เนื้อเพลง Unity คำอ่านไทย Pillar

There’s you and I in unity
( แดร์ ยู แอนด์ ดาย อิน ยูนิทิ)
It’s time we take a stand so we can let the world see
(อิทซ ไทม์ วี เท้ค เก สแทนด์ โซ วี แคน เล็ท เดอะ เวิลด ซี)
God made different colors to make His people unique
(ก๊อด เมด ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ ทู เม้ค ฮิส พี๊เพิ่ล ยูนี๊ค)
Just because I’m different doesn’t mean that I’m a freak
(จั๊สท บิคอส แอม ดีฟเฟอะเร็นท ดัสอินท มีน แดท แอม มา ฟรี๊ค)
Or maybe I am a freak for the man Himself who died for me
(ออ เมบี ไอ แอ็ม มา ฟรี๊ค ฟอร์ เดอะ แมน ฮิมเซลฟ ฮู ดาย ฟอร์ มี)
We’re daily on a mission from God in search of unity
(เวีย เด๊ลี่ ออน อะ มิ๊ชชั่น ฟรอม ก๊อด อิน เซิร์ช อ็อฝ ยูนิทิ)
it’s time you open your eyes see the problem at hand
(อิทซ ไทม์ ยู โอ๊เพ่น ยุร อาย ซี เดอะ โพร๊เบล่ม แอ็ท แฮนด์)
All you have to do is love and live and take your own stand
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ลัฝ แอนด์ ไล้ฝ แอนด์ เท้ค ยุร โอว์น สแทนด์)
A d love each other like a brother
(อะ ดี ลัฝ อีช อ๊อเธ่อร์ ไล๊ค เก บร๊าเท่อรํ)
All you people love them like they were your sister or your mother
(ออล ยู พี๊เพิ่ล ลัฝ เด็ม ไล๊ค เด เวอ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ออ ยุร ม๊าเธ่อร์)
It’s time we stoop the hate so we can’t hurt one another
(อิทซ ไทม์ วี ซทูพ เดอะ เฮท โซ วี แค็นท เฮิร์ท วัน อะน๊าเทร่อร์)
‘Cause that ain’t it that ain’t right
(ค๊อส แดท เอน ดิธ แดท เอน ไร๊ท)
Congregate we got to fight
(คองกริเกท วี ก็อท ทู ไฟ้ท)
The end will come keep Him in sight
(ดิ เอ็นด วิล คัม คี๊พ ฮิม อิน ไซ๊ท)
his people unify it’s time we all fight You and I in unity
(ฮิส พี๊เพิ่ล ยูนิไฟ อิทซ ไทม์ วี ออล ไฟ้ท ยู แอนด์ ดาย อิน ยูนิทิ)
That’s what love should be
(แด้ท ว๊อท ลัฝ เชิด บี)
You and I in unity
(ยู แอนด์ ดาย อิน ยูนิทิ)
It’s time for the world to see
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ เดอะ เวิลด ทู ซี)
Denomination it shouldn’t stop a congregation
(ดินอมิเนฌัน หนิด ชูดดึ่น สท๊อพ อะ คองกริเกฌัน)
From being one with every tongue and every tribe and every nation
(ฟรอม บีอิง วัน วิธ เอ๊เฝอร์รี่ ทั๊ง แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทร๊บ์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เน๊ชั่น)
Tribulation the force that fought for people left behind
(ทริบิวเลฌัน เดอะ ฟอร์ซ แดท ฟอท ฟอร์ พี๊เพิ่ล เล๊ฟท บีฮายน์)
Revelation I got to let them know the missions mine
(เรเฝะเลฌัน นาย ก็อท ทู เล็ท เด็ม โนว์ เดอะ มิ๊ชชั่น ไมน์)
All those different places of different races and different faces
(ออล โฑส ดีฟเฟอะเร็นท เพลส อ็อฝ ดีฟเฟอะเร็นท เร้ซ แซน ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
We come together as one achievable through graces
(วี คัม ทูเก๊ทเธ่อร์ แอส วัน achievable ทรู เกร๊ซ)
It’s not about the fat pockets or scrilla
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท เดอะ แฟท พ๊อคเค่ท ออ สครีเรีย)
We got to stand up straight and be strong like a pillar
(วี ก็อท ทู สแทนด์ อั๊พ สเทร๊ท แอนด์ บี สทรอง ไล๊ค เก พิ๊ลล่าร์)
We got to stand up and fight
(วี ก็อท ทู สแทนด์ อั๊พ แอนด์ ไฟ้ท)
You know the time is right
(ยู โนว์ เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท)
We got to keep the end in sight
(วี ก็อท ทู คี๊พ ดิ เอ็นด อิน ไซ๊ท)
So His people stand up and fight
(โซ ฮิส พี๊เพิ่ล สแทนด์ อั๊พ แอนด์ ไฟ้ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unity คำอ่านไทย Pillar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น