เนื้อเพลง All Along The Watchtower คำอ่านไทย Dave Matthews Band

There must be some way out of here,
( แดร์ มัสท์ บี ซัม เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เฮียร ,)
Said the joker to the theif.
(เซ็ด เดอะ โจคเออะ ทู เดอะ theif)
There’s too much confusion
(แดร์ ทู มัช ค็อนฟยูฉัน)
I can’t get nooooooo relief
(ไอ แค็นท เก็ท nooooooo ริลีฟ)
Business men they,
(บีสเน็ซ เม็น เด ,)
Drink my wine.
(ดริ๊งค มาย ไวน์)
There plowmen dig my earth.
(แดร์ plowmen ดีกกํ มาย เอิร์ทร)
None of them along the line
(นัน อ็อฝ เด็ม อะลอง เดอะ ไลน์)
Know what any of it’s worth.
(โนว์ ว๊อท เอ๊นี่ อ็อฝ อิทซ เวิร์ธ)
No reason to get excited,
(โน รี๊ซั่น ทู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ,)
The theif he kindly spoke.
(เดอะ theif ฮี ไคนดลิ ซโพค)
There are many among us,
(แดร์ อาร์ เมนอิ อะมอง อัซ ,)
Who feel that life is but a joke [ha ha- ha ha]
(ฮู ฟีล แดท ไล๊ฟ อีส บั๊ท ดา โจ้ก [ ฮา ฮา ฮา ฮา ])
But you and I we’ve been through all that,[yes we have]
(บั๊ท ยู แอนด์ ดาย หวีบ บีน ทรู ออล แดท , [ เย็ซ วี แฮ็ฝ ])
And this is not our fate.
(แอนด์ ดิส ซิส น็อท เอ๊า เฟ้ท)
So let us not talk falsly *now*,
(โซ เล็ท อัซ น็อท ท๊อล์ค falsly *นาว * ,)
The hour is getting neaaarrr
(เดอะ เอาเอ้อร์ อีส เกดดดิ้ง neaaarrr)
And all along the watchtower,
(แอนด์ ออล อะลอง เดอะ watchtower ,)
Prince’s kept the view.
(พริ๊นซ์ เค็พท เดอะ ฝิว)
While all the women all the women all the women came and went
(ไวล์ ออล เดอะ วีมเอิน ออล เดอะ วีมเอิน ออล เดอะ วีมเอิน เคม แอนด์ เว็นท)
Barefoot servatnts too.
(Barefoot servatnts ทู)
Out side in the cold distance,
(เอ๊าท ไซด์ อิน เดอะ โคลด์ ดิ๊สแท่นซํ ,)
A wild cat did growl la la la la la
(อะ ไวลด์ แค๊ท ดิด กเราล ลา ลา ลา ลา ลา)
Two riders two riders approaching,
(ทู ไรดเออะ ทู ไรดเออะ แอพโพซชิง ,)
The wind began to howwwwwllll
(เดอะ วินด บิแกน ทู howwwwwllll)
The theif he take
(เดอะ theif ฮี เท้ค)
My money take
(มาย มั๊นนี่ เท้ค)
The theif he take
(เดอะ theif ฮี เท้ค)
My money take
(มาย มั๊นนี่ เท้ค)
Am I insane
(แอ็ม ไอ อินเซน)
Auf wiedersehen
(อัฟ wiedersehen)
Am I insane
(แอ็ม ไอ อินเซน)
The theif is safe
(เดอะ theif อีส เซฟ)
No reason to get excited! [yeah!….]
(โน รี๊ซั่น ทู เก็ท เอ็กไซ๊ทํ ! [ เย่ ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Along The Watchtower คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น