พีล เด็ม จีส ลู้ส)
you know lil’ momma baddest b*tch on tha south coast
(ยู โนว์ ลิล มอมมา แบดเดส บี *tch ออน ท่า เซ๊าธ โค้สท)
i got these buck n*ggas trickin’ of their house note
(ไอ ก็อท ฑิส บั๊ค เอ็น *ggas ทริคกิน อ็อฝ แดร์ เฮ้าส โน๊ท)
cuz i’m off tha glass wit it
(คัซ แอม ออฟฟ ท่า กล๊าสส วิท ดิธ)
I’m gettin’ cash with it
(แอม เกดดิน แค๊ช วิธ อิท)
Pretty face, slim waist, phat ass wit it
(พริ๊ทที่ เฟซ , สลิม เว๊สท , แฟททฺ อาซ วิท ดิธ)

[CHORUS- 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[VERSE 3: Trick Daddy]
([ เฝิซ 3 : ทริ๊ค แดดดิ ])

You off tha chain wit it, ha, off tha chain wit it,
(ยู ออฟฟ ท่า เชน วิท ดิธ , ฮา , ออฟฟ ท่า เชน วิท ดิธ ,)
off tha chain wit it
(ออฟฟ ท่า เชน วิท ดิธ)
See i can tell by your smile,
(ซี ไอ แคน เทลล บาย ยุร สไมล์ ,)
Girl you got your freak game on,
(เกิร์ล ยู ก็อท ยุร ฟรี๊ค เกม ออน ,)
got on these strap up heels, and your P thangs on
(ก็อท ออน ฑิส ซทแร็พ อั๊พ ฮีล , แอนด์ ยุร พี เตง ออน)
You got your hair all done
(ยู ก็อท ยุร แฮร์ ออล ดัน)
somebody ta watch your son
(ซัมบอดี้ ทา ว๊อทช ยุร ซัน)
you off tha chain wit it
(ยู ออฟฟ ท่า เชน วิท ดิธ)
you slang your than you makin change wit it
(ยู ซแล็ง ยุร แฑ็น ยู เมกิน เช้งจํ วิท ดิธ)
for a lil cash
(ฟอร์ รา ลิล แค๊ช)
for a lil ass
(ฟอร์ รา ลิล อาซ)
for a lil’ this
(ฟอร์ รา ลิล ดิส)
for a lil that
(ฟอร์ รา ลิล แดท)
letme make this
(letme เม้ค ดิส)
letme take this
(letme เท้ค ดิส)
letme get that
(letme เก็ท แดท)
I’m down wit it
(แอม เดาน วิท ดิธ)
I’ll be up supportin’ your cause
(อิลล บี อั๊พ supportin ยุร ค๊อส)
flirtin’ all week long
(เฟอทอิน ออล วี๊ค ลอง)
i’ll be rememberin’ your walls
(อิลล บี rememberin ยุร วอลล์)

[CHORUS-1x]
([ ค๊อรัส 1x ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])

Yeah I’m off tha chain wit it
(เย่ แอม ออฟฟ ท่า เชน วิท ดิธ)
I do my thang with it
(ไอ ดู มาย เตง วิธ อิท)
Last year ya’ll remember how i came wit it
(ล๊าสท เยียร์ ยอล รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว ไอ เคม วิท ดิธ)
uh, now i’m makin’ hits again
(อา , นาว แอม เมกิน ฮิท อะเกน)
Trinna&Trick again
(Trinna&ทริ๊ค อะเกน)
Got you hatin’ hoes sick again
(ก็อท ยู แฮดดิน โฮ ซิ๊ค อะเกน)
And them n*ggas hollerin’
(แอนด์ เด็ม เอ็น *ggas ฮอร์เลอริน)

[CHORUS – til end]
([ ค๊อรัส ทิล เอ็นด ])

[feat. Trick Daddy]
([ ฟีท ทริ๊ค แดดดิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Off The Chain With It คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น