เนื้อเพลง Take Your Chances On Me คำอ่านไทย Five

You was down and I wasn t around,
( ยู วอส เดาน แอนด์ ดาย wasn ที อะราวนฺดฺ ,)
so I just wanna let you know how I feel.
(โซ ไอ จั๊สท วอนนา เล็ท ยู โนว์ ฮาว ไอ ฟีล)
I guess I know that you re needing me now,
(ไอ เกสส ซาย โนว์ แดท ยู รี นี๊ดดิง มี นาว ,)
I wanna be there but I just don t know how.
(ไอ วอนนา บี แดร์ บั๊ท ไอ จั๊สท ด็อน ที โนว์ ฮาว)

[BRIDGE]
([ บริดจ ])
What was I gonna do cause you was there when I needed you,
(ว๊อท วอส ซาย กอนนะ ดู ค๊อส ยู วอส แดร์ เว็น นาย นี๊ด ยู ,)
and now I m feeling down cause you need me and I m not around.
(แอนด์ นาว ไอ เอ็ม ฟีลอิง เดาน ค๊อส ยู นี๊ด มี แอนด์ ดาย เอ็ม น็อท อะราวนฺดฺ)
Tell me can I make you see, make you feel and believe in me?
(เทลล มี แคน นาย เม้ค ยู ซี , เม้ค ยู ฟีล แอนด์ บีลี๊ฝ อิน มี)
I don t know what it is but I need to let you know girl.
(ไอ ด็อน ที โนว์ ว๊อท ดิธ อีส บั๊ท ไอ นี๊ด ทู เล็ท ยู โนว์ เกิร์ล)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
If you wanna,
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ,)
then baby clap your hands now.
(เด็น เบ๊บี้ คแล็พ ยุร แฮนด์ นาว)
If you re gonna,
(อิ๊ฟ ยู รี กอนนะ ,)
then I can show you how.
(เด็น นาย แคน โชว์ ยู ฮาว)
Cause I can give you everything that you ll ever need,
(ค๊อส ไอ แคน กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง แดท ยู ll เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ,)
so baby take your chances on me.
(โซ เบ๊บี้ เท้ค ยุร แช้นซํ ออน มี)

Now that I ve just realised
(นาว แดท ไอ ve จั๊สท รีโอราย)
that I haven t really been there for you,
(แดท ไอ เฮเฝน ที ริแอ็ลลิ บีน แดร์ ฟอร์ ยู ,)
I promise you I know how you re feeling
(ไอ พรอมอิซ ยู ไอ โนว์ ฮาว ยู รี ฟีลอิง)
and I m understanding what I should do.
(แอนด์ ดาย เอ็ม อันเดิซแทนดิง ว๊อท ไอ เชิด ดู)

[BRIDGE]
([ บริดจ ])

[CHORUS x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[BRIDGE TWO]
([ บริดจ ทู ])
What was I gonna do cause you was there when I needed you.
(ว๊อท วอส ซาย กอนนะ ดู ค๊อส ยู วอส แดร์ เว็น นาย นี๊ด ยู)
How can I let you know that I need you so and I can t let go.
(ฮาว แคน นาย เล็ท ยู โนว์ แดท ไอ นี๊ด ยู โซ แอนด์ ดาย แคน ที เล็ท โก)
Tell me can I make you see, make you feel and believe in me?
(เทลล มี แคน นาย เม้ค ยู ซี , เม้ค ยู ฟีล แอนด์ บีลี๊ฝ อิน มี)
I don t know what it is but I need to let you know girl.
(ไอ ด็อน ที โนว์ ว๊อท ดิธ อีส บั๊ท ไอ นี๊ด ทู เล็ท ยู โนว์ เกิร์ล)

[CHORUS x3]
([ ค๊อรัส x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Your Chances On Me คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น