เนื้อเพลง Victim คำอ่านไทย Nonpoint

Thinking suicide
( ติ้งกิง ซุยไซ้ด)
Thinking suicide
(ติ้งกิง ซุยไซ้ด)
Thinking suicide
(ติ้งกิง ซุยไซ้ด)
Thinking suicide
(ติ้งกิง ซุยไซ้ด)
Thinking suicide
(ติ้งกิง ซุยไซ้ด)
Look at my eyes [Suicide]
(ลุ๊ค แกท มาย อาย [ ซุยไซ้ด ])
I need a disguise
(ไอ นี๊ด อะ ดิสไก๊ส)
To hide my lies
(ทู ไฮด์ มาย ไล)
Oh god
(โอ ก๊อด)
What have I done
(ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
To myself
(ทู ไมเซลฟ)
To her
(ทู เฮอ)
Before your eyes
(บีฟอร์ ยุร อาย)
What could drive me so mad
(ว๊อท เคิด ไดร๊ฝ มี โซ แม้ด)
To lose what we had
(ทู ลู้ส ว๊อท วี แฮ็ด)
The mystery remains inside
(เดอะ มิ๊สเทอรี่ รีเมน อิ๊นไซด์)
Want to make it real
(ว้อนท ทู เม้ค กิด เรียล)
Like it was before
(ไล๊ค กิด วอส บีฟอร์)
And I lost the bond
(แอนด์ ดาย ล็อซท เดอะ บอนดฺ)
Cause I shut the door
(ค๊อส ไอ ชั๊ท เดอะ ดอร์)
In search of ways to be myself
(อิน เซิร์ช อ็อฝ เวย์ ทู บี ไมเซลฟ)
But ended up like somebody else
(บั๊ท เอ็นด อั๊พ ไล๊ค ซัมบอดี้ เอ๊ลส)
Trusted me
(ทรัสท มี)
Honored me
(ออนเออะ มี)
Fought for me
(ฟอท ฟอร์ มี)
Cried for me
(คราย ฟอร์ มี)
Lived for me
(ไล้ฝ ฟอร์ มี)
Died for me
(ดาย ฟอร์ มี)
Open my eyes I see the walls
(โอ๊เพ่น มาย อาย ซาย ซี เดอะ วอลล์)
White as snow
(ไว๊ท แอส สโนว์)
They don’t seem strong
(เด ด้อนท์ ซีม สทรอง)
Betrayed myself
(บีเทรย์ ไมเซลฟ)
Opened my eyes
(โอ๊เพ่น มาย อาย)
Can’t see those walls I feel so dumb
(แค็นท ซี โฑส วอลล์ ซาย ฟีล โซ ดัมบ)
Like a f*ckin’ bum
(ไล๊ค เก ฟัคin บัม)
Preferred to run
(Preferred ทู รัน)
Then face the fact I stabbed your back
(เด็น เฟซ เดอะ แฟคท ไอ ซแต็บ ยุร แบ็ค)
I understand that
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท)
Did not deserve that
(ดิด น็อท ดิเสิฝ แดท)
You can’t go back
(ยู แค็นท โก แบ็ค)
Do you see it?
(ดู ยู ซี อิท)
Oh my god What have I done?
(โอ มาย ก๊อด ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
Please forgive me F*CK THAT! I feel
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ฟัค แดท ! ไอ ฟีล)
So hated
(โซ แฮ็ท)
So aggravated
(โซ แอกระเฝท)
So frustrated I can’t explain it
(โซ ฟรัซทเรท ดาย แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)
The way that I feel I feel so dumb
(เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล ไอ ฟีล โซ ดัมบ)
Like a f*ckin’ bum
(ไล๊ค เก ฟัคin บัม)
Preferred to run
(Preferred ทู รัน)
Then face the fact I stabbed your back I’m a victim
(เด็น เฟซ เดอะ แฟคท ไอ ซแต็บ ยุร แบ็ค แอม มา ฝิ๊คทิ่ม)
Slippin through the system
(สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Victim
(ฝิ๊คทิ่ม)
Slippin through the system
(สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Open my eyes
(โอ๊เพ่น มาย อาย)
Can’t see those walls I feel so dumb
(แค็นท ซี โฑส วอลล์ ซาย ฟีล โซ ดัมบ)
Like a f*ckin’ bum
(ไล๊ค เก ฟัคin บัม)
Preferred to run
(Preferred ทู รัน)
Then face the fact I stabbed your back
(เด็น เฟซ เดอะ แฟคท ไอ ซแต็บ ยุร แบ็ค)
I understand that
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท)
Did not deserve that You can’t go back
(ดิด น็อท ดิเสิฝ แดท ยู แค็นท โก แบ็ค)
Do you see it?
(ดู ยู ซี อิท)
Oh my god What have I done
(โอ มาย ก๊อด ว๊อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
Please forgive me F*CK THAT I feel
(พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ฟัค แดท ไอ ฟีล)
So hated
(โซ แฮ็ท)
So aggravated
(โซ แอกระเฝท)
So frustrated I can’t explain it
(โซ ฟรัซทเรท ดาย แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)
The way that I feel I feel so dumb
(เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล ไอ ฟีล โซ ดัมบ)
Like a f*ckin’ bum
(ไล๊ค เก ฟัคin บัม)
Preferred to run
(Preferred ทู รัน)
Then face the fact I stabbed your back I’m a victim
(เด็น เฟซ เดอะ แฟคท ไอ ซแต็บ ยุร แบ็ค แอม มา ฝิ๊คทิ่ม)
Slippin through the system
(สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Victim Slippin through the system
(ฝิ๊คทิ่ม สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Victim Slippin through the system
(ฝิ๊คทิ่ม สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Victim Slippin through the system
(ฝิ๊คทิ่ม สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Victim Slippin through the system
(ฝิ๊คทิ่ม สลิปพิน ทรู เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Victim Victim Victim Victim Victim Victim Victim Victim
(ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม ฝิ๊คทิ่ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Victim คำอ่านไทย Nonpoint

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น