เนื้อเพลง Just Be Good To Green (Feat. Lily Allen) คำอ่านไทย Professor Green

[Lily Allen:]
([ ลีลอิ อัลเลน : ])
Friends, tell me I am crazy
(เฟรน , เทลล มี ไอ แอม เคซี่)
That I’m wasting time with you
(แดท แอม เวสทิง ไทม์ วิธ ยู)
You’ll never be mine
(โยว เน๊เว่อร์ บี ไมน์)
Just be good to me
(เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)

[Professor Green:]
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ])
Ha, Just be good to green
(ฮา , เจิ๊สท บี กู๊ด ทู กรีน)
All I need is a woman to be good to me
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา วู๊แม่น ทู บี กู๊ด ทู มี)
I’m an easy man, I’m easily pleased
(แอม แอน อีซี่ แมน , แอม อีซิลี พลีซ)
An you provide me with everything that I need
(แอน ยู โพรไฝด มี วิธ เอฟรี่ติง แดท ไอ นี๊ด)
Look you know I make ends I grind
(ลุ๊ค ยู โนว์ ไอ เม้ค เอ็นด ซาย กรายด์)
So hold onto yours we’re spending mine
(โซ โฮลด์ ออนทู ยัวร์ เวีย สเพนดิง ไมน์)
Though you try I never let you buy
(โตว ยู ธราย ไอ เน๊เว่อร์ เล็ท ยู บาย)
But If I was broke would you still be spending time?
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย วอส โบค วู๊ด ยู สทิลล บี สเพนดิง ไทม์)
[Lily Allen:] Yes
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เยส)
An I believe you would
(แอน นาย บีลี๊ฝ ยู วู๊ด)
Don’t think p’s to fucked to treat you good
(โด๊นท ตริ๊งค พีเอส ทู ฟัค ทู ทรี๊ท ยู กู๊ด)
I walk street with you, talk deep with you
(ไอ ว๊อล์ค สทรีท วิธ ยู , ท๊อล์ค ดี๊พ วิธ ยู)
Even slip an spend all week with you
(อี๊เฝ่น สลิ๊พ แอน สเพ็นด ออล วี๊ค วิธ ยู)
Then I’m off, you wish I’d put an end to the torment
(เด็น แอม ออฟฟ , ยู วิ๊ช อาย พุท แอน เอ็นด ทู เดอะ ทอเม็นท)
Stop, but one thing it’s not ever is boring
(สท๊อพ , บั๊ท วัน ติง อิทซ นอท เอ๊เว่อร์ อีส บอริง)
What would you rather me be like?
(ว๊อท วู๊ด ยู ร๊าเธ่อร์ มี บี ไล๊ค)
I ain’t ever gonna change are you ever gonna realise?
(ไอ เอน เอ๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ อาร์ ยู เอ๊เว่อร์ กอนนา รีอะไลซ)

[Lily Allen:] Always talk about
([ ลีลอิ อัลเลน : ] ออลเว ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
[Professor Green:] Look, people are always gonna talk babes,
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] ลุ๊ค , พี๊เพิ่ล อาร์ ออลเว กอนนา ท๊อล์ค เบ้บ ,)
[Lily Allen:] Reputation
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เรพิวเทฌัน)
[Professor Green:] I ain’t even gonna lie
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] ไอ เอน อี๊เฝ่น กอนนา ไล)
shit, but it ain’t like you don’t know what mine is
(ชิท , บั๊ท ดิท เอน ไล๊ค ยู โด๊นท โนว์ ว๊อท ไมน์ อีส)
[Lily Allen:] I don’t care what you do to them
([ ลีลอิ อัลเลน : ] ไอ โด๊นท แคร์ ว๊อท ยู ดู ทู เด็ม)
[Professor Green:] Nah
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] นาห์)
[Lily Allen:] Just be good to me
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)
[Professor Green:] I’ll try, an try, an try
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] แอล ธราย , แอน ธราย , แอน ธราย)

[Professor Green:]
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ])
Look babes, you know who I am
(ลุ๊ค เบ้บ , ยู โนว์ ฮู ไอ แอม)
But as crooked as I am
(บั๊ท แอส ครุคคิด แอส ซาย แอม)
I’ll be as good as I can
(แอล บี แอส กู๊ด แอส ซาย แคน)
I try an try though its evident my
(ไอ ธราย แอน ธราย โตว อิทซ เอฝอิเด็นท มาย)
Angel face is disguise for the devil inside
(แอ๊งเจล เฟซ อีส ดิสไก๊ส ฟอร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิ๊นไซด์)
You’re good to me, I ain’t good to girls, ME?
(ยัวร์ กู๊ด ทู มี , ไอ เอน กู๊ด ทู เกิร์ล , มี)
I’m a bad boy something every good girl needs, heh
(แอม มา แบ้ด บอย ซัมติง เอ๊ฟรี่ กู๊ด เกิร์ล นี๊ด , เฮ๊)
Honesty could avoid all your tantrums
(ออนเอ็ซทิ คูด อะฝอยด ออล ยัวร์ แทนทรัม)
But I’m a naughty boy and I always have been
(บั๊ท แอม มา น๊อที่ บอย แอนด์ ดาย ออลเว แฮพ บีน)
WHAT
(ว๊อท)
An that ain’t changing any time soon
(แอน แดท เอน เชนจิง เอ๊นี่ ไทม์ ซูน)
I can’t have you with me whenever I move
(ไอ แค้น แฮพ ยู วิธ มี เวนเนฟเว่อร์ ไอ มู๊ฝ)
Whatever I do, I come back to you,
(วอทเอ๊เว่อร์ ไอ ดู , ไอ คัม แบ็ค ทู ยู ,)
[adsense]
See the good attracts me and the crook attracts you
(ซี เดอะ กู๊ด แอทแทร็คท มี แอนด์ เดอะ ครุค แอทแทร็คท ยู)
[Lily Allen:] Whatever
([ ลีลอิ อัลเลน : ] วอทเอ๊เว่อร์)
[Professor Green:] What
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] ว๊อท)
We’ve all got our ways
(หวีบ ออล กอท เอ๊า เวย์)
Remember us talking?
(รีเม๊มเบ่อร์ อัช ทอคกิ้ง)
Of course it was game
(ออฟ คอร์ส อิท วอส เกม)
But it’s all gone an changed
(บั๊ท อิทซ ซอล กอน แอน เช้งจํ)
Now she’s got me cutting of links like I’m trying to shorten my chain
(นาว ชี กอท มี คัทดิง ออฟ ลิ๊งค ไล๊ค แอม ทรายอิง ทู ชอตอึน มาย เชน)

[Lily Allen:] Always talk about
([ ลีลอิ อัลเลน : ] ออลเว ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
[Professor Green:] Look, people are always gonna talk babes,
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] ลุ๊ค , พี๊เพิ่ล อาร์ ออลเว กอนนา ท๊อล์ค เบ้บ ,)
[Lily Allen:] Reputation
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เรพิวเทฌัน)
[Professor Green:] I ain’t even gonna lie
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] ไอ เอน อี๊เฝ่น กอนนา ไล)
shit, but it ain’t like you don’t know what mine is
(ชิท , บั๊ท ดิท เอน ไล๊ค ยู โด๊นท โนว์ ว๊อท ไมน์ อีส)
[Lily Allen:] I don’t care what you do to them
([ ลีลอิ อัลเลน : ] ไอ โด๊นท แคร์ ว๊อท ยู ดู ทู เด็ม)
[Professor Green:] Nah
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] นาห์)
[Lily Allen:] Just be good to me
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)
[Professor Green:] I’ll try, an try, an try
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] แอล ธราย , แอน ธราย , แอน ธราย)

[Lily Allen:]
([ ลีลอิ อัลเลน : ])
Friends are always telling me
(เฟรน แซร์ ออลเว เทลลิ่ง มี)
You’re a user
(ยัวร์ อะ ยูสเออะ)
[Professor Green:] Not me not ever,
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] นอท มี นอท เอ๊เว่อร์ ,)
ain’t no other man gonna treat you better
(เอน โน อ๊อเธ่อร์ แมน กอนนา ทรี๊ท ยู เบ๊ทเด่อร์)
[Lily Allen:] I don’t care what you do to them
([ ลีลอิ อัลเลน : ] ไอ โด๊นท แคร์ ว๊อท ยู ดู ทู เด็ม)
[Professor Green:] Nah
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] นาห์)
[Lily Allen:] Just be good to me
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)
[Professor Green:] I’ll try, and try, and try
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] แอล ธราย , แอนด์ ธราย , แอนด์ ธราย)
[Lily Allen:]
([ ลีลอิ อัลเลน : ])
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
You’ll be good to me
(โยว บี กู๊ด ทู มี)
We can be together be together
(วี แคน บี ทูเก๊ทเธ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
I’ll be good to you
(แอล บี กู๊ด ทู ยู)
You’ll be good to me
(โยว บี กู๊ด ทู มี)
We can be together be together
(วี แคน บี ทูเก๊ทเธ่อร์ บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Just be good to me
(เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)
[Professor Green:]
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ])
Why you always listening to them?
(วาย ยู ออลเว ลิสเซินนิง ทู เด็ม)
Why you always gotta listen to your friends?
(วาย ยู ออลเว กอทดา ลิ๊สซึ่น ทู ยัวร์ เฟรน)
Why you always listening to them?
(วาย ยู ออลเว ลิสเซินนิง ทู เด็ม)
Why you always gotta listen to your friends?
(วาย ยู ออลเว กอทดา ลิ๊สซึ่น ทู ยัวร์ เฟรน)
[Lily Allen:] I don’t care what you do to them
([ ลีลอิ อัลเลน : ] ไอ โด๊นท แคร์ ว๊อท ยู ดู ทู เด็ม)
[Professor Green:] Nah
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] นาห์)
[Lily Allen:] Just be good to me
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)
[Professor Green:] I’ll try, and try, and try
([ โพรเฟ๊สเซ่อร์ กรีน : ] แอล ธราย , แอนด์ ธราย , แอนด์ ธราย)
[Lily Allen:] Just be good to me
([ ลีลอิ อัลเลน : ] เจิ๊สท บี กู๊ด ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Be Good To Green (Feat. Lily Allen) คำอ่านไทย Professor Green

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น