เนื้อเพลง In The Musicals คำอ่านไทย Bjork

Why do I love it so much?
( วาย ดู ไอ ลัฝ อิท โซ มัช)
What kind of magic is this?
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค อีส ดิส)

How come I can’t help adore it?
(ฮาว คัม ไอ แค็นท เฮ้ลพ อะโด อิท)
It’s just another musical
(อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ มยูสิแค็ล)

No one minds it at all
(โน วัน ไมนด์ ซิท แอ็ท ดอร์)
If I’m having a ball
(อิ๊ฟ แอม แฮฝวิ่ง อะ บอล)
This is a musical
(ดิส ซิส ซา มยูสิแค็ล)

And there is always someone to catch me
(แอนด์ แดร์ อีส ออลเว ซัมวัน ทู แค็ทช มี)
There is always someone to catch me
(แดร์ อีส ออลเว ซัมวัน ทู แค็ทช มี)
There is always someone to catch me
(แดร์ อีส ออลเว ซัมวัน ทู แค็ทช มี)
There is always someone to catch me
(แดร์ อีส ออลเว ซัมวัน ทู แค็ทช มี)
When I’d fall
(เว็น อาย ฟอลล์)

Why do I love you so much?
(วาย ดู ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
What kind of magic is this?
(ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ แม๊จิค อีส ดิส)

How come I can’t help adore you?
(ฮาว คัม ไอ แค็นท เฮ้ลพ อะโด ยู)
You are in a musical
(ยู อาร์ อิน อะ มยูสิแค็ล)

I didn’t mind it at all
(ไอ ดิ๊นอิน ไมนด์ ดิท แอ็ท ดอร์)
You were having a ball
(ยู เวอ แฮฝวิ่ง อะ บอล)
This is a musical
(ดิส ซิส ซา มยูสิแค็ล)

And you were always there to catch me
(แอนด์ ยู เวอ ออลเว แดร์ ทู แค็ทช มี)
You were always there to catch me
(ยู เวอ ออลเว แดร์ ทู แค็ทช มี)
You were always there to catch me
(ยู เวอ ออลเว แดร์ ทู แค็ทช มี)
You were always there to catch me
(ยู เวอ ออลเว แดร์ ทู แค็ทช มี)
When I’d fall
(เว็น อาย ฟอลล์)

I don’t mind it at all
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ดิท แอ็ท ดอร์)
If you’re having a ball
(อิ๊ฟ ยัวร์ แฮฝวิ่ง อะ บอล)
This is a musical
(ดิส ซิส ซา มยูสิแค็ล)

And I’ll always be there to catch you
(แอนด์ อิลล ออลเว บี แดร์ ทู แค็ทช ยู)
I will always be there to catch you
(ไอ วิล ออลเว บี แดร์ ทู แค็ทช ยู)
I’ll always be there to catch you
(อิลล ออลเว บี แดร์ ทู แค็ทช ยู)
I will always be there to catch you
(ไอ วิล ออลเว บี แดร์ ทู แค็ทช ยู)
You always be there to catch me
(ยู ออลเว บี แดร์ ทู แค็ทช มี)
And there’s always someone to catch me
(แอนด์ แดร์ ออลเว ซัมวัน ทู แค็ทช มี)
You always be there to catch me
(ยู ออลเว บี แดร์ ทู แค็ทช มี)
You always there to catch me
(ยู ออลเว แดร์ ทู แค็ทช มี)
When I’d fall
(เว็น อาย ฟอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Musicals คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น