เนื้อเพลง Surfin’ Safari คำอ่านไทย The Beach Boys

Guild Music Company BMI
( กิลด มิ๊วสิค คัมพะนิ BMI)
Brian Wilson/Mike Love
(ไบรเอน วิลสัน /ไมค ลัฝ)

Let’s go surfin’ now
(เล็ท โก surfin นาว)
Everybody’s learning how
(เอวี่บอดี้ เลอนิง ฮาว)
Come on and safari with me
(คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ มี)
[Come on and safari with…]
([ คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ ])

Early in the morning we’ll be startin’ out
(เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง เวลล บี สตาร์ดิน เอ๊าท)
Some honeys will be coming along
(ซัม ฮั๊นนี่ วิล บี คัมอิง อะลอง)
We’re loading up our Woody
(เวีย โลดดิง อั๊พ เอ๊า วูดอิ)
With our boards inside
(วิธ เอ๊า บอร์ด อิ๊นไซด์)
And headin’ out singing our song
(แอนด์ เฮดิน เอ๊าท ซิงกิง เอ๊า ซ็อง)

Come on [surfin’] baby wait and see [surfin’ safari]
(คัมมอน [ surfin ] เบ๊บี้ เว้ท แอนด์ ซี [ surfin ซาฟ๊ารี ])
Yes I’m gonna [surfin’] take you surfin’ [surfin’ safari]with me
(เย็ซ แอม กอนนะ [ surfin ] เท้ค ยู surfin [ surfin ซาฟ๊ารี ] วิธ มี)
Come along [surfin’] baby wait and see [surfin’ safari]
(คัม อะลอง [ surfin ] เบ๊บี้ เว้ท แอนด์ ซี [ surfin ซาฟ๊ารี ])
Yes I’m gonna [surfin’] take you surfin’ [surfin’ safari]with me
(เย็ซ แอม กอนนะ [ surfin ] เท้ค ยู surfin [ surfin ซาฟ๊ารี ] วิธ มี)
Let’s go surfin’ now
(เล็ท โก surfin นาว)
Everybody’s learning how
(เอวี่บอดี้ เลอนิง ฮาว)
Come on and safari with me
(คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ มี)
[Come on and safari with…]
([ คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ ])
At Huntington and Malibu
(แอ็ท Huntington แอนด์ Malibu)
They’re shooting the pier
(เดรว ชูดดิง เดอะ เพีย)
At Rincon they’re walking the nose
(แอ็ท Rincon เดรว วอคกิง เดอะ โน้ส)
We’re going on safari to the islands this year
(เวีย โกอิ้ง ออน ซาฟ๊ารี ทู ดิ ไอ๊แลนด์ ดิส เยียร์)
So if you’re coming get ready to go
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ คัมอิง เก็ท เร๊ดี้ ทู โก)

Come on [surfin’] baby wait and see [surfin’ safari]
(คัมมอน [ surfin ] เบ๊บี้ เว้ท แอนด์ ซี [ surfin ซาฟ๊ารี ])
Yes I’m gonna [surfin’] take you surfin’ [surfin’ safari]with me
(เย็ซ แอม กอนนะ [ surfin ] เท้ค ยู surfin [ surfin ซาฟ๊ารี ] วิธ มี)
Come along [surfin’] baby wait and see [surfin’ safari]
(คัม อะลอง [ surfin ] เบ๊บี้ เว้ท แอนด์ ซี [ surfin ซาฟ๊ารี ])
Yes I’m gonna [surfin’] take you surfin’ [surfin’ safari]with me
(เย็ซ แอม กอนนะ [ surfin ] เท้ค ยู surfin [ surfin ซาฟ๊ารี ] วิธ มี)

Let’s go surfin’ now
(เล็ท โก surfin นาว)
Everybody’s learning how
(เอวี่บอดี้ เลอนิง ฮาว)
Come on and safari with me
(คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ มี)
[Come on and safari with…]
([ คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ ])

They’re anglin’ in Laguna in Cerro Azul
(เดรว anglin อิน Laguna อิน Cerro Azul)
They’re kicking out in Dohini too
(เดรว คิคกิ้ง เอ๊าท อิน Dohini ทู)
I tell you surfing’s mighty wild
(ไอ เทลล ยู เซิฟฟริง ไมทอิ ไวลด์)
It’s getting bigger every day
(อิทซ เกดดดิ้ง บี๊กเกอร์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
From Hawaii to the shores of Peru
(ฟรอม ฮะวอยี ทู เดอะ ชอร์ อ็อฝ เพอรู)

Come on [surfin’] baby wait and see [surfin’ safari]
(คัมมอน [ surfin ] เบ๊บี้ เว้ท แอนด์ ซี [ surfin ซาฟ๊ารี ])
Yes I’m gonna [surfin’] take you surfin’ [surfin’ safari]with me
(เย็ซ แอม กอนนะ [ surfin ] เท้ค ยู surfin [ surfin ซาฟ๊ารี ] วิธ มี)
Come along [surfin’] baby wait and see [surfin’ safari]
(คัม อะลอง [ surfin ] เบ๊บี้ เว้ท แอนด์ ซี [ surfin ซาฟ๊ารี ])
Yes I’m gonna [surfin’] take you surfin’ [surfin’ safari]with me
(เย็ซ แอม กอนนะ [ surfin ] เท้ค ยู surfin [ surfin ซาฟ๊ารี ] วิธ มี)

Let’s go surfin’ now
(เล็ท โก surfin นาว)
Everybody’s learning how
(เอวี่บอดี้ เลอนิง ฮาว)
Come on and safari with me
(คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ มี)
[Come on and safari with…]
([ คัมมอน แอนด์ ซาฟ๊ารี วิธ ])

With me Surfin’ Safari With me Surfin’ Safari With meSurfin’ Safari
(วิธ มี Surfin ซาฟ๊ารี วิธ มี Surfin ซาฟ๊ารี วิธ meSurfin ซาฟ๊ารี)
With me Surfin’ SafariWith meSurfin’ SafariWith me Surfin’ Safari
(วิธ มี Surfin SafariWith meSurfin SafariWith มี Surfin ซาฟ๊ารี)
With meSurfin’ Safari
(วิธ meSurfin ซาฟ๊ารี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Surfin’ Safari คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น