เนื้อเพลง Kill ‘Em All คำอ่านไทย Jay-Z

Ja Rule: Verse 1
( จา รูล : เฝิซ 1)

It must be the way that I spit sh*t
(อิท มัสท์ บี เดอะ เวย์ แดท ไอ ซพิท ฌะ *ที)
That make you say damn this n*gga ridiculous
(แดท เม้ค ยู เซย์ แดมนํ ดิส เอ็น *gga ริดิ๊คคิวลัส)
The way I hit ’em and move n*gga I can’t lose
(เดอะ เวย์ ไอ ฮิท เอ็ม แอนด์ มู๊ฝ เอ็น *gga ไอ แค็นท ลู้ส)
Inconspicuous incognito n*ggas ain’t ready
(อินค็อนซพีคอวซ อินคอกนิโท เอ็น *ggas เอน เร๊ดี้)
For whoever who has the flow n*gga know I spit deadly
(ฟอร์ ฮูเอฝเออะ ฮู แฮ็ส เดอะ โฟลว์ เอ็น *gga โนว์ ไอ ซพิท เดดลิ)
Fear me to the day I’m dead on the street with holes in me
(เฟียร์ มี ทู เดอะ เดย์ แอม เด้ด ออน เดอะ สทรีท วิธ โฮล ซิน มี)
The ghettos got love for me cuz ima lay for ’em
(เดอะ เกทโท ก็อท ลัฝ ฟอร์ มี คัซ แอมอา เลย์ ฟอร์ เอ็ม)
If I have to gradually down or after
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู กแรจอัวลิ เดาน ออ แอ๊ฟเท่อร)
The only fib be love and disaster
(ดิ โอ๊นลี่ ฟิบ บี ลัฝ แอนด์ ดิสแอ๊สเท่อร์)
Tears before laughter but who gonna cry?
(เทียร์ บีฟอร์ ลาฟเทอะ บั๊ท ฮู กอนนะ คราย)
My style be so touchin’ n*gga wipe yo eye!
(มาย สไทล์ บี โซ ทัชชิน เอ็น *gga ไว๊พ โย อาย !)
Get used to obvious lies and dead wise guys
(เก็ท ยู๊ส ทู อ๊อบเฝียส ไล แซน เด้ด ไว๊ส กาย)
and any b*tch n*ggaz feel they f*ckin wit my’s
(แอนด์ เอ๊นี่ บี *tch เอ็น *ggaz ฟีล เด ฟัคin วิท mys)
C’mon let’s get it on, to the break in the dawn,
(ซีมอน เล็ท เก็ท ดิธ ออน , ทู เดอะ เบร๊ค อิน เดอะ ดอว์น ,)
before long if you wrong you be dead and gone
(บีฟอร์ ลอง อิ๊ฟ ยู รอง ยู บี เด้ด แอนด์ กอน)
And now i’m the bomb to clarify my name in vain
(แอนด์ นาว แอม เดอะ บอมบฺ ทู คแลริไฟ มาย เนม อิน เฝน)
What you thought motherf*ckers I was playin? Baby I hit ’em all
(ว๊อท ยู ธอท motherf*ckers ซาย วอส เพลย์ยิน เบ๊บี้ ไอ ฮิท เอ็ม ออล)

[Chorus: Jay-Z, Ja Rule]
([ ค๊อรัส : เจ ซี , จา รูล ])

Lord I won’t be denied… I’ma Hit ’em Hit ’em
(หลอร์ด ดาย ว็อนท บี ดีนาย แอมอา ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)
For as long as I’m a alive I’ma Hit ’em Hit ’em
(ฟอร์ แอส ลอง แอส แอม มา อะไล๊ฝ แอมอา ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)
I want my piece of the pie I’ma Hit ’em Hit ’em
(ไอ ว้อนท มาย พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ แอมอา ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)
Respect mine till the date of my demise…
(เรสเพ๊คท ไมน์ ทิลล์ เดอะ เดท อ็อฝ มาย ดิไมส)
Baby I’ma Hit ’em all
(เบ๊บี้ แอมอา ฮิท เอ็ม ออล)
Thinkin’ its a game I’ma Hit ’em Hit ’em
(ติ้งกิน อิทซ ซา เกม แอมอา ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)
Show ’em I ain’t playin’ I’ma Hit ’em Hit ’em
(โชว์ เอ็ม ไอ เอน เพลย์ยิน แอมอา ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)
For operatin’ like planes I’ma Hit ’em Hit ’em
(ฟอร์ operatin ไล๊ค เพลน แอมอา ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)
Hit ’em Hit ’em
(ฮิท เอ็ม ฮิท เอ็ม)

Ja Rule: Verse 2
(จา รูล : เฝิซ 2)

Baby I kill ’em all whatcha wanna do with this
(เบ๊บี้ ไอ คิลล์ เอ็ม ออล วอทชา วอนนา ดู วิธ ดิส)
n*gga nuthin so shut the f*ck up
(เอ็น *gga นัทติน โซ ชั๊ท เดอะ ฟัค อั๊พ)
And learn somethin’ see my team can get a whole town gamin’
(แอนด์ เลิร์น ซัมติน ซี มาย ทีม แคน เก็ท ดา โฮล ทาวน์ แกมมิน)
Give it up we even take the small change
(กี๊ฝ อิท อั๊พ วี อี๊เฝ่น เท้ค เดอะ สมอลล์ เช้งจํ)
N*gga yeah uh you think my way of life f*cked up right?
(เอ็น *gga เย่ อา ยู ทริ๊งค มาย เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ ฟัคed อั๊พ ไร๊ท)
Till you live it and the cash gets to eattin at yo spirit
(ทิลล์ ยู ไล้ฝ อิท แอนด์ เดอะ แค๊ช เก็ท ทู eattin แอ็ท โย สพีหริท)
Fear it you be a broke n*gga, you near it,
(เฟียร์ อิท ยู บี อะ บโรค เอ็น *gga , ยู เนียร์ อิท ,)
you be the next n*gga,never have to go back and been it
(ยู บี เดอะ เน๊กซท เอ็น *gga , เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู โก แบ็ค แอนด์ บีน หนิด)
Cold stares thought you need a killa ’round here
(โคลด์ สแทร์ ธอท ยู นี๊ด อะ คิวลา ราวนด เฮียร)
Y’all n*ggaz really have some pitiful ideas
(ยอล เอ็น *ggaz ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ ซัม พีทอิฟุล ไอเดีย)
I keep tryin to get this world to see
(ไอ คี๊พ ทายอิน ทู เก็ท ดิส เวิลด ทู ซี)
hustle hard my mind on that money
(เฮสเซล ฮาร์ด มาย ไมนด์ ออน แดท มั๊นนี่)
My motto to be stack it if you got it for when you get it
(มาย มอทโท ทู บี ซแท็ค อิท อิ๊ฟ ยู ก็อท ดิธ ฟอร์ เว็น ยู เก็ท ดิธ)
Don’t talk about it just be about it that it
(ด้อนท์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ จั๊สท บี อะเบ๊าท ดิธ แดท ดิธ)
Went all odds against n*ggaz gettin’ rich figure
(เว็นท ดอร์ อ๊อดด อะเก๊นสท เอ็น *ggaz เกดดิน ริ๊ช ฟิ๊กเก้อร)
to earn a dollar makes sense Baby I Hit ’em all
(ทู เอิร์น อะ ดอลเลอะ เม้ค เซ้นส เบ๊บี้ ไอ ฮิท เอ็ม ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Baby I come in style comin’ fresh out of Queens [Brooklyn]
(เบ๊บี้ ไอ คัม อิน สไทล์ คัมอิน เฟรช เอ๊าท อ็อฝ ควีน [ บรูกคิน ])
I recognize how my killa cliques gettin’ down
(ไอ เร๊คคอกไน๊ซ์ ฮาว มาย คิวลา คลีค เกดดิน เดาน)
Everyday is while takin’ yours into process n*ggaz is stress
(เอวี่เดย์ อีส ไวล์ ทอคกิ่น ยุร อิ๊นทู โพร๊เซสส เอ็น *ggaz อีส สเทรสส)
Leavin’ peep holes in yo chest god bless the next that get laid to rest
(เลวิน พีพ โฮล ซิน โย เชสทํ ก๊อด เบล๊ส เดอะ เน๊กซท แดท เก็ท เลด ทู เรสท)
Frustration and stress make me question death
(ฟรัซทเรฌัน แอนด์ สเทรสส เม้ค มี เคว๊สชั่น เด้ท)
I wanna shoot all n*ggaz I feel should be shot on the spot
(ไอ วอนนา ชู๊ท ดอร์ เอ็น *ggaz ไอ ฟีล เชิด บี ฌ็อท ออน เดอะ สพอท)
Let ’em rot with lead in their knot
(เล็ท เอ็ม ร๊อท วิธ ลี๊ด อิน แดร์ น็อท)
Oh sh*t you b*tch ass n*ggaz be lit
(โอ ฌะ *ที ยู บี *tch อาซ เอ็น *ggaz บี ลิท)
Smoke weed it give you the heart to proceed
(สโม๊ค วี ดิท กี๊ฝ ยู เดอะ ฮาร์ท ทู โพรซี๊ด)
Whatcha game plan you da man
(วอทชา เกม แพลน ยู ดา แมน)
Go for your guns feel no remorse
(โก ฟอร์ ยุร กัน ฟีล โน ริมอซ)
When i leave your brain ???
(เว็น นาย ลี๊ฝ ยุร เบรน)
Now settle down get your sh*t tight
(นาว เซ็ทเทิ่ล เดาน เก็ท ยุร ฌะ *ที ไท๊ท)
Should we expect move right
(เชิด วี เอ็กซเพ็คท มู๊ฝ ไร๊ท)
And everything is aight
(แอนด์ เอ๊วี่ติง อีส ไอชฺ)
But if you slip son that ass is gone top dogg motherf*ckers recognize
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู สลิ๊พ ซัน แดท อาซ ซิส กอน ท๊อพ ด๊อก motherf*ckers เร๊คคอกไน๊ซ์)
Baby I’m Hit ’em all
(เบ๊บี้ แอม ฮิท เอ็ม ออล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kill ‘Em All คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น