เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Eminem

[Girls voice is Dina Rea]
([ เกิร์ล ว๊อยซ์ อีส ดีนา เรีย ])

[Intro]
([ อินโทร ])
Oh
(โอ้)
You high baby?
(ยู ไฮฮ เบ๊บี้)
Yeah
(เย่)
Ya
(ยา)
Talk to me
(ท๊อล์ค ทู มี)
You want me to tell you something?
(ยู ว้อนท มี ทู เทลล ยู ซัมติง)
Uh-huh
(อา ฮัช)
I know what you want to hear…
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร)

[Chorus A]
([ ค๊อรัส ซา ])
‘Cause I know you want me baby, I think I want you too
(ค๊อส ไอ โนว์ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้ , ไอ ตริ๊งค ไอ ว้อนท ยู ทู)
I think I love you baby, I think I love you too
(ไอ ตริ๊งค ไอ เลิฟ ยู เบ๊บี้ , ไอ ตริ๊งค ไอ เลิฟ ยู ทู)
I’m here to save you girl, come be in Shady’s world
(แอม เฮียร ทู เซฝ ยู เกิร์ล , คัม บี อิน เฌดอิ เวิลด)
I want to grow together, let’s let our love unfurl
(ไอ ว้อนท ทู โกรว์ ทูเก๊ทเธ่อร์ , เล็ท เล็ท เอ๊า เลิฟ อันเฟิล)
You know you want me baby, you know I want you too
(ยู โนว์ ยู ว้อนท มี เบ๊บี้ , ยู โนว์ ไอ ว้อนท ยู ทู)
They call me Superman, I’m here to rescue you
(เดย์ คอลลํ มี ซยูเพอะแม็น , แอม เฮียร ทู เร๊สคิ้ว ยู)
I want to save you girl, come be in Shady’s world
(ไอ ว้อนท ทู เซฝ ยู เกิร์ล , คัม บี อิน เฌดอิ เวิลด)
Ooh boy you drive me crazy, bitch you make me hurl…
(อู้ บอย ยู ไดร๊ฝ มี เคซี่ , บิช ยู เม้ค มี เฮิร์ล)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
They call me Superman, leap tall hoes in a single bound
(เดย์ คอลลํ มี ซยูเพอะแม็น , ลี๊พ ทอลล์ โฮ ซิน อะ ซิงเกิล บาวนฺดฺ)
I’m single now, got no ring on this finger now
(แอม ซิงเกิล นาว , กอท โน ริง ออน ดิส ฟิงเกอะ นาว)
I’d never let another chick bring me down in a relationship
(อาย เน๊เว่อร์ เล็ท อะน๊าเทร่อร์ ชิกค์ บริง มี ดาวน์ อิน อะ รีเลชั่นชิพ)
Save it bitch, babysit, you make me sick
(เซฝ อิท บิช , เบบี้ซิท , ยู เม้ค มี ซิ๊ค)
Superman ain’t savin’ shit, girl you can jump on Shady’s dick
(ซยูเพอะแม็น เอน เซฝวิน ชิท , เกิร์ล ยู แคน จั๊มพ ออน เฌดอิ ดิก)
Straight from the hip, cut to the chase,
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ ฮิพ , คัท ทู เดอะ เชส ,)
I tell a motherfuckin’ slut to her face
(ไอ เทลล อะ มาเทอร์ฟัคกิน ซลัท ทู เฮอ เฟซ)
Play no games, say no names, ever since I broke up with what’s her face
(เพลย์ โน เกม , เซย์ โน เนม , เอ๊เว่อร์ ซิ๊นซ ไอ โบค อั๊พ วิธ ว๊อท เฮอ เฟซ)
I’m a different man, kiss my ass, kiss my lips, bitch why ask?
(แอม มา ดีฟฟาเร้น แมน , คิสส มาย แอส , คิสส มาย ลิพ , บิช วาย อาสคฺ)
Kiss my dick, get my cash, I’d rather have you whip my ass
(คิสส มาย ดิก , เก็ท มาย แค๊ช , อาย ร๊าเธ่อร์ แฮพ ยู ฮวิพ มาย แอส)
Don’t put out, I’ll put you out, won’t get out, I’ll push you out
(โด๊นท พุท เอ๊าท , แอล พุท ยู เอ๊าท , โวน เก็ท เอ๊าท , แอล พุช ยู เอ๊าท)
Puss blew out, poppin’ shit, wouldn’t piss on fire to put you out
(พัซ บริว เอ๊าท , พอพปิน ชิท , วูดดึ่น พิซ ออน ไฟเออะร ทู พุท ยู เอ๊าท)
Am I too nice? Buy you ice, bitch if you died, I wouldn’t buy you life
(แอม ไอ ทู ไน๊ซ์ บาย ยู ไอซีอี , บิช อิ๊ฟ ยู ดาย , ไอ วูดดึ่น บาย ยู ไล๊ฟ)
What you tryin’ to be? My new wife? What you Mariah, fly through twice…
(ว๊อท ยู ทายอิน ทู บี มาย นิว ไว๊ฟ ว๊อท ยู มารายห์ , ฟลาย ตรู ทไวซฺ)

[Pre-chorus:]
([ พรี ค๊อรัส : ])
But I do know one thing though, bitches, they come they go
(บั๊ท ไอ ดู โนว์ วัน ติง โตว , บิทชฺ , เดย์ คัม เดย์ โก)
Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday yo
(แซทเทอะเด ตรู ซันเด , มันเด , มันเด ตรู ซันเด โย)
Maybe I’ll love you one day, maybe we’ll someday grow
(เมบี แอล เลิฟ ยู วัน เดย์ , เมบี เวลล ซัมเดย์ โกรว์)
‘Til then just sit your drunk ass on that fuckin’ runway ho…
(ทิล เด็น เจิ๊สท ซิท ยัวร์ ดรั๊งค แอส ออน แดท ฟัคกิน รันเวย์ โฮ)
[adsense]
[Chorus B]
([ ค๊อรัส บี ])
‘Cause I can’t be your Superman
(ค๊อส ไอ แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
Can’t be your Superman
(แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
Can’t be your Superman
(แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
Can’t be your Superman
(แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
I can’t be your Superman
(ไอ แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
Can’t be your Superman
(แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
Can’t be your Superman
(แค้น บี ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)
Your Superman, your Superman…
(ยัวร์ ซยูเพอะแม็น , ยัวร์ ซยูเพอะแม็น)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Don’t get me wrong, I love these ho’s
(โด๊นท เก็ท มี รอง , ไอ เลิฟ ดีซ โฮซ)
It’s no secret, everybody knows
(อิทซ โน ซี๊เขร็ท , เอวี่บอดี้ โนว์)
Yeah we fucked, bitch so what?
(เย่ วี ฟัค , บิช โซ ว๊อท)
That’s about as far as your body goes
(แด้ท อะเบ๊าท แอส ฟาร์ แอส ยัวร์ บ๊อดี้ โกซ)
We’ll be friends, I’ll call you again, I’ll chase you around every bar you attend
(เวลล บี เฟรน , แอล คอลลํ ยู อะเกน , แอล เชส ยู อะราวนฺดฺ เอ๊ฟรี่ บาร์ ยู แอทเท็นด)
Never know what kind of car I’ll be in, we’ll see how much you’ll be partying then
(เน๊เว่อร์ โนว์ ว๊อท ไคนด์ ออฟ คารํ แอล บี อิน , เวลล ซี ฮาว มัช โยว บี พาร์ตี้ยิง เด็น)
You don’t want that, neither do I,
(ยู โด๊นท ว้อนท แดท , ไน๊เธ่อร์ ดู ไอ ,)
I don’t want to flip when I see you with guys
(ไอ โด๊นท ว้อนท ทู ฟลิพ เว็น นาย ซี ยู วิธ กาย)
Too much pride, between you and I
(ทู มัช ไพรด์ , บีทะวีน ยู แอนด์ ดาย)
Not a jealous man, but females lie
(นอท ดา เจลอัซ แมน , บั๊ท ฟี๊เมล ไล)
But I guess that’s just what sluts do, how could it ever be just us two
(บั๊ท ไอ เกสส แด้ท เจิ๊สท ว๊อท ซลัท ดู , ฮาว คูด ดิท เอ๊เว่อร์ บี เจิ๊สท อัช ทู)
I’d never love you enough to trust you, we just met and I just fucked you…
(อาย เน๊เว่อร์ เลิฟ ยู อีน๊าฟ ทู ทรัสท ยู , วี เจิ๊สท เมท แอนด์ ดาย เจิ๊สท ฟัค ยู)

[Pre-chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

[Chorus A + Chorus B simultaneously]
([ ค๊อรัส ซา + ค๊อรัส บี ไซมัลเทเนียซลิ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
First thing you say, “I’m not fazed, I hang around big stars all day
(เฟิร์สท ติง ยู เซย์ , แอม นอท เฟ , ไอ แฮง อะราวนฺดฺ บิ๊ก สทาร์ ซอล เดย์)
I don’t see what the big deal is anyways
(ไอ โด๊นท ซี ว๊อท เดอะ บิ๊ก ดีล อีส แอนนี่เวย์)
You’re just plain old Marshall to me”
(ยัวร์ เจิ๊สท เพลน โอลด์ มาร์แชลล์ ทู มี)
Ooh ya’ girl run that game
(อู้ ยา เกิร์ล รัน แดท เกม)
Hailie Jade, I love that name, love that tattoo, what’s that say?
(เฮลลี่ เจด , ไอ เลิฟ แดท เนม , เลิฟ แดท แท๊ททู , ว๊อท แดท เซย์)
Rot in pieces, uh, that’s great
(ร๊อท อิน พี๊ซ , อา , แด้ท เกรท)
First off you don’t know Marshall, at all so don’t grow partial
(เฟิร์สท ออฟฟ ยู โด๊นท โนว์ มาร์แชลล์ , แอ็ท ออล โซ โด๊นท โกรว์ พ๊าร์เชี่ยล)
That’s ammo for my arsenal, I’ll slap you off that bar stool
(แด้ท แอมโม ฟอร์ มาย อาซแน็ล , แอล ซแล็พ ยู ออฟฟ แดท บาร์ ซทูล)
There goes another lawsuit, leave hand prints all across you
(แดร์ โกซ อะน๊าเทร่อร์ โลวูท , ลี๊ฝ แฮนด์ พริ๊นท ซอล อะคร๊อส ยู)
Good Lordy whoadie, you must be gone off that water bottle
(กู๊ด ลอร์ดี้ โววดี , ยู มัสท์ บี กอน ออฟฟ แดท ว๊อเท่อร บ๊อทเทิ่ล)
You want what you can’t have, ooh girl that’s too damn bad
(ยู ว้อนท ว๊อท ยู แค้น แฮพ , อู้ เกิร์ล แด้ท ทู แดมนํ แบ้ด)
Don’t touch what you can’t grab, end up with two backhands
(โด๊นท ทั๊ช ว๊อท ยู แค้น แกร๊บ , เอ็นด อั๊พ วิธ ทู แบคแฮนสฺ)
Put anthrax on a Tampax, and slap you ’til you can’t stand
(พุท แอนแธรค ออน อะ เทมแพก , แอนด์ ซแล็พ ยู ทิล ยู แค้น สแทนด์)
Girl you just blew your chance, don’t mean to ruin your plans…
(เกิร์ล ยู เจิ๊สท บริว ยัวร์ แช้นซํ , โด๊นท มีน ทู รูอิน ยัวร์ แพลน)

[Pre-chorus]
([ พรี ค๊อรัส ])

[Chorus A + Chorus B simultaneously]
([ ค๊อรัส ซา + ค๊อรัส บี ไซมัลเทเนียซลิ ])

[Chorus B 2x]
([ ค๊อรัส บี 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น