เนื้อเพลง Gimme Some Lovin คำอ่านไทย Bro’Sis

I step into the scene – like a beam of light helping you feel the southern comfort
( ไอ สเท็พ อิ๊นทู เดอะ ซีน ไล๊ค เก บีม อ็อฝ ไล๊ท เฮลพิง ยู ฟีล เดอะ ซัฑเอิน ค๊อมฟอร์ท)
’cause it’s all alright – hard heads recog
(ค๊อส อิทซ ซอร์ ออลไร๊ท ฮาร์ด เฮด recog)
nize – the look in my eye – when ha on high
(nize เดอะ ลุ๊ค อิน มาย อาย เว็น ฮา ออน ไฮฮ)
don’t act all surprised – who dat? who dat
(ด้อนท์ แอ๊คท ดอร์ เซอร์ไพร๊ส ฮู แดซ ฮู แดซ)
cat set ’em of – something sweat – pull your
(แค๊ท เซ็ท เอ็ม อ็อฝ ซัมติง สเว็ท พูลล ยุร)
cap to da back and still – do da freaks – who
(แค๊พ ทู ดา แบ็ค แอนด์ สทิลล ดู ดา ฟรี๊ค ฮู)
dat ? – give some love in this party, baby
(แดซ กี๊ฝ ซัม ลัฝ อิน ดิส พ๊าร์ที่ , เบ๊บี้)
I’m not worried about your house on the
(แอม น็อท ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยุร เฮ้าส ออน เดอะ)
hill – you two cars or how you get your
(ฮิลล์ ยู ทู คารํ ออ ฮาว ยู เก็ท ยุร)
thrills – if you want me, then you gotta be
(ธริล อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี , เด็น ยู กอททะ บี)
for real – if you need me, then shorty what’s
(ฟอร์ เรียล อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี , เด็น ชอร์ทดิง ว๊อท)
the deal ?
(เดอะ ดีล)

If you really win my heart – love me from the
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วิน มาย ฮาร์ท ลัฝ มี ฟรอม เดอะ)
very start – that’s the only way you can – get
(เฝ๊รี่ สท๊าร์ท แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ยู แคน เก็ท)
all my emotions
(ออล มาย อีโม๊ชั่น)

Gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
some livin and affection
(ซัม ลีฝอิน แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)

If you really win my heart – love me from the
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ วิน มาย ฮาร์ท ลัฝ มี ฟรอม เดอะ)
very start – that’s the only way you can – get
(เฝ๊รี่ สท๊าร์ท แด้ท ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ยู แคน เก็ท)
all my emotions
(ออล มาย อีโม๊ชั่น)

Gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
some livin’ and affection
(ซัม ลีฝอิน แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)

I step into the scene – like a beam of light
(ไอ สเท็พ อิ๊นทู เดอะ ซีน ไล๊ค เก บีม อ็อฝ ไล๊ท)
helping you feel the southern comfort
(เฮลพิง ยู ฟีล เดอะ ซัฑเอิน ค๊อมฟอร์ท)
’cause it’s all alright – hard heads recog
(ค๊อส อิทซ ซอร์ ออลไร๊ท ฮาร์ด เฮด recog)
nize – the look in my eye – when ha on high
(nize เดอะ ลุ๊ค อิน มาย อาย เว็น ฮา ออน ไฮฮ)
don’t act all surprised – who dat? who dat
(ด้อนท์ แอ๊คท ดอร์ เซอร์ไพร๊ส ฮู แดซ ฮู แดซ)
cat set ’em of – something sweat – pull your
(แค๊ท เซ็ท เอ็ม อ็อฝ ซัมติง สเว็ท พูลล ยุร)
cap to da back and still – do da freaks who
(แค๊พ ทู ดา แบ็ค แอนด์ สทิลล ดู ดา ฟรี๊ค ฮู)
dat ? – give some love in this party, baby
(แดซ กี๊ฝ ซัม ลัฝ อิน ดิส พ๊าร์ที่ , เบ๊บี้)
who dat? – give me some love
(ฮู แดซ กี๊ฝ มี ซัม ลัฝ)

Gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
gimme, gimme, gimme, gimme, some lovin
(กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , กีมมิ , ซัม ลัฝวิน)
some livin’ and affection
(ซัม ลีฝอิน แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme Some Lovin คำอ่านไทย Bro’Sis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น