เนื้อเพลง Tailor Made คำอ่านไทย Colbie Caillat

Twenty-five,
( ทเว้นที่ ไฟฝ ,)
All of these mixed emotions,
(ออล อ็อฝ ฑิส มิกซ์ อีโม๊ชั่น ,)
Tangled up in pure confusion,
(แทงเกิล อั๊พ อิน เพียวร์ ค็อนฟยูฉัน ,)
It’s hard to let go of the past, but it seems,
(อิทซ ฮาร์ด ทู เล็ท โก อ็อฝ เดอะ พาสท์ , บั๊ท ดิธ ซีม ,)
Easier as time is moving,
(อีสไซน์ แอส ไทม์ อีส มูฝอิง ,)
Well you said he makes you laugh,
(เวลล ยู เซ็ด ฮี เม้ค ยู ล๊าฟ ,)
And he makes you happy,
(แอนด์ ฮี เม้ค ยู แฮ๊พพี่ ,)
He sees you smiling back,
(ฮี ซี ยู ซไมลอิง แบ็ค ,)
It is everlasting,
(อิท อีส เอฝเวอร์ลาสทิง ,)
And so he’s tailor made for you,
(แอนด์ โซ อีส เท๊เล่อร์ เมด ฟอร์ ยู ,)
With stunning golden hues,
(วิธ ซทันนิง โกลเด็น ฮิว ,)
And one sweet tone to soothe,
(แอนด์ วัน สวี้ท โทน ทู ซูฑ ,)
Your persistent beating heart it’s just a start,
(ยุร เพอะซีซเท็นท บืดิงสฺ ฮาร์ท อิทซ จั๊สท ดา สท๊าร์ท ,)
And I, have seen you everyday,
(แอนด์ ดาย , แฮ็ฝ ซีน ยู เอวี่เดย์ ,)
You’ve never been like this before,
(ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน ไล๊ค ดิส บีฟอร์ ,)
He’s tailor made, tailor, tailor made,
(อีส เท๊เล่อร์ เมด , เท๊เล่อร์ , เท๊เล่อร์ เมด ,)
So let go all of these mixed emotions,
(โซ เล็ท โก ออล อ็อฝ ฑิส มิกซ์ อีโม๊ชั่น ,)
Forget all your hesitations,
(ฟอร์เก๊ท ดอร์ ยุร เฮสิเทฌัน ,)
Together entwined inside this feeling,
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ็นทไวน อิ๊นไซด์ ดิส ฟีลอิง ,)
Feet off the ground, head hits ceiling,
(ฟีท ออฟฟ เดอะ กราวนด์ , เฮด ฮิท ซี๊ลิ่ง ,)
Then he whispered in your ear,
(เด็น ฮี วิสเพ่อร์ อิน ยุร เอียร ,)
He’s absolutely falling,
(อีส แอบโซลยูทลิ ฟ๊อลิง ,)
The words he said are clear,
(เดอะ เวิร์ด ฮี เซ็ด อาร์ เคลียร์ ,)
So don’t insist on stalling
(โซ ด้อนท์ อินซิ๊สท ออน สทอลลิง)
Because he’s tailor made for you,
(บิคอส อีส เท๊เล่อร์ เมด ฟอร์ ยู ,)

With stunning golden hues,
(วิธ ซทันนิง โกลเด็น ฮิว ,)
And one sweet tone to soothe,
(แอนด์ วัน สวี้ท โทน ทู ซูฑ ,)
Your persistent beating heart it’s just a start,
(ยุร เพอะซีซเท็นท บืดิงสฺ ฮาร์ท อิทซ จั๊สท ดา สท๊าร์ท ,)
And I, have seen you everyday,
(แอนด์ ดาย , แฮ็ฝ ซีน ยู เอวี่เดย์ ,)
You’ve never been like this before,
(ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน ไล๊ค ดิส บีฟอร์ ,)
He’s tailor made,
(อีส เท๊เล่อร์ เมด ,)
Oh sister, don’t be troubled,
(โอ ซิ๊สเท่อร์ , ด้อนท์ บี ทรั๊บเบิ้ล ,)
Oh sister, please be calm,
(โอ ซิ๊สเท่อร์ , พลีซ บี คาลํม ,)
Cause this isn’t, what you’re used to, at all,
(ค๊อส ดิส อีสซึ่น , ว๊อท ยัวร์ ยู๊ส ทู , แอ็ท ดอร์ ,)
He’s tailor made for you,
(อีส เท๊เล่อร์ เมด ฟอร์ ยู ,)
With stunning golden hues,
(วิธ ซทันนิง โกลเด็น ฮิว ,)
And one sweet tone to soothe,
(แอนด์ วัน สวี้ท โทน ทู ซูฑ ,)
Your persistent beating heart it’s just a start,
(ยุร เพอะซีซเท็นท บืดิงสฺ ฮาร์ท อิทซ จั๊สท ดา สท๊าร์ท ,)
And I, have seen you everyday,
(แอนด์ ดาย , แฮ็ฝ ซีน ยู เอวี่เดย์ ,)
You’ve never been like this before,
(ยู๊ฟ เน๊เฝ่อร์ บีน ไล๊ค ดิส บีฟอร์ ,)
He’s tailor made, tailor, tailor made
(อีส เท๊เล่อร์ เมด , เท๊เล่อร์ , เท๊เล่อร์ เมด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tailor Made คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น