เนื้อเพลง I Know I Know I Know คำอ่านไทย Tegan and Sara

From hundreds of miles you cry like a baby
( ฟรอม ฮั๊นเดร็ด อ็อฝ ไมล ยู คราย ไล๊ค เก เบ๊บี้)
You plead with me, shout, scream, tell me I’m staying
(ยู พลีด วิธ มี , เช๊าท , สครีม , เทลล มี แอม สเตย์ยิ่ง)
I know I know I know, I’m still your love
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ โนว์ , แอม สทิลล ยุร ลัฝ)
Back from the last place that I wanted to fake you
(แบ็ค ฟรอม เดอะ ล๊าสท เพลส แดท ไอ ว้อนท ทู เฟ้ค ยู)
Laugh with me, shout, scream now tell me you’re staying
(ล๊าฟ วิธ มี , เช๊าท , สครีม นาว เทลล มี ยัวร์ สเตย์ยิ่ง)
I know I know I know, you’re still my love
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ โนว์ , ยัวร์ สทิลล มาย ลัฝ)
The same as I love you, you’ll always love me too
(เดอะ เซม แอส ซาย ลัฝ ยู , โยว ออลเว ลัฝ มี ทู)
This love isn’t good unless it’s me and you
(ดิส ลัฝ อีสซึ่น กู๊ด อันเล๊ซ อิทซ มี แอนด์ ยู)
Box after box and you’re still by my side
(บ๊อกซฺ แอ๊ฟเท่อร บ๊อกซฺ แอนด์ ยัวร์ สทิลล บาย มาย ไซด์)
The weather is changing and breaking my stride
(เดอะ เว๊เธ่อร อีส เช้งจิ้นส แอนด์ บเรคคิง มาย ซทไรด)
I know I know I know, it’s just this day
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ โนว์ , อิทซ จั๊สท ดิส เดย์)
House after house, just like car after car
(เฮ้าส แอ๊ฟเท่อร เฮ้าส , จั๊สท ไล๊ค คารํ แอ๊ฟเท่อร คารํ)
You see club after club and it all seems so far
(ยู ซี คลับ แอ๊ฟเท่อร คลับ แอนด์ ดิท ออล ซีม โซ ฟาร์)
I know I know I know what else are we here for
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ โนว์ ว๊อท เอ๊ลส อาร์ วี เฮียร ฟอร์)
The same as I love you, you’ll always love me too
(เดอะ เซม แอส ซาย ลัฝ ยู , โยว ออลเว ลัฝ มี ทู)
This love isn’t good unless it’s me and you
(ดิส ลัฝ อีสซึ่น กู๊ด อันเล๊ซ อิทซ มี แอนด์ ยู)
Stick your hands inside of my pockets
(สทิ๊ค ยุร แฮนด์ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มาย พ๊อคเค่ท)
Keep them warm while I’m still here
(คี๊พ เด็ม วอร์ม ไวล์ แอม สทิลล เฮียร)
Tell them this love hasn’t changed me, hasn’t changed me at all
(เทลล เด็ม ดิส ลัฝ แฮ็ซท เช้งจํ มี , แฮ็ซท เช้งจํ มี แอ็ท ดอร์)
Last night I was writing about you
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ วอส ไรทอิง อะเบ๊าท ยู)
I know my screaming and shouting won’t keep you
(ไอ โนว์ มาย ซครีมอิง แอนด์ ชาวดิง ว็อนท คี๊พ ยู)
I know I know I know, you’re still my love
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ โนว์ , ยัวร์ สทิลล มาย ลัฝ)
I wake up to the sound of you working
(ไอ เว้ค อั๊พ ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยู เวิคกิง)
You’re one room right over, stressing and loving me
(ยัวร์ วัน รูม ไร๊ท โอ๊เฝ่อร , สเตสซิง แอนด์ ลัฝอิง มี)
I know I know I know, be still my love
(ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ โนว์ , บี สทิลล มาย ลัฝ)
The same as I love you, you’ll always love me too
(เดอะ เซม แอส ซาย ลัฝ ยู , โยว ออลเว ลัฝ มี ทู)
This love isn’t good unless it’s me and you
(ดิส ลัฝ อีสซึ่น กู๊ด อันเล๊ซ อิทซ มี แอนด์ ยู)
Stick your hands inside of my pockets
(สทิ๊ค ยุร แฮนด์ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มาย พ๊อคเค่ท)
Keep them warm while I’m still here
(คี๊พ เด็ม วอร์ม ไวล์ แอม สทิลล เฮียร)
Tell them this love hasn’t changed me, hasn’t changed me at all
(เทลล เด็ม ดิส ลัฝ แฮ็ซท เช้งจํ มี , แฮ็ซท เช้งจํ มี แอ็ท ดอร์)
Stick your heart inside of my chest
(สทิ๊ค ยุร ฮาร์ท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มาย เชสทํ)
Keep it warm here while we rest
(คี๊พ อิท วอร์ม เฮียร ไวล์ วี เรสท)
Tell them this love hasn’t changed me, hasn’t changed me at all
(เทลล เด็ม ดิส ลัฝ แฮ็ซท เช้งจํ มี , แฮ็ซท เช้งจํ มี แอ็ท ดอร์)
The same as I love you, you’ll always love me too
(เดอะ เซม แอส ซาย ลัฝ ยู , โยว ออลเว ลัฝ มี ทู)
This love isn’t good unless it’s me and you
(ดิส ลัฝ อีสซึ่น กู๊ด อันเล๊ซ อิทซ มี แอนด์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Know I Know I Know คำอ่านไทย Tegan and Sara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น